کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی

مشخص نشده
1385
160
word
12 MB
1996
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار   

  چکیده 

  معماری سازمانی  در طی فرآیندی بنام »فرآیند تدوین معماری سازمانی « بوسیله مدیریت ارشد فناوری اطلاعات و زیر نظر مدیریت سازمان تدوین می شود. در قلب این فرآیند استفاده و تنظیم چارچوب معماری سازمانی برای دسته بندی مدلها و فرآورد ههای تولید شده وجود دارد. در حال حاضر تعداد کمی چارچوب معماری سازمانی وجود دارند که تیم معماری سازمانی  بسته به ماهیت سازمان از یکی از چارچوب های موجود استفاده می نماید . تیم معماری سازمانی در انتخاب و تنظیم چارچوب معماری در مراحل آغازین تدوین معماری سازمانی نیاز به دانستن نحوه عملکرد سازمان و برخی خصوصیات سازمان دارد. گاهی اوقات این شناخت کامل و صحیح نبوده و منجر به شکست پروژه معماری سازمانی خواهد شد. تنظیم چارچوب معماری سازمانی، علاوه بر اینکه نیاز به دانش در مورد سازمان در مراحل اولیه معماری سازمانی  دارد، نیاز به در نظر گرفتن معماری وضع مطلوب سازمان خواهد داشت، چرا که محصولات و فرآورده هایی که در معماری وضع موجود و مطلوب ایجاد می شوند باید در چارچوب دسته بندی و مشخص شوند. 

  در این تحقیق با بررسی این مشکلات، راه حلی مبتنی بر سبک معماری سازمانی ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق را می توان به دو قسمت مجزا تفکیک نمود. قسمت اول به تیم معماری کمک م ینماید تا چارچوب را با استفاده از ابعاد سازمانی و با درنظر گرفتن معماری وضع مطلوب تنظیم نمایند در این قسمت با ارتباطی که بین ابعاد سازمانی و چارچوب معماری سازمانی  برقرار شده است، تیم معماری با شناخت سازمان و ابعاد آن چارچوب معماری سازمانی  را بهتر و سریعتر تنظیم می نمایند.  

  در قسمت دوم نتایج، تیم معماری با شناخت از سبک های معماری می تواند برای توسعه معماری وضع مطلوب از سبک های معماری سازمانی استفاده نماید. در واقع، معمار م یتواند با تاکید بر روی خصوصیت یا خصوصیات خاصی از معماری با توجه به سند راهبردی فناوری اطلاعات، ابعاد سازمانی و نیز استفاده از سب کهای موفق دیگر سازمان ها، معماری وضع مطلوب را توصیه نمود. علاوه بر این، با تاثیری که سبک بر روی چارچوب معماری سازمانی  دارد و در این تحقیق نشان داده شده است، می تواند از آنها برای تنظیم چارچوب معماری سازمانی نیز استفاده نماید. استفاده از سبک در فرآیند تدوین معماری سازمانی  علاوه بر اینکه منجر به استفاده از تجربیات قبلی معماری سازمانی خواهد شد، سبب کاهش زمان فرآیند معماری سازمانی ، تناسب محصولات و فرآوردههای معماری سازمانی  با نیازهای سازمان و تنظیم بهتر ساختارهای اولیه معماری سازمانی می شود. 

   

  کلمات کلیدی 

  معماری سازمانی، سبک معماری سازمانی، ماهیت سازمان، چارچوب معماری سازمانی 

  فصل اول  

  معرفی موضوع

  ١- ١-  مقدمه 

  در حال حاضر، فناوری اطلاعات١ یک عامل زیربنایی در اغلب سازمانهای نوین  محسوب می شو د. این عامل در کنار مواد خام، سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت، پنجمین عامل ضروری تولید تلقی گردیده، که نبود هر کدام از اینعوامل مانع از هر گونه فعالیت ارزش افزا خواهد شد [کار۸۲]. بنابراین مدیران باید استفاده درست و ارزش افزا از آن را مد نظر داشته و برای دستیابی به مزایای آن تلاش نمایند که البته این مزایا، هزینه بالا و اجتناب ناپذیری دارد [Kaisler05]. برای کاهش هزینه و ریسک و همچنین افزایش کارایی و سود در فناوری اطلاعات، نیاز به برنامه ریزی و درنظر گرفتن اهداف دور اندیشانه و واقع بینانه است. این اهداف در برنامه بلند مدتی که طرح جامع  فناوری اطلاعات ٢ نام دارد، گنجانده می شود. در حال حاضر، رویکرد غالب برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات، معماری فناوری اطلاعات٣ در سازمان یا به اختصار معماری سازمانی٤ است [IFEAD05]. 

  بر طبق تحقیقات IFEAD5 معماری سازمانی  از سال ۲۰۰۳ در راس فهرست موضوعاتی که مورد توجه مدیران عالی٦، مدیران عامل٧ و مدیران ارشد فناوری اطلاعات٨ قرار دارند، جای گرفته است [IFEAD03]. معماری سازمانی همانند دیگر معماریها بر روی تمام عناصر سازمان و ارتباط آنها با یکدیگر تاکید دارد. ولی تفاوت عمده  آن با دیگر معماریها در اجزا و محصولاتی است که تولید می نماید. اجزای معماری سازمانی به گونه ای هستند که انعطاف پذیری بالایی به فناوری اطلاعات سازمان خواهند داد [شمس۸۳]. محصولات معماری توصیف کاملی از اجزای معماری سازمانی هستند . با این توصیفات معماری سازما نی منجر به شرح کاملی از عناصر اصلی سازمان و ارتباط بین آنها (وجوه ساختاری و رفتاری سازمان) خواهد شد.  

  معماری سازمانی  در طی فرآیندی بنام »فرآیند تدوین معماری سازمانی« از طریق مدیریت ارشد فناوری اطلاعات و زیر نظر مدیریت سازمان تدوین م یشود [CIO01]. این فرآیند دارای سه فاز عمده ۱- برنام هریزی راهبردی فناوری اطلاعات٩ ۲- برنامهریزی معماری سازمانی ١٠ ۳- اجرای معماری سازما نی است که بصورت پیوسته و مکرر اجرا می شوند. در واقع، فرآیند معماری سازم انی امری نیست که یکبار اجرا شده و کنار گذاشته شود، بلکه این فرآیند همانند سایر فرآیندهای اصلی سازمان باید همواره در حال اجرا باشد [CIO01]. پس از اجرای معماری سازمانی، محصولات معماری سازمانی در اختیار تمام ذینفعان سازمان قرار خواهد گرفت تا مدیران سطوح میانی و پائین تر بتوانند همسو و در راستای اهداف سازمان، برنامه ریزی و حرکت نمایند.     

      ۱- ۲-  تعریف مسئله 

  معماری سازمانی  مجموعهای از فرآیندها، ابزارها و ساختارهای مورد نیاز برای بکارگیری فناوری اطلاعات به صورتی یکپارچه و سازگار در محدوده سازمان برای حمایت از عملیات حرفه سازمان در زمان حال و آینده است [Kaisler05]. این مجموعه به صورت مستندات و فرآوردههای معماری و به شکلی کاملاﹰ شفاف به نمایش و تشریحعناصر سازمان و ارتباط بین این عناصر از دیدگا ههای متفاوت می پردازد. فرآورده ها و مستندات معماری به مدیران سطح بالا، میانی و پائین سازمان کمک میکند تا درک جامع و درستی از وضعیت فعلی و هدف آینده سازمان داشته باشند. از مهمترین دلایل استفاده از معماری سازمانی  میتوان به مدیریت پیچیدگی، کمک به تصمیمگیری بهتر و سریعتر، ارائه مسیری برای تنظیم حرفه با تغییرات آینده، مدیریت پورتفلیو فناوری اطلاعات١ و اولویت بندی بودجه حرفه و فناوری اطلاعات اشاره نمود [IFEAD05].  

  فرآیند تدوین معماری سازمانی توسط فرآیندی بنام »فرآیند تدوین معماری سازمانی « انجام میپذیرد که دارای سه فاز عمده ذیل است و بصورت پیوسته و مکرر اجرا می شوند [CIO0[1]]: 

  ۱- برنامهریزی راهبردی فناوری اطلاعات: پایه ای برای برنامه ریزی معماری است و هدف آن تعیین اصول و چشم انداز آینده فناوری اطلاعات در سازمان است.

  ۲-  برنامهریزی معماری سازمانی : فرآیندی که به منظور تعریف معماری های لازم و برنامه ریزی جهت پیاده سازی آنها است و هدف از آن فراهم ساختن زم ینههای استفاده موثر از اطلاعات جهت پشتیبانی از ماموریت های سازمانی است.   

  ۳-  اجرای معماری سازمانی : استفاده از محصولات و فرآوردههای معماری در تصمیمات سازمان و بروز نگهداری معماری سازمانی با تغییرات حرفه و فناوری است. 

  با آنکه هر سه فاز فرآیند تدوین معماری دارای اهمیت هستند اما تطبیق حرفه و فناوری که وظیفه معماری سازمانی است در فاز دوم یعنی برنامهریزی معماری سازمانی  انجام میشود [Armour99b]. زیرا در این فاز، سه معماری وضعموجود، وضع مطلوب و گذار حاصل می شوند که طرح عملی برای رسیدن به چشم اندازه ا و اهداف آینده فناوری اطلاعات در سازمان هستند و نیز مرحله بعدی یعنی اجرای معماری را تحت تاثیر قرار میدهند . وظایف و گام های بسیاری برای انجام برنامهریزی معماری سازمانی  پیشنهاد شده است. در میان این وظایف، چهار وظیفه ۱) سازماندهی مدیریتی و فرآیندی ۲) توصیف وضع موجود ۳) توصیف وضع مطلوب ۴) ایجاد طرح انتقالی و اجرایی در همه پیشنهادات مشترک هستند [CIO01, Armour99b, Boster00] که در واقع منجر به سه معماری وضع موجود، مطلوب و گذار خواهند شد. 

  در اغلب سازمان ها، انجام مراحل برنامه ریزی معماری سازمانی دشوارترین مراحل هستند، زیرا افراد در این مراحلتصوری مبهم از فرآیندی که قرار است انجام شود، دارند [Armour99b]. به همین دلیل، غالب تحقیقاتی که در زمینه معماری سازمانی  انجام شدهاند، سعی به ارائه راهکارها و توصیه هایی برای مسائل و مشکلات این مراحل از معماری دارند [CIO99, Zachman87, DoD03]. همچنین Kaisler, et al. مسائل و مشکلات مربوط به فرآیند معماری را در سه حوزه مختلف میدانند [Kaisler05]. حوزه اول، مربوط به مدلسازی معماری سازمانی ، انتخاب مدلهای مناسب برای نمایش فرآوردهها و محصولات معماری و چگونگی دستهبندی مدلها است. حوزه دوم مربوط به مدیریت توسعه و به کارگیری، ارزیابی و تکامل بلوغ معماری است و حوزه سوم نیز مربوط به نگهداری معماری سازمانی و بروز رسانی آن است[Kaisler05]. هر یک از این حوز هها بر حوزه بعدی اثر مستقیمی خواهد گذاشت. 

  حوزه اول مشکلات فرآیند معماری، شامل مشکلاتی هستند که در برنامه ریزی معماری سازمانی  مورد توجه قرار میگیرند. به طور دقیقتر، در گام اول برنامهریزی معماری - سازماندهی مدیریتی و فرآیندی- دو وظیفه مهم که سراسر فرآیند تدوین معماری را تحت تاثیر قرار میدهند، باید انجام شوند [Boster00]. وظیفه اول، آماده سازی سازمان برای اجرای فرآیند برنامهریزی معماری سازمانی  که شامل اخذ موافقت ریاست سازمان و سازماندهی کنترلی و مدیریتی تیمهای معماری است. وظیفه دوم، انتخاب و تنظیم چارچوب معماری سازمانی برای تعیین و دسته بندی مدل ها و چگونگی و نوع محصولات معماری است که در واقع، حوزه اول مشکلات فرآیند معماری را پوشش م یدهد.   

  از دیدگاه معماری، چارچوب عبارت است از یک ساختار منطقی برای دسته بندی و سازماندهی مدل های توصیفی یک سازمان که برای مدیریت سازمان و به همان اندازه برای توسعه سیستم های سازمان دارای اهمیت هستند [Inmon97]. همچنین استفاده از چارچوب مناسب برای معماری سازمانی، استاندارد بودن و یکپارچگی سیست مهای اطلاعاتی را در هنگام انتقال از سیستم های قدیمی به سیستم جدید تضمین می دهد [CIO01]. بنابراین انتخاب و تنظیمچارچوب معماری مناسب که در مراحل اولیه برنامهریزی معماری ساز مانی انجام می پذیرد، تاثیر بسزایی هم در اجرای معماری سازمانی  و هم در محصولات فناوری اطلاعاتی که برای سازمان ایجاد خواهند شد، دارد. انتخاب چارچوبمعماری به موارد مختلفی مرتبط است که از آن جمله می توان به استفاده معماری، حیطه، خصوصیات معماری که توسعه داده می شود، و همچنین تجربیات و برخی ترجیحات معمار بستگی دارد [CIO01, Boster00]. 

   چارچوبهای فراوانی تابحال جهت توصیف همه جانبه سیستم های اطلاعاتی و بکارگیری در معماری سازمانی ارائه شده اند [Vernadat92, Curtis92, Zachman87, Sowa92, DoD03]. معمار سازمانی در مراحل اولیه برنامه ریزی معماری سازمانی  یکی از چارچوبهای موجود را انتخاب نموده و یا چارچوب مورد نیاز سازمان را تدوین می نماید. بر طبق تحقیقات IFEAD در سال ۲۰۰۴، حدود ۳۵ درصد از سازمان ها از چارچوبی که خود تعریف نموده اند، استفاده مینمایند که نسبت به سال ۲۰۰۳ حدود ۳ درصد رشد داشته است . به عبارت دیگر، تحقیقات نشان می دهد که سازمانها متمایل به ایجاد و تنظیم چارچوب مخصوص سازمان خود شد هاند [IFEAD04]. بهرحال چه با رویکرد ایجاد چارچوب معماری و چه با رویکرد استفاده از یکی از چارچوب های موجود، چارچوب انتخابی باید با حر فه سازمان تنظیم شود . انجمن مدیران فناوری اطلاعات آمریکا، معیارهایی را برای انتخاب چارچوب ارائه داده است که در سه حوزه سیاست، سازمان و محصولات معماری طبقه بندی شده اند[CIO01].  

   با آنکه این دسته بندی تقریباﹰ کامل است و تمام معیارهای موثر بر انتخاب چارچوب را مد نظر قرار داده است، اما به دلایل زیر نمی توان آنها را مورد استفاده قرار داد: 

   کلان بودن معیارها، اجازه استفاده دقیق و کارا از آنها را نمی دهد.

   میزان تاثیر هر یک از این معیارها بر انتخاب چارچوب معماری مشخص نیست.   

   این معیارها برای انتخاب یک چارچوب از میان چارچوبهای موجود هستند، نه برای تنظیم یک چارچوبمعماری سازمانی.  

  با این مشکلات، و با توجه به اینکه سازمانها به سمت رویکرد ایجاد و تنظیم چارچوب معماری سازمانی پیشمیروند، نیاز به معیارهایی است که به معماران سازمانی در تنظیم چارچوب معماری سازمانی کمک نماید. از طرفی، تنظیم چارچوب معماری سازمانی، زمان لازم برای فرآیند تدوین را افزایش خواهد داد [CIO01, Armour99a]، بنابراینمعیارها باید به گونه ای باشند تا باعث تنظیم بهتر و سریعتر چارچوب معماری سازمانی شوند.  

  تنظیم چارچوب معماری سازمانی ، علاوه بر اینکه نیاز به  دانش در مورد سازمان در مراحل اولیه معماری سازمانی دارد، نیاز به در نظر گرفتن معماری وضع مطلوب سازمان خواهد داشت، چرا که محصولات و فرآورده هایی که در معماری وضع موجود و مطلوب ایجاد میشوند باید در چارچوب دستهبندی و مشخص شوند. بنابراین معمار سازمانی نیاز د ارد تا در هنگام انتخاب و تنظیم چارچوب معماری سازمانی از هدف معماری سازمانی و در واقع معماری وضعمطلوب  آگاه باشد . این مطلب بدین معنی است که معمار سازمانی باید برخی مولفه ها، ساختارها و روابط معماری مطلوب را بداند تا بتواند چارچوب معمار را تنظیم نماید. 

  با ک نار هم قرار دادن دو مشکل بالا، میتوان بطور خلاصه مشکل تسریع در فرآیند معماری سازمانی  را در انتخابمحصولات، فرآوردهها و تنظیم چارچوب معماری سازمانی و هماهنگی این تنظیمات با معماری وضع مطلوب معماری سازمانی دانست . با این ترتیب معمار سازمانی برای تسریع در فرآیند معماری سازمانی  نیاز به روشی دارد تا چارچوبمعماری سازمانی را با توجه به معماری وضع مطلوب تنظیم نماید.  

  ۱- ۳-  اهداف تحقیق 

  با مشکلاتی که در قسمت قبل بررسی شده اند، این تحقیق اهداف زیر را در نظر دارد: 

   ارائه روشی برای بهبود فرآیند معماری سازمانی

   استفاده از سبک معماری سازمانی برای توسعه سریعتر معماری وضع مطلوب مناسب سازمان    استفاده از ابعاد سازمانی برای تنظیم سریعتر و بهتر چارچوب معماری سازمانی برای دستیابی به اهداف تحقیق از زمینه های ذیل استفاده شده است: 

   ابعاد سازمان : هر سازمان دارای ابعادی است که نشا ندهنده ساختار و رفتار سازمان است. این ابعاد  در دستهبندی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرند. این ابعاد میتوانند در تنظیم چارچوب معماری سازمانی مورد استفاده قرار گیرند.

    سبک معماری سازمانی : سبک در معماریهای متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است که در این تحقیق  برای اولین بار از آن در معماری سازمانی  استفاده شده است. سبک معماری سازمانی در فرآیند معماری سازمانی بر معماری وضع مطلوب اثر م یگذارد و می تواند برای تنظیم چارچوب معماری سازمانی با توجه به معماری وضع مطلوب مورد استفاده قرار گیرد. 

   

  ۱- ۴-  ساختار تحقیق 

  ساختار این تحقیق در فصل های بعدی به صورت ذیل است: 

   فصل دوم : این فصل دارای سه بخش است که زمینه تحقیق  را شکل می دهد . در بخش اول به بررسی معماری سازمانی ، تعاریف، نتایج و لزوم آن در سازما نهای امروزی پرداخته می شود . در بخش دوم، چارچوبهای معماری و خصوصیات آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد و مشکلات تنظیم چارچو بهای معماری سازمانی  را بیان خواهیم نمود. در انتهای این فصل، ابعاد سازمانی را مورد بررسی قرار می دهیم و چگونگی استفاده از آنها در سازمان را مورد کنکاش قرار داده می شود.

   فصل سوم: در این فصل، ابتدا به بررسی فرآیند معماری سازمانی  و به خصوص فرآیند برنام هریزی معماری سازمانی که اساسی ترین فرآیند در آن است، خواهیم پرداخت. گام های انتخاب فرآورد هها، محصولات و چارچوب معماری سازمانی  و تنظیم آنها با اهداف فناوری اطلاعات سازمان و همچنین مشکلاتی که در اینانتخابها وجود دارد را مورد بررسی قرار میدهیم. در این فصل سعی شده است مشکل تنظیم چارچوب معماری سازمانی  و ارتباط آن با ابعاد سازمانی مورد بررسی کامل قرار گیرد. در این بررسی به نگاشت ابعاد سازمانی بر چارچوب معماری سازمانی دست خواهیم یافت.

   فصل چهارم : در این فصل به ارائه راهحل کا مل یعنی استفاده از سب کهای معماری سازمانی برای تنظیمچارچوب معماری سازمانی  با توجه به معماری وضع مطلوب خواهیم پرداخت. سبک های معماری سازمانی  در این فصل معرفی و سپس کاربرد آنها در تدوین معماری سازمانی مورد تحلیل قرار م یگیرد. چگونگی تاثیر سبک معماری سازمانی بر چارچوب و معماری سازمانی نیز مورد بررسی قرار گرفته می شود.

   فصل پنجم : در این فصل، مطالعاتی در مورد نحوه بکارگیری سبک در معماری سازمانی و دستیابی به سبکمعماری سازمانی با استفاده از ابعاد سازمانی و سند راهبردی فناوری اطلاعات انجام شده است.  

   فصل ششم: در این فصل نتایج تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ارائه شده است.  

  Abstarct

  'Enterprise Architecture' (EA) is defined through a process named "enterprise architecture process" by chief architect, in conjunction with the CIO and agency business managers. Selection and justification of the EA framework plays a vital role to classify and organize the architectural assets and artifacts. There are a number of well-established frameworks that can be choosen by an architecture team. An architecture team must select and then justify the EA framework in the initial steps of EA process. Therefore, the unaware selection and justification of an EA framework leads to EA process failure. The justification of the framework and EA artifacts needs the knowledge of enterprise in the initial steps of the EA process and considering the target enterprise architecture, since the framework should support the target architecture artifacts and models. 

  In this thesis, we study framework justification problems and other problems that could be arisen in the EA process, and suggest enterprise architectural styles to reduce these problems. The results of this reasrach can be stated form two aspects. First, architects can use the mapping established between the enterprise dimensions and the EA framework to attain justified frameworks faster and better. In other words, the architecture team can get the appropriate knowledge to justify the EA frameworks from enterprise dimensions.

  Second, architects can use the enterprise architectural styles to develop the target architectures. In other words, the architects may use the IT strategic plan, the enterprise dimensions, and the other enterprises styles to specify some enterprise architecture quality attributes. These quality attributes guide architects to select specific enterprise architectural styles. Therefore, architects can adjust the framework and the target architecture simultaneousely by these styles. The enterprise architectural styles help architects to incorporate the previous enterprise architecture experiences, to reduce the time of EA process, and to justify the enterprise architecture artifacts and assets.

   

  Keywords: Enterprise Architecture, Enterprise Architectural Styles, Enterprise Dimensions, Enterprise Architecture Framework

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی

  فهرست:

  فهرست اشکال.........................................................................................................................................................................x  فهرست جداول .......................................................................................................................................................................xi 

  چکیده....................................................................................................................................................................................xii 

  فصل اول: معرفی موضوع.......................................................................................................................................................۱  ۱-۱- مقدمه.......................................................................................................................................................................۲ 

  ۱-۲- تعریف مسئله ...........................................................................................................................................................۳ 

  ۱-۳- اهداف تحقیق...........................................................................................................................................................۵ 

  ۱-۴- ساختار تحقیق..........................................................................................................................................................۶ 

  فصل دوم: زمینه تحقیق ...........................................................................................................................................................۷  ۲-۱- معماری سازمانی.......................................................................................................................................................۸ 

  ۲-۱-۱- معماری سازمانی و لزوم آن..................................................................................................................................۹ 

  ۲-۱-۲- تعریف معماری سازمانی.....................................................................................................................................۱۱ 

  ۲-۱-۳- پیشینه معماری سازمانی......................................................................................................................................۱۴ 

  ۲-۱-۴- لایه های معماری سازمانی...................................................................................................................................۱۵ 

  ۲-۱-۴-۱- لایه حرفه ......................................................................................................................................................۱۶ 

  ۲-۱-۴-۲- لایه اطلاعات.................................................................................................................................................۱۶ 

  ۲-۱-۴-۳- لایه کاربرد.....................................................................................................................................................۱۷ 

  ۲- ۱-۴-۴- لایه داده .......................................................................................................................................................۱۷ 

  ۲-۱-۴-۵- لایه فناوری....................................................................................................................................................۱۷ 

  ۲-۱-۵- محصولات معماری سازمانی...............................................................................................................................۱۷ 

  ۲-۱-۶- تفاوت محصولات معماری سازمانی با روشهای دیگر..........................................................................................۱۸ 

  ۲-۱-۷- فرآیند معماری سازمانی......................................................................................................................................۱۹ 

  ۲-۱-۷-۱- جلب نظر و حمایت مدیریت عالی سازمان.....................................................................................................۲۰ 

  ۲-۱-۷-۲- سازماندهی مدیریتی و کنترلی.........................................................................................................................۲۱ 

  ۲-۱-۷-۳- تعیین فرآیند و رویکرد معماری......................................................................................................................۲۱ 

  ۲-۱-۷-۴- تدوین معماری سازمانی.................................................................................................................................۲۲ 

  ۲-۱-۷-۵- ایجاد طرح انتقالی و اجرائی ...........................................................................................................................۲۲ 

  ۲-۱-۸- جایگاه معماری سازمانی.....................................................................................................................................۲۲ 

  ۲-۱-۹- کاربرد معماری سازمانی......................................................................................................................................۲۵ 

  ۲-۱-۱۰- نتایج معماری سازمانی......................................................................................................................................۲۶ 

  ۲-۲- چارچوب های معماری سازمانی ..............................................................................................................................۲۷ 

  ۲-۲-۱- تعریف چارچوب معماری..................................................................................................................................۲۷ 

  ۲-۲-۲- جایگاه چارچوب معماری در تدوین معماری سازمانی ........................................................................................۲۸  ۲-۲-۳- معرفی چند چارچوب معماری............................................................................................................................۲۹ 

    ۳۰......................................................................................................................................Zachman چارچوب -۱-۳-۲-۲

  ۲-۲-۳-۲- چارچوب FEAF...........................................................................................................................................۳۵ 

  ۲-۲-۳-۳- چارچوب C4ISR..........................................................................................................................................۳۷ 

  ۲-۲-۴- تنظیم چارچوب های معماری..............................................................................................................................۴۰ 

  ۲-۳- ماهیت سازمان........................................................................................................................................................۴۳ 

  ۲-۳-۱- ابعاد سازمانی......................................................................................................................................................۴۴ 

  ۲-۳-۱-۱- ابعاد محتوایی.................................................................................................................................................۴۴ 

  ۲-۳-۱-۱-۲- محیط........................................................................................................................................................۴۶ 

  ۲-۳-۱-۱-۳- فناوری سازمان..........................................................................................................................................۴۷ 

  ۲-۳-۱-۱-۴- اندازه .........................................................................................................................................................۴۹ 

  ۲-۳-۱-۱-۵- فرهنگ......................................................................................................................................................۵۱ 

  ۲-۳-۱-۲- ابعاد ساختاری ...............................................................................................................................................۵۳ 

  ۲-۳-۱-۲-۱- رسمی بودن...............................................................................................................................................۵۳ 

  ۲-۳-۱-۲-۲- تخصصی بودن ..........................................................................................................................................۵۳ 

  ۲-۳-۱-۲-۳- داشتن استاندارد .........................................................................................................................................۵۴ 

  ۲-۳-۱-۲-۴- سلسله مراتب اختیارات .............................................................................................................................۵۴ 

  ۲-۳-۱-۲-۵- پیچیدگی...................................................................................................................................................۵۴ 

  ۲-۳-۱-۲-۶- متمرکز بودن..............................................................................................................................................۵۴ 

  ۲-۳-۱-۲-۷- حرفه ای بودن ............................................................................................................................................۵۵ 

  ۲-۳-۱-۲-۸- نسبت های پرسنلی.....................................................................................................................................۵۵ 

  ۲-۴- خلاصه فصل..........................................................................................................................................................۵۵ 

  فصل سوم: بررسی فرآیند معماری سازمانی..........................................................................................................................۵۶  ۳-۱- فرآیند برنامه ریزی معماری سازمانی.........................................................................................................................۵۷ 

  ۳-۱-۱- تعریف فرآیند و رویکرد معماری........................................................................................................................۵۷ 

  ۳-۱-۲- تدوین معماری سازمانی .....................................................................................................................................۶۳ 

  ۳-۱-۳- ایجاد طرح انتقالی...............................................................................................................................................۶۶ 

  ۳-۱-۴- مشکلات فرآیند برنامه ریزی معماری سازمانی.....................................................................................................۶۷ 

  ۳-۱-۵- راه حل های ارائه شده ..........................................................................................................................................۶۹ 

  ۳-۲- تاثیر ماهیت سازمان بر برنامه ریزی معماری سازمانی................................................................................................۷۰ 

  ۳-۲-۱- اهمیت تاثیر ماهیت سازمان بر فرآیند معماری.....................................................................................................۷۰ 

  ۳-۲-۲- استفاده از ابعاد سازمانی برای تنظیم چارچوب.....................................................................................................۷۱ 

  ۳-۲-۳- نگاشت ابعاد سازمانی به چارچوب معماری سازمانی...........................................................................................۷۵ 

  ۳-۳- مشکلات استفاده از ابعاد سازمانی در چارچوب معماری..........................................................................................۷۸  ۳-۵- خلاصه فصل..........................................................................................................................................................۷۸  فصل چهارم: سبک  معماری سازمانی....................................................................................................................................۸۰  ۴-۱- سبک های معماری ..................................................................................................................................................۸۱ 

  ۴-۱-۱- نقش سبک در تدوین معماری ............................................................................................................................۸۱ 

  ۴-۱-۲- تعریف سبک معماری.........................................................................................................................................۸۲ 

  ۴-۱-۳- الگوی معماری...................................................................................................................................................۸۴ 

  ۴-۱-۴- شباهت ها و تفاوت های سبک و الگوی معماری ..................................................................................................۸۸ 

  ۴-۱-۵- معرفی چند سبک معماری..................................................................................................................................۹۰ 

    ۹۱................................................................................................................................... Pipe and Filter سبک -۱-۵-۱-۴

    ۹۲......................................................................................................................................Shared Data  سبک -۲-۵-۱-۴

    ۹۳..................................................................................................................................... Client-Server سبک -۳-۵-۱-۴

    ۹۵.............................................................................................................................................Layered  سبک -۴-۵-۱-۴

  ۴-۱-۵-۵- دیگر سبک های معماری.................................................................................................................................۹۶ 

  ۴-۲- تعاملات سبک و فرآیند معماری سازمانی................................................................................................................۹۸ 

  ۴-۲-۱- نقش سبک در معماری سازمانی..........................................................................................................................۹۸ 

  ۴-۲-۲- تبیین جایگاه سبک در فرآیند معماری سازمانی....................................................................................................۹۹ 

  ۴-۲-۳- تاثیر سبک بر فرآیند معماری سازمانی...............................................................................................................۱۰۱ 

  ۴-۲-۴- تفاوت نقش سبک و مدل مرجع .......................................................................................................................۱۰۳ 

  ۴-۲-۵- مدل تعاملات سبک معماری و فرآیند معماری ..................................................................................................۱۰۴  فصل پنجم: مطالعه موردی..................................................................................................................................................۱۰۸  ۵-۱- مقدمه...................................................................................................................................................................۱۰۹ 

  ۵-۲- مطالعات موردی و دلایل انتخاب آنها....................................................................................................................۱۰۹ 

  ۵-۳- مطالعه چگونگی تعیین سبک معماری سازمانی......................................................................................................۱۱۱ 

  ۵-۴- ارزیابی مطالعات...................................................................................................................................................۱۱۷  فصل ششم: نتایج و پیشنهادات ...........................................................................................................................................۱۱۹  ۶-۱- خلاصه تحقیق......................................................................................................................................................۱۲۰ 

  ۶-۲- محدودیت های تحقیق...........................................................................................................................................۱۲۲ 

  ۶-۳- نتایج تحقیق..........................................................................................................................................................۱۲۳ 

  ۶-۴- پیشنهادات تحقیق .................................................................................................................................................۱۲۴  منابع و مآخذ ........................................................................................................................................................................۱۲۶  

   

  منبع:

  کتابها 

  [دفت۷۷]   دفت، ریچارد ال، ۱۳۷۷، »تئوری و طراحی سازمان«، ترجمه پارسائیان، علی، اعرابی، سید محمد، چاپ سوم، نشر

  دفتر پژوهش های فرهنگی،  تهران. 

  [Alexander77] Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., and Angel, S. 1977, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, Oxford University Press.

  [Alexander79] Alexander C. 1979, The Timeless Way of Building, Oxford University Press.

  [Bass98]              Bass, L., Clements, P., and Kazman, R. 1998, Software Architecture in Practice, 1st ed, AddisonWesley.

  [Bass03]              Bass, L., Clements, P., and Kazman, R. 2003, Software Architecture in Practice, 2nd ed, AddisonWesley.

  [Bieberstein05] Bieberstein, N., Bose, S., Fiammante, M., Jones, K., and Shah, R. 2005, Service-Oriented Architecture Compass: Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap, IBM Press.

  [Buschmann96] Buschmann, F., Meunier, R., Rohnert, H., Sommerlad, P., and Stal, M. 1996, Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns, Vol.1, John Wiley & Sons Ltd.

  [Clements02]        Clements, P., Bachmann, F., Bass, L., Garlan, D., Ivers, J., Little, R., Nord, R., and Stafford, J. 2002, Documenting Software Architectures: Views and Beyond, Addison-Wesley.

  [Coplien92]

  Coplien, J. O. 1992, Advanced C++ Programming Styles and Idioms, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.

  [Drucker80]

  Drucker, P. F. 1980, Managing in Turbulent Times, Harper & Row.

  [Fowler02]

  Fowler, M. 2002, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley Professional.

  [Gamma95]

  Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., and Vlissides, J. 1995, Design Patterns: Elements of Reusable

  Object-Oriented Software, Addison-Wesley.

  [Hollander02] Hollander, A. S., Denna, E. L., and Cherrington, J. O. 2002, Modeling business processes, chapter 2 of Accounting Information Technology, and Business Solutions, McGraw-Hill.

  [Inmon97]          Inmon, W. H., Zachman, J. A., and Geiger, J. G. 1997, Data Stores, Data Warehousing and the Zachman Framework: Managing Enterprise Knowledge, McGraw-Hill.

  [James90]          James, M. 1990, Information Engineering, Prentice Hall.

  [McGovern03] McGovern, J., Ambler, S. W., Stevens, M. E., Linn, J., Sharan, V., and Jo, E. K. 2003, A Practical Guide to Enterprise Architecture, Prentice Hall PTR.

  [Porter80]

  Porter, M. E. 1980, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York.

  [Scheer89]

  Scheer, A. W. 1989, Business Process Engineering: Reference Models for Industrial Enterprises, Springer – Verlag.

  [Schelp03]

  Schelp, J., and Rowohl, F. 2003, Enterprise Application Integration: New Solutions for a Solved Problem or a Challenging Research Field?, Chapter V of ERP & Data Warehousing in Organizations Issues and Challenges, IRM Press,.

  [Starbuck65]

  Starbuck, W. H. 1965, Organizational Growth and Development, in James March, (ed.), Handbook of Organizations, New York, Rand McNally, pp. 451-522.

  [Spewak93]

  Spewak, S. H. 1993, Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data,

  Applications, and Technology, John Wiley & Sons Ltd.

  [Toffler70]

  Toffler, A. 1970, Future Shock, Random House.

  [Vernadat92]

  Vernadat, F. B. 1992, CIMOSA: A European Development for Enterprise Integration, The MIT

  Press. 

  [Whitmal04]

  Whitmal, R., and Myrick, C. B. 2004, Enterprise Business Architecture: The Formal Link Between Strategy and Results, CRC Press.

  [Whitten01]

  Whitten, J. L., Bentley, L. D., and Dittman, K. C. 2001, Systems Analysis and Design Methods, 5th

  ed, McGraw-Hill Higher Education.

  [Woodward65] Woodward, J. 1965, Industrial Organization: Theory and Practice, Oxford University Press, 1st ed, London.

  مقالات 

  [اخوان۸۳] اخوان نیاکی، انوشیروان، مهر ۱۳۸۳، »تعاریف اولیه«، ماهنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا)،

  سال دوم، شماره ۳، ص ۶ – ۱۰. 

  [شمس۸۳]  شمس، فریدون، مهر ۱۳۸۳، »مفاهیم پایه معماری سازمانی«، ماهنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات

  (تکفا)، سال دوم، شماره ۳، ص ۱۱ – ۱۷. 

  [کار۸۲]             کار، نیکلاس، مهر ۱۳۸۲، »افول مزیت فناوری اطلاعات«، ترجمه جهانگیریان، محسن، ماهنامه دنیای مخابرات و

  ارتباطات، سال اول، شماره ۱، ص ۵۴ – ۵۷.

  [کمیته۸۳]  کمیته فنی معماری اطلاعات، مهر ۱۳۸۳، »آشنایی با چارچوب های معماری«، ماهنامه توسعه و کاربری فناوری

  ارتباطات و اطلاعات (تکفا)، سال دوم، شماره ۳، ص ۸۳ – ۸۸. 

  [Abowd95]

  Abowd, G. D., Allen, R., and Garlan, D. 1995, “Formalizing styles to Understand Descriptions of Software Architecture”, ACM Trans. on Software Engineering and Methodology, Vol. 4, No. 4, pp. 319-364.

  [Allen96]

  Allen, R. 1996, “HLA: A Standards Effort as Architectural Style”, Proc. of the 2nd Int'l Software

  Architecture Workshop (ISAW-2), pp. 130-133.

  [Armour99a] Armour, F. J., Kaisler, S. H., and Liu, S. Y. 1999, “A Big Picture Look at Enterprise Architecture”, IT Pro, January | February, pp. 35-42.

  [Armour99b] Armour, F. J., Kaisler, S. H., and Liu, S. Y. 1999, “Building an Enterprise Architecture Step by Step”, IT Pro, July | August, pp. 31-39.

  [Beck87]           Beck, K., and Cunningham W. 1987, “Using Pattern Languages for Object-Oriented Programs”, 

  Technical Report CR-87-43, Tektronix, Inc., Presented at the OOPSLA workshop on the specification and Design for object-oriented programming.

  [Bernardo02] Bernardo, M., Ciancarini, P., and Donatiello, L. 2002, “On the Formalization of Architectural Types with Process Algebras”, Proc. ACM Trans. on Software Engineering and Methodology, Vol. 11, No. 4, pp. 386-426.

  [Boster00] Booster, M., Liu, S., and Thomas, R. 2000, “Getting the most from your Enterprise Architecture”, IT Pro, July | August, pp. 43-50.

  [Crawford05] Crawford, C. H., Bate, G. P., Cherbakov, L., Holley, K., and Tsocanos, C. 2005, “Toward on Demand Service-Oriented Architecture”, IBM Systems Journal, Vol. 44, No. 1, pp. 81-107.

  [Curtis92] Curtis, B., Kellner, M. I., and Over, J. 1992, “Process Modeling”, Communications of the ACM, Vol. 35, No. 9, pp. 75-90.

  [Denison95]

  Denison, D. R., and Mishra, A. K. 1995, “Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness”, Organization Science, Vol.6, No. 2, pp. 204-223.

  [Duncan72]

  Duncan, R. B. 1972, “Characteristics of Perceived Environments and Perceived Environmental Uncertainty”, Administrative Science Quarterly, Vol. 17, No. 13, pp. 313-327.

  [Duncan89]

  Duncan, W. J. 1982, “Organizational Culture: 'Getting a Fix' on an Elusive Concept”, Academy of Management Executive, Vol. 3, pp. 229-238.

  [Fatolahi04]

  Fatolahi, A., and Jalalinia, S. 2004, “Building Transition Architectures Using Zachman Framework”, Proc. of the 1st Int'l Conf. of Industrial Engineering, Tehran, Iran.

  [Garlan93]

  Garlan, D., and Shaw, M. 1993, “An Introduction to Software Architecture”, In Ambriola, V. and Tortora, G., eds. Advances in Software Engineering and Knowledge Engineering, Vol. 2, pp. 1-39.

  [Garlan95]

  Garlan, D. 1995, “What is Style?”, Proc. of the 1st Int'l Workshop on Architectures for Software Systems, Seattle, WA, Published as CMU Technical Report CMU-CS-95-151, pp. 96-100.

  [Hitt87]

  Hitt, M. A., and Ireland, R. D. 1987, “Peters and Waterman Revisited: The Unended Quest for Excellence”, Academy of Management Executive, Vol. 1, No. 2, pp. 91-98

  [Kaisler05]

  Kaisler, S. H., Armour, F., and Valivullah, M. 2005, “Enterprise Architecting: Critical Problems”, Proc. of the 38th Hawaii Int'l Conf. on System Sciences, Track 08, Vol. 08, pp. 224.2.

  [Koberg87]

  Koberg, C. S., and Ungson, G. R. 1987, “The Effects of Environmental Uncertainty and

  Dependence on Organizational Structure and Performance: A Comparative Study”, Journal of Management, Vol. 13, No. 4, pp. 725-737.

  [McCann84] McCann, J. E., and Selsky, J. 1984, “Hyperturbulence and the Emergence of Type 5 Environments”, Academy of Management Review, Vol. 9, No. 3, pp. 460-470.

  [Mehta03]                       Mehta, N. R., and Medvidovic, N. 2003, “Composing Architectural Styles from Architectural

  Primitives”, Proc. of the 9th European Software Engineering Conf. held jointly with 11th  ACM SIGSOFT Int'l symposium on Foundations of Software Engineering, Helsinki, Finland, pp. 347-350.

  [Monroe97] Monroe, R. T., Kompanek, A., Melton, R., and Garlan, D. 1997, “Architecture Styles, Design Patterns, and Objects”, IEEE Software, Vol. 14, No. 1, pp. 43-52.

  [Natarajan98] Natarajan, R., and Rosenblum, D. S. 1998, “Merging Component Models and Architectural Styles”, Proc. of 3rd Int'l Software Architecture Workshop (ISAW-3), Florida, pp. 109-111.

  [Perry92]

  Perry, D. E., and Wolf, A. L. 1992, “Foundations for the Study of Software Architecture”, ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, Vol. 17, No. 4, pp. 40-52.

  [Peters92]

  Peters, T. 1992, “Rethinking Scale”, California Management Review, pp. 7-29.

  [Quinn83]

  Quinn, R. E., and Cameron, K. 1983, “Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence”, Management Science, Vol. 29, No.1, pp. 33-51.

  [Rehkopf03]

  Rehkopf, T. W., and Wybolt, N. 2003, “Top 10 Architecture Land Mines”, IT Pro, November | December, pp. 36-43.

  [Riehle96]

  Riehle, D., and Züllighoven, H. 1996, “Understanding and Using Patterns in Software Development”, Theory and Practice of Object Systems, Vol. 2, No. 1, pp. 3-13.

  [Rood94]

  Rood, M. A. 1994, “Enterprise Architecture: Definition, Content, and Utility”, Proc. of 3rd IEEE

  Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, pp. 106-111.

  [Sakamoto82] Sakamoto, J. G., and Ball, F. W. 1982, “Supporting Business Systems Planning Studies with the DB/DC Data Dictionary”, IBM Systems Journal, Vol. 21, No. 1, pp. 54-80.

  [Shaw96]

  Shaw, M., and Clements, P. 1996, “Toward Boxology: Preliminary Classification of Architectural Style”, Proc. of the 2nd Int'l Software Architecture Workshop (ISAW-2), pp. 50-54.

  [Sowa92]

  Sowa, J. F., and Zachman, J. A. 1992, “Extending and Formalizing the Framework for Information

  Systems Architecture”, IBM Systems Journal, Vol. 31, No. 3, pp. 590-616.

  [Taylor96] Taylor, R. N., Medvidovic, N., Anderson, K. M., Whitehead, E. J., Robbins, J. E., Nies, K. A., Oreizy. P., and Dubrow, D. L. 1996, “A Component- and Message-Based Architectural Style for GUI Software”, IEEE Trans. on Software Engineering, Vol. 22, No. 6, pp. 390-406.

  [Tung79] Tung, R. L. 1979, “Dimensions of Organizational Environments: An Exploratory Study of their Impact on Organizational Structure”, Academy of Management Journal, Vol. 22, pp. 672-793.

  [Whitman01] Whitman, L., Ramachandran, K., and Ketkar, V. 2001, “A Taxonomy of a Living Model of the Enterprise”, Proc. of the 33rd Conf. of Winter Simulation, pp. 848-855.

  [Wilton01] Wilton, D. R. 2001, “The Relationship Between IT Strategic Planning and Enterprise Architecture practice”, Journal of Battlefield Technology, Vol. 4, No. 1, pp. 18-22.

  [Woodward58] Woodward, J. 1958, “Management and Technology”, Problems of Progress in Industry Series No. 3, Her Majesty's Stationery Office, London.

  [Zachman87] Zachman, J. A. 1987, “A Framework for Information System Architecture”, IBM System Journal, Vol. 26, No. 3, pp. 454-470.

    اسناد فنی 

  [C4ISR97]

  “DoD C4ISR Architecture Framework”, 18 December 1997, version 2.0, C4ISR Architecture Working Group, Department of Defense.

  [CCACT96]

  “The Information Technology Management Reform Act”, 1996, Office of Management and Budget,

  USA, http://www.defenselink.mil/nii/org/cio/doc/CCA-Book-Final.pdf  

  [CIO99]

  “Federal Enterprise Architecture Framework”, 1999, version 1.1, U.S. Chief Information Officer Council. 

  [CIO01]

  “A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture”, 2001, version 1.0, U.S. Chief Information Officer Council. 

  [DoD03]

  “DoD Architecture Framework”, 30 August 2003, version 1.0, DoD architecture Framework Working Group, Department of Defense.

  [DoD05]

  “DoD Enterprise Architecture Reference Model Maintenance Process”, 26 September 2005, DoD Enterprise Architecture Congruence Community of Practice.

  [DoE97]

  “Information Architecture Definition and Documentation Methodology”, 1997, U.S. Department of Energy.

  [FAWG]

  “Architecture Alignment and Assessment Guide”, October 2000, U.S. Federal Architecture

  Working Group.

  [Medvidovic96] Medvidovic, N. 1996, “Formal Definition of the Chiron-2 Software Architectural Style”, UCI–ICS Technical Report UCI-ICS-95-24, Department of Information and Computer Science, University of California, Irvine.

  [NIST89]

  “Information Management Directions: The Integration Challenge”, September 1989, NIST Special Publication 500-167.

  [Rice96]

  Rice, M. D., and Seidman, S. B. 1996, “Using Z as a Substrate for an Architectural Style Description Language”, Technical Report CS-96-120.

  [TAFIM]

  “DoD Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM)”, 30 April 1996, Version 3.0, Defense Information Systems Agency.

  [Tang04]

  Tang, A., Han, J., and Chen, P. 2004, “A Comparative Analysis of Architecture Frameworks”,

  Technical Report: SUTIT-TR2004.01, Swinburne University of Technology.

   

  مقالات آزاد 

  [deVilliers01]

  de Villiers, DJ. 2001, “Using The Zachman Framework to Assess the Rational Unified Process”, Rational Edge, http://www-128.ibm.com/developerworks/rational/library/372.html

  [IFEAD03]

  “IFEAD, Enterprise Architecture Survey”, 2003, http://www.enterprise-architecture.info 

  [IFEAD04]

  Schekkerman, J. 2004, “Trends in Enterprise Architecture: How are Organizations Progressing?”, Report of the Second measurement, http://www.enterprise-architecture.info

  [IFEAD05]

  Schekkerman, J. 2005, “Trends in Enterprise Architecture: How are Organizations Progressing?”, Report of the Third Measurement, http://www.enterprise-architecture.info

  [Rosser02]

  Rosser, B. 2002, “Mapping Architectural Styles to the Enterprise Framework”, Gartner Research, ID Number: COM-16-9013, http://www.gartner.com/DisplayDocument?doc_cd=108958

  [Hay00]

  Hay, D. C. 2000, “A Different Kind of Life Cycle: The Zachman framework”, Essential Strategies

  Inc., http://essentialstrategies.com/documents/zachman2000.pdf

  [Stevenson95] Stevenson, D. A. 1995, “Enterprise Architecture”,  http://users.iafrica.com/o/om/omisditd/denniss/text/entparch.html

  [Zachman99a] Zachman, J. A. 1999, “The Challenge Is Change”, http://www.zifa.com/zifa04.pdf.   

  [Zachman99b] Zachman, J. A. 1999, “Enterprise Architecture Artifacts vs. Application Development Artifacts”, http://www.zifa.com/zifa05.pdf. 

    وب سایت 

  [GEAO]

  “The Global Enterprise Architecture Organization”, http://www.geao.org

  [OpenGroup]

  “The Open Group”, http://www.opengroup.org

  [SEI]

  “Software Engineering Institute’s web site”, http://www.sei.cmu.edu

  [Zachman]

  “The Zachman Institute for Framework Advancement”, http://www.zifa.com

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی , رساله در مورد پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی , پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی , مقاله در مورد پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول