کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن

مشخص نشده
1385
184
word
4 MB
1978
قیمت قدیم:۱۸,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نرم افزار  

  چکیده 

  معماری سازمانی به عنوان راهحلی جامع و راهبردی در مدیریت، توسعه، و نگهداشت سامانههای اطلاعاتیسازمانی  از اواخر دهه ۹۰ میلادی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. یک سازمان، مجموعه پیچیده ای از فرآیندهای فیزیکی و منطقی است که گردش اطلاعات در آن نقش مهمی بر عهده دارد. معماری سازمانی بهتنهایی چیزی نیست مگر مجموعه بسیار وسیع و متنوعی از مد لها و توصیفات، که سازمان و فناوری اطلاعاترا  آنگونه که برای پشتیبانی از کس بوکار آن سازمان لازم است، شرح  میدهد. 

  برای سازماندهی چنین توده انبوهی از مدلها و توصیفات به یک ساختار منطقی نیاز است. چنینساختاری را چارچوب معماری سازمانی مینامند. امروزه، چارچوبهای معماری سازمانی زیادی عرض ه شدهاند، که از بین آنها چارچوب زکمن یک نمونه شاخص محسوب    میشود. با این حال، چال شهایی نیز فراروی استفاده از این چارچوب وجود دارند. 

  یکی  از این چالشها، نبود  مدلهای یکپارچه و همگن برای همه سلول های چارچوب است. برای حل این مشکل راهحلهای متفاوتی توسط محققان پیشنهاد شده است . با این حال، راه حل های پیشنهادی نتوانستند بهطور کامل سلولهای چارچوب زکمن را پوشش دهند . در این پایان نامه سعی شده است یک روش مبتنی برمعماری مدلرانه برای مدلسازی چارچوب زکمن پیشنهاد شود تا  علاوه بر پوشش همه سلول های چارچوبزکمن، یکپارچگی این مدل  ها نیز حفظ شود. 

  به منظور بررسی صحت مدلهای پیشنهاد شده، راهحل مذکور در یک مطالعه موردی واقعی مورد ارزیابیقرار  گرفت. نتایج حاصل از این ارزیابی  رضایت بخش بوده است. با این وجود ، یک مطالعه موردی تنها یکارزیابی اولیه در محیط آزمایشی است. برای اثبات درستی این روش نیاز به  سالها بررسی و تحقیق عملیوجود دارد تا مد لهای پیشنهادی کام ﹰلا مورد پذیرش عمومی قرار گیرند. 

   

   

  واژه های کلیدی 

  چارچوب زکمن، معماری مدلرانه، چارچوب معماری سازمانی، معماری سازمانی، مدل سازی. 

  فصل ۱ 

   

  مقدمه 

  مدیران همواره به دنبال راههایی هستند که به آنها در فهم ارتباطات داخل سازمان کمک کنند. یک سازمان،

  مجموعه پیچیدهای از فرآیندهای فیزیکی و منطقی است که گردش اطلاعات در آن نقش مهمی بر عهده دارد.

  ١

  اصطلاح معماری سازمانی به مجموعهای از نماهای داخل سازمان اشاره دارد که با هم یک دید کامل را وجوه ساختاری و رفتاری سازمان فراهم میکنند. یک چنین دیدی را بدون بهره گیری از یک ساختار منطقی نمیتوان سازماندهی کرد. به چنین ساختاری، چارچوب معماری سازمانی گفته می شود. در میان چارچوب های مختلف، چارچوب زکمن به عنوان چارچوب مادر در معماری سامانه های اطلاعاتی کاملاﹰ پذیرفته شده است.

  در این تحقیق یک روش مبتنی بر معماری مدلرانه (4(MDA برای مدل سازی  سلول های چارچوب زکمن پیشنهاد  میشود. 

  در ابتدای  این فصل ، اهمیت به کارگیری معماری سازمانی، و برخی از مشکلات فرا روی استفاده از آن مورد

  بررسی قرار  میگیرند. در ادامه نیز، به مسئله اصلی تحقیق و سابق ه آن اشاره خواهد شد. 

  ۱-۱- انگیزه این کار تحقیقاتی 

  ۱-۱-۱- اهمیت معماری سازمانی 

  برنامه نویسان اولیه ، که به آنها  کدکننده٥ نیز گفته  میشد، مجبور بودند دستوراتشان را به صورت صفر و یک بیان

  کنند. این الگویﹺ  متشکل از صفر و یک، متناظر با زبان قابل فهم برای پردازنده است، که به آن زبان ماشین گفته

  میشود. این روش امروزه بسیار ناکارآمد به نظر  میرسد، اما برای برخی از کاربردهای خاص اجتناب ناپذیر

  است. مثلاﹰ در کاربردهایی که سرعت محاسبه از اهمیت بالای ی برخوردار است. همچنین این روش به

  برنامهنویسان اجازه  میدهد از حافظه به بهترین شکل استفاده کنند. با این حال، استفاده از چنین روشی به دلیل

  هزینه بسیار بالای آن در تولید نر مافزار غیرعملی است. 

  ایجاد زبان اسمبلی قابلیت استفاده از  زبان ماشین را بهبود داد. این  زبان به برنامه نویسان اجازه می ده د از

  نمادهای قابل فهم تر برای نمایش دستورات زبان ماشین استفاده کنند. همچنین برنامه نویسان می توانند نام هایی را برای مکا نهای حافظه به کار برند . اسمبلر این نمادها و نا مها را به دستور ات صفر و یک زبان ماشین تبدیل

  میکند. برنامه نویسان امروزی معمولاﹰ با زبان اسمبلی تنها در محیط دانشگاه کار م یکنند، اما در آن زمان،

  اسمبلرها گامی چشمگیر در صنعت نرمافزار محسوب  میشدند. نوشتن برنامه  در زمان کمتری انجام می شد،  و

  هزینه تولید آن کاهش پیدا میکرد. این زبان امکان بروز اشتباه را در مقایسه با زبان ماشین کم می کرد و در

  نتیجه کیفیت برنامههای تولیدی افزایش می یافت. همچنین قابلیت حمل برنامه به دلیل عدم وابستگی به یک

  الگوی صفر و یک خاص بهبود پیدا  میکرد، و در نتیجه ماندگاری برنامه نیز افزایش م ییافت . در واقع زبان

  اسمبلی ما را از محاسبات ماشینی به سمت محاسبات کاربردی حرکت داد. 

  گرچه زبان اسمبلی کار با صفر و یک را ازبین برد، اما همچنان، برنامه نویسی بر اساس مجموعه دستورات

  یک پردازنده انجام میشد. این مجموعه دستورات، مجموعهای از مفاهیم بسیار سطح پایین است . یک روال

  ساده برای خواندن یک مقدار از یک جدول داده و بعد انجام یک پردازش  مثل محاسبه میزان مالیات بر روی

  آن، به صدها خط دستور زبان ماشین و به تبع آن صدها خط برنامه اسمبلی (یک خط اسمبلی برای هر دستور

  ماشین) نیاز داشت .  به کارگیری زبان های نسل  دوم و سوم گامی بسیار بلند در راستای افزایش بهبود کارآمد ی ١

  در صنعت نرمافزار بود. زبان هایی مثل فرترن و کوبول سطح تجرید دستورات ماشین را افزایش دادند . از این به

  بعد، برنامه نویسان  با ساختارهای بسیار سطح بالاتر سر و کار داشتند. یک دستور PRINT ساده در زبان »فرترن «

  تبدیل به صدها خط در زبان ماشین  میشود. کامپایلرها وظیفه تبدیل دستورات سطح بالای زبا نهای نسل دوم و

  سوم را به دستورات سطح پایین ماشین بر عهده داشتند . برنامه زبان ماشین تولید شده توسط کامپایلر  نسبت به

  برنامه زبان ماشین نوشته شده  توسط یک برنام هنویس از بهینگی کمتری برخوردار بود. همچنین در اوایل دوران

  کامپایلرها، برخی خطاهای کامپایلر در تبدیل برنامه وجود داشت. اما به مرور با بهبود کامپایلرها این مشکلات از

  بین رفت تا جایی که  میتوان گفت کامپایلرها حتی کدهای بهتری نسبت به برنام هنویسان تولید می کردند .

  استفاده از  این  زبان ها باعث کاهش قابل ملاحظه خطوط برنام هها شد که در نتیجه هزینه تولید برنامه ها کاهش

  یافت. زبان های نسل  دوم و سوم  با افزایش سطح تجرید باعث شدند  برنامه نویسی  راحت انجام شود، خطاها 

  کاهش یا بند، و کیفیت برنامهها افزایش پیدا کنند. همچنین، چون برنامه ها  دیگر  به پردازنده وابسته نبودند، به راحتی میتوان  برنامهها را بر روی هر ماشینی که کامپایلر آن زبان را داشت، اجرا کرد. بدین شکل، قابلیت حمل

  و در نتیجه ماندگاری برنام هها افزایش چشمگیری یافت. 

  همان طور که کامپایلرها باعث بالا رفتن سطح تجرید محیط برنام هنویسی شدند، ایجاد سیستم های عامل نیز

  ١

  سطح تجرید سکو های م حاسباتی را افزایش دادند. اگر قرار باشد کامپایلرها خودشان برای عملیاتی مثل عملیات

  دیسک و صفحه نمایش تولید کد کنند، کارشان بسیار مشکلتر از زمانی می شد که این وظیفه به سیستم عامل

  واگذار شود . در واقع سیستم های عامل با افزایش سطح تجرید ماشین، کار را برای زبا نهای نسل سوم بسیار ساده

  کردند. 

  با افزایش پیچیدگی نرم افزارها و افزایش توقع بازار از نر مافزارها، دیگر محاسبات کاربردی بر اساس زبان های

  نسل سوم نمیتوانستند نیازهای صنعت نرمافزار را برآورده کنند. زبان های ساخت یافته نسل سوم جای خودشان را

  به زبان های شیءگرای  نسل سوم همچون »اسمالتاک٢« و »C++« دادند . این دسته  از زبان ها با کاهش پیچیدگی و

  افزایش قابلیت استفاده مجدد باعث کاهش هزین ههای تولید شدند. برخی از این زبان ها یک ماشین مجازی٣ را

  معرفی کردند که میتوانست کدهای میانی حاصل از ترجمه  برنامههای نوشته شده به این  زبان ها را اجرا کند.

  »جاوا٤« و »C#« نمونههایی از این زبان ها هستند . این کدهای میانی مستقل از پردازنده و سیستم عامل بودند و

  بدین شکل قابلیت حمل بسیار بالایی داشتند. این قابلیت حمل بالا باعث افزایش ماندگاری برنام هها شد. 

  در طی زمان، تقاضاها برای خودکارسازی بخش های مختلف یک سازمان همچنان افزایش یافت. دیگر ایجاد

  تعدادی واحد مجزا در سازمان برای خودکارسازی محاسبات هر بخش کافی به نظر نم یرسید . این واحدهای

  مجزا با یکدیگر همپوشانی داشتند، و نیاز به دادههای مشترک و تعامل با یکدیگر ما را وادار می کردن د به نوعی

  آنها را با هم یکپارچه و متحد کنیم. امروزه از نرمافزارهای سازمانی انتظار می رود مدیریت کامل اطلاعات را در

  داخل سازمان انجام دهند. همچنین این نر مافزارها باید یک محیط کاملاﹰ یکپارچه را برای انجام کارهای مورد

  درخواست کاربران فراهم کنند. علاوه بر آن، با توجه به نیازهای امروزی، سامانه های سازمانی باید مدیریت

  کارها را از طریق اینترنت، ارتباطات بیسیم، شبک ههای مخابراتی، و ... فراهم کنند. حتی ارتباطات بین سازمانی نیز

  در بسیاری از موارد باید در نظر گرفته شوند. در واقع دوران محاسبات کاربردی به پایان رسیده بود و نیاز بود

                                                 

  صنعت نرمافزار نیازهای محاسبات سازمانی را برآورده کند. این نقطه، شروعی برای تولید سامانه های سازمانی

  بود که نیاز داشت ابتدا طراحی معماری در سطح سازمان انجام گیرد. 

  درباره لزوم معماری سازمانی ذکر چند نکته میتواند مفید باشد . سامانه های سازمانی خود از چندین زیرساما نه

  کوچکتر تشکیل میشوند. مدیریت اطلاعات چنین سامانه هایی به یک نگرش کلی و همه جانبه نیاز دارد تا بتواند

  مجموعه زی رسامانه های یک سامانه سازمانی را با هم یکپارچه سازد. در واقع یک ساما نه سازمانی باید به شکل

  یک مجموعه واحد عمل کند، نه به صورت تعدادی جزیره اطلاعاتی جدا و ناهماهنگ. 

  از طرف دیگر یک سامانه سازمانی باید با اهداف کاری سازمان هماهنگ باشد. امروزه یکی از چالش های

  فراروی سازمان ها، تغییر سریع بازار و مأموریت آنهاست. بنابراین نیاز است که سامانه های سازمانی قابلیت

  انعطاف بالایی داشته باشند تا امکان تطابق با شرایط و اهداف جدید سازمان به سرعت فراهم شود. 

  تغییرات شدید در فناوری سامانه های اطلاعاتی نیز از دیگر مواردی هستند  که نیاز به معماری سازمانی را

  اجتنابناپذیر میسازند. سازمانی که نتواند خودش را با فناوری های جدید هماهنگ کند به سرعت قدرت

  رقابتش را در بازار از دست  میدهد و یا کارایی آن در انجام مأموریتش به شدت کاهش می یابد . برای مقابله با

  این تغییرات سریع در فناوری نیاز به وجود یک معماری شفاف است تا بتوان به سرعت سازمان را با این تغییرات

  هماهنگ کرد. 

  ۱-۱-۲- اهمیت چارچوب معماری سازمانی 

  شکی وجود ندارد که برای تو لید سامانه های سازمانی به یک معماری نیاز داریم. معماری سازمانی نگرشی است

  کلان به مأموریت ها و وظایف سازمانی، فرآیندهای کاری، موجودی تهای اطلاعاتی، شبکه های ارتباطی، سلسله

  مراتب و ترتیب انجام کارها در یک سازمان که با هدف ایجاد سامانه های اطلاعاتی یکپارچه و ک ارآمد صورت

  گرفته باشد. با این حال، این سوال مطرح است که چگونه م یتوان اطلاعات مورد نیاز برای یک معماری را

  سازماندهی کرد . باید توجه داشت که اطلاعات مورد استفاده در یک معماری می نتوا ند بسیار گسترده و پیچیده

  باشند. برای حل این مشکل، باید از  یک چارچوب معماری استفاده کنیم .  چارچوب، یک ساختار منطقی برای

  طبقه بندی و سازماندهی اطلاعات پیچیده و در هم تنیده شده است. در حقیقت چارچوب مشخص می کند

  ۶

  چگونه و به چه مقدار باید به اطلاعات سطوح مختلف پرداخت؟ می توان گفت، چارچوب، دیدها و جنبه های 

  گوناگون یک سامانه اطلاعاتی را تشریح  مینماید. 

  یک چارچوبﹺ  معماری سازمانی روشی برای فکر کردن به شکل سازماندهی شده درباره معماری یک

  سازمان است . یک چارچوب ، تود ه انبوه اطلاعات و جزئیات سازمان را به  بخشهای کوچک و سازماندهی شده

  تقسیم میکند. بدین شکل، چارچوب به یک کاربر امکان  میدهد بر جنبه ها ی برگزیده سازمان تمرکز کند،

  بدون آنکه احساس خود را نسبت به مضمون کلی سازمان از دست بدهد. همچنین، یک چارچوب از انزوای

  یک حوز ه منفرد مسئله از سایر حوز ههای مرتبط با آن جلوگیری  میکند ، و امکان می دهد درباره یک حوزه

  خاص با توجه به سایر حوز هها تصمی مگیری انجام شود. 

  امروزه چارچوب های معماری سازمانی زیادی عرضه شدهاند که از بین آنها م یتواند به چارچوب معماریسازمانی زکمن ([1](ZEAF، چارچوب معماری سازمانی فدرال ([2](FEAF، چارچوب معماری سازمانیخزانهداری ([3](TEAF، چارچوب معماری [4]C4ISR، و چارچوب معماری وزارت دفاع ([5](DoDAF اشاره

  کرد. در میان چارچوب های مختلف، چارچوب زکمن به عنوان چارچوب مادر در معماری سامانه های اطلاعاتی

  کاملاﹰ پذیرفته شده است. در پایان این بخش بد نیست به نقل از سایت رسمی موسسه زکمن  [۹۴] به این نکته

  اشاره کن یم که بیش از یکصد مقاله و کتاب وجود دارد که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از چارچوب زکمن

  استفاده کردند که این خود گواهی بر جایگاه ممتاز این چارچوب در معماری سامانه های اطلاعاتی است. 

   

  Abstract

  Enterprise Architecture (EA) has been in the center of attention in the late 90s as a comprehensive and leading solution regarding management, development and maintenance of information systems. An enterprise is considered as a set of elaborate physical and logical processes in which information flow plays a crucial role. An EA on its own is just a huge collection of models and descriptions depicting the enterprise and its IT environment as needed for the enterprise's business support.

       Such a mass of models and descriptions can not be organized without incorporating a logical structure called Enterprise Architecture Framework. Among various proposed frameworks, Zachman Framework (ZF) is one of the prominent ways of conceptualization. Nevertheless, there are challenges to overcome.

       One of the difficulties we are facing to use ZF is lack of coherent and consistent models for its cells. Several distinctive solutions have been proposed in order to tackle the problem, however achieving no success in thoroughly covering all cells in ZF. In this thesis, a unified modeling approach has been proposed based on Model Driven Architecture (MDA) to obtain coherent and consistent models for all cells in ZF.

       The proposed approach was evaluated in practice through a case study, revealing its advantages and the efficiency gained in comparison to previously studied techniques. Definitely, a case study is an initial assessment in a sample environment and the actual performance of a method can only be appraised after years of experiments in real world.

   

  Keywords

  Zachman Framework (ZF), Model Driven Architecture (MDA), Enterprise Architecture Framework, Enterprise Architecture, Modeling 

 • فهرست و منابع پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن

  فهرست:

  چکیده ............................................................................................................................................................................... ۱    

  فصل اول- مقدمه......................................................................................................................................................۲ 

   

  ۱-۱- انگیزه این کار تحقیقاتی............................................................................................................................................. ۳ 

  ۱-۱-۱- اهمیت معماری سازمانی .................................................................................................................................... ۳ 

  ۱-۱-۲- اهمیت چارچوب معماری سازمانی ..................................................................................................................... ۶ 

  ۱-۱-۳- اهمیت معماری مدل رانه .................................................................................................................................... ۷ 

  ۱-۲- هدف این تحقیق چیست؟ ........................................................................................................................................... ۸ 

  ۱-۳- سابقه این کار تحقیقاتی .............................................................................................................................................. ۹ 

  ۱-۴- ساختار پایان نامه ....................................................................................................................................................... ۱۰ 

  ۱-۵- خلاصه.................................................................................................................................................................... ۱۱ 

   

  فصل دوم- مفاهیم و اصول بنیادین................................................................................................................۱۲ 

   

  ۲-۱- مفاهیم مربوط به معماری .......................................................................................................................................... ۱۳ 

  ۲-۱-۱- عمارت وینچستر ............................................................................................................................................. ۱۳ 

  ۲-۱-۲- معماری.......................................................................................................................................................... ۱۵ 

  ۲-۱-۳ معماری نرم افزار................................................................................................................................................ ۱۶ 

  ۲-۱-۴- معماری سازمانی ............................................................................................................................................. ۱۷ 

  ۲-۱-۵- ماهیت معماری ............................................................................................................................................... ۱۹ 

  ۲-۱-۵-۱- چرا معماری انجام می دهیم؟ ................................................................................................................... ۲۰ 

  ه

  ۲-۱-۵-۲- نقش تجرید در معماری.......................................................................................................................... ۲۰ 

  ۲-۱-۵-۳- نقش عقلانیت در معماری....................................................................................................................... ۲۱ 

  ۲-۱-۵-۴- نقش کل گرایی در معماری .................................................................................................................... ۲۱ 

  ۲-۱-۵-۵- نقش یکپارچگی در معماری................................................................................................................... ۲۲ 

  ۲-۱-۵-۶- معماری چیست؟.................................................................................................................................... ۲۲ 

  ۲-۲- مفاهیم مربوط به چارچوب و متدولوژی معماری......................................................................................................... ۲۳ 

  ۲-۲-۱- چارچوب معماری........................................................................................................................................... ۲۳ 

  ۲-۲-۲- متدولوژی معماری .......................................................................................................................................... ۲۴ 

  ۲-۲-۳- چارچوب و متدولوژی .................................................................................................................................... ۲۴ 

  ۲-۲-۴- متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی ............................................................................................................ ۲۵ 

  ۲-۳- آشنایی با برخی از چارچوب های معماری سازمانی ..................................................................................................... ۲۶ 

  ۲-۳-۱- چارچوب معماری سازمانی زکمن.................................................................................................................... ۲۶ 

  ۲-۳-۲- چارچوب معماری سازمانی فدرال .................................................................................................................... ۳۱ 

  ۲-۳-۳- چارچوب C4ISR ........................................................................................................................................ ۳۲ 

  ۲-۳-۴- مقایسه ای بین چارچو بهای زکمن، فدرال، و C4ISR..................................................................................... ۳۴ 

  ۲-۴- خلاصه.................................................................................................................................................................... ۳۵ 

   

  فصل سوم- نگاهی به معماری مد لرانه.........................................................................................................۳۶ 

   

  ۳-۱- فلسفه وجودی معماری مدل رانه................................................................................................................................. ۳۷ 

  ۳-۱-۱- مأموریت گروه مدیریت شیء .......................................................................................................................... ۳۷ 

  ۳-۱-۲- نسل های جدیدی از استانداردها ....................................................................................................................... ۳۸ 

  ۳-۱-۳- یکپارچه سازی استانداردهای مختلف ................................................................................................................ ۳۸ 

  ۳-۲- معماری مدل رانه ...................................................................................................................................................... ۳۹ 

  ۳-۲-۱- معرفی............................................................................................................................................................ ۳۹ 

  ۳-۲-۲- مفاهیم پایه ای ................................................................................................................................................. ۴۰ 

  ۳-۲-۲-۱- سامانه ................................................................................................................................................... ۴۰ 

  ۳-۲-۲-۲- مدل...................................................................................................................................................... ۴۰ 

  ۳-۲-۲-۳- مدل ران................................................................................................................................................. ۴۱ 

  ۳-۲-۲-۴- معماری................................................................................................................................................. ۴۱ 

  ۳-۲-۲-۵- دیدگاه.................................................................................................................................................. ۴۱ 

  ۳-۲-۲-۶- دید....................................................................................................................................................... ۴۲ 

  ۳-۲-۲-۷- سکو..................................................................................................................................................... ۴۲ 

  ۳-۲-۲-۸- برنامه کاربردی ...................................................................................................................................... ۴۲ 

  و

  ۳-۲-۲-۹- مدل مستقل از محاسبه (CIM) .............................................................................................................. ۴۲

  ۳-۲-۲-۱۰- مدل مستقل از سکو (PIM) ................................................................................................................ ۴۲

  ۳-۲-۲-۱۱- مدل خاص سکو (PSM) ................................................................................................................... ۴۳

  ۳-۲-۲-۱۲- مدل سکو............................................................................................................................................ ۴۳ 

  ۳-۲-۲-۱۳- تغییر شکل مدل ................................................................................................................................... ۴۳ 

  ۳-۲-۲-۱۴- خدمات فراگیر .................................................................................................................................... ۴۳ 

  ۳-۲-۲-۱۵- پیاده سازی........................................................................................................................................... ۴۳ 

  ۳-۳- چگونه معماری مدل رانه کار می کند؟ ........................................................................................................................ ۴۴ 

  ۳-۳-۱- تهیه مدل های مستقل از محاسبه ........................................................................................................................ ۴۴ 

  ۳-۳-۲- تهیه مدل های مستقل از سکو............................................................................................................................ ۴۴ 

  ۳-۳-۳- تهیه مدل های سکو.......................................................................................................................................... ۴۵ 

  ۳-۳-۴- نگاشت .......................................................................................................................................................... ۴۵ 

  ۳-۳-۴-۱- نگاشت های نوع مدل ............................................................................................................................. ۴۵ 

  ۳-۳-۴-۲- نگاشت های نمونه مدل ........................................................................................................................... ۴۵ 

  ۳-۳-۴-۳- نگاشت های ترکیبی نوع و نمونه.............................................................................................................. ۴۶ 

  ۳-۳-۴-۴- مدل های نشانه گذاری شده...................................................................................................................... ۴۶ 

  ۳-۳-۴-۵- الگوها .................................................................................................................................................. ۴۶ 

  ۳-۳-۴-۶- زبان نگاشت.......................................................................................................................................... ۴۷ 

  ۳-۳-۵- نشانه گذاری یک مدل ..................................................................................................................................... ۴۷ 

  ۳-۳-۶- تغییر شکل...................................................................................................................................................... ۴۷ 

  ۳-۳-۷- سابقه تغییر شکل ............................................................................................................................................. ۴۸ 

  ۳-۳-۸- تهیه مدل های خاص سکو ................................................................................................................................ ۴۸ 

  ۳-۴- استانداردها و فرامدل های معماری مدل رانه ................................................................................................................. ۴۹ 

  ۳-۴-۱- ابزار فراشیء (MOF).................................................................................................................................... ۴۹ 

  ۳-۴-۲- زبان مدل سازی یکپارچه (UML)................................................................................................................... ۵۰ 

  ۳-۴-۳- تبادل فراداده (XMI) XML......................................................................................................................... ۵۰ 

  ۳-۴-۴- زبان محدودیت شیء (OCL)........................................................................................................................ ۵۰ 

  ۳-۴-۵- فرامدل انباره مشترک (CWM) ..................................................................................................................... ۵۱ 

  ۳-۴-۶- فرامدل خدمات وب (WSM) ....................................................................................................................... ۵۲ 

  ۳-۴-۷- فرامدل تعریف فرآیند کسب وکار (BPDM).................................................................................................. ۵۲ 

  ۳-۴-۸- مدل انگیزه کسب وکار (BMM).................................................................................................................... ۵۲ 

  ۳-۴-۹- معنی شناسی واژگان و قواعدکسب وکار (SBVR)........................................................................................... ۵۲ 

  ۳-۴-۱۰- نمایش قواعد ساخت (PRR)....................................................................................................................... ۵۳ 

  ز

  ۳-۴-۱۱- نمایه هایUML .......................................................................................................................................... ۵۳

  ۳-۵- انطباق استانداردهای مدل رانه با چارچوب زکمن ........................................................................................................ ۵۴

  ۳-۶- خلاصه.................................................................................................................................................................... ۵۵

   

  فصل چهارم-  یک روش مدل سازی یکپارچه برای چارچوب زکمن................................................۵۶ 

   

  ۴-۱- چارچوب زکمن در مقایسه با سایر چارچوب ها .......................................................................................................... ۵۷ 

  ۴-۱-۱- مقایسه از منظر جنبه های مختلف معماری .......................................................................................................... ۵۷ 

  ۴-۱-۲- مقایسه از منظر دیدهای مختلف معماری ........................................................................................................... ۵۸ 

  ۴-۱-۳- مقایسه از منظر همپوشانی اطلاعات ................................................................................................................... ۵۹ 

  ۴-۱-۴- مقایسه از منظر کاربرد عملی ............................................................................................................................ ۵۹ 

  ۴-۲- چالش های فرا روی استفاده از چارچوب زکمن.......................................................................................................... ۶۰ 

  ۴-۲-۱- چالش مدل سازی ............................................................................................................................................ ۶۰ 

  ۴-۲-۲- چالش متدولوژی ............................................................................................................................................ ۶۲ 

  ۴-۳- راه حل پیشنهادی برای چالش مدل سازی .................................................................................................................... ۶۳ 

  ۴-۳-۱- محدوده مسئله ................................................................................................................................................ ۶۳ 

  ۴-۳-۲- معیارهای مورد انتظار از یک راه حل ................................................................................................................. ۶۵ 

  ۴-۳-۳- مدل سازی سلول های چارچوب زکمن.............................................................................................................. ۶۷ 

  ۴-۳-۳-۱- سلول مالک/داده (مدل معنایی)............................................................................................................... ۶۸ 

  ۴-۳-۳-۲- سلول مالک/کارکرد (مدل فرآیند کسب وکار)........................................................................................ ۶۹ 

  ۴-۳-۳-۳- سلول مالک/شبکه (سامانه آمایش کسب وکار)......................................................................................... ۶۹ 

  ۴-۳-۳-۴- سلول مالک/افراد (مدل گردش کار)....................................................................................................... ۷۰ 

  ۴-۳-۳-۵- سلول مالک/زمان (زمانبندی کلان)......................................................................................................... ۷۱ 

  ۴-۳-۳-۶- سلول مالک/انگیزه (طرح کسب وکار) .................................................................................................... ۷۱ 

  ۴-۳-۳-۷- سلول طراح/داده (مدل منطقی داده) ........................................................................................................ ۷۲ 

  ۴-۳-۳-۸- سلول طراح/کارکرد (معماری کاربردی)................................................................................................. ۷۳ 

  ۴-۳-۳-۹- سلول طراح/شبکه (معماری سامانه توزیع شده).......................................................................................... ۷۴ 

  ۴-۳-۳-۱۰- سلول طراح/افراد (معماری واسط انسانی)............................................................................................... ۷۴ 

  ۴-۳-۳-۱۱- سلول طراح/زمان (ساختار پردازشی)..................................................................................................... ۷۵ 

  ۴-۳-۳-۱۲- سلول طراح/انگیزه (مدل قواعد کسب وکار) .......................................................................................... ۷۵ 

  ۴-۳-۳-۱۳- سلول سازنده/داده (مدل فیزیکی داده)................................................................................................... ۷۵ 

  ۴-۳-۳-۱۴- سلول سازنده/کارکرد (طراحی سامانه) .................................................................................................. ۷۶ 

  ۴-۳-۳-۱۵- سلول سازنده/شبکه (معماری فناوری) ................................................................................................... ۷۶ 

  ۴-۳-۳-۱۶- سلول سازنده/افراد (معماری نمایش) ..................................................................................................... ۷۷ 

  ح

  ۴-۳-۳-۱۷- سلول سازنده/زمان (ساختار کنترل)....................................................................................................... ۷۸

  ۴-۳-۳-۱۸- سلول سازنده/انگیزه (طراحی قواعد) ..................................................................................................... ۷۸

  ۴-۳-۳-۱۹- سلول پیمانکار/داده (تعریف داده)......................................................................................................... ۷۸

  ۴-۳-۳-۲۰- سلول پیمانکار/کارکرد (برنامه)............................................................................................................. ۷۹ 

  ۴-۳-۳-۲۱- سلول پیمانکار/شبکه (معماری شبکه) .................................................................................................... ۷۹ 

  ۴-۳-۳-۲۲- سلول پیمانکار/افراد (معماری امنیت)..................................................................................................... ۷۹ 

  ۴-۳-۳-۲۳- سلول پیمانکار/زمان (تعریف زمانبندی)................................................................................................. ۸۰ 

  ۴-۳-۳-۲۴- سلول پیمانکار/انگیزه (مشخصه قواعد) .................................................................................................. ۸۰ 

  ۴-۴- خلاصه.................................................................................................................................................................... ۸۰ 

   

  فصل پنجم-  مطالعه موردی................................................................................................................................۸۲ 

   

  ۵-۱- انتخاب یک سازمان و لزوم معماری برای آن.............................................................................................................. ۸۳ 

  ۵-۱-۱- نظام فاوا ......................................................................................................................................................... ۸۳ 

  ۵-۱-۲- چرا معماری؟!................................................................................................................................................. ۸۴ 

  ۵-۱-۳- معماری نظام فاوا............................................................................................................................................. ۸۵ 

  ۵-۱-۴- معیارهای انتخاب فضای عملیاتی پیگیری و اقدام ............................................................................................... ۸۷ 

  ۵-۲- شناخت سازمان........................................................................................................................................................ ۸۷ 

  ۵-۲-۱- فلسفه نیاز به میدان پیگیری و اقدام.................................................................................................................... ۸۷ 

  ۵-۲-۲- مأموریت و اهداف میدان پیگیری و اقدام .......................................................................................................... ۸۸ 

  ۵-۲-۳- تبیین مسئله پیگیری ......................................................................................................................................... ۸۹ 

  ۵-۲-۴- مدل عمومی میدان پیگیری و اقدام ................................................................................................................... ۹۰ 

  ۵-۲-۵- سیستم مدیریت میدان پیگیری.......................................................................................................................... ۹۱ 

  ۵-۲-۶- فعالیت های اصلی میدان پیگیری و اقدام ............................................................................................................ ۹۳ 

  ۵-۲-۷- درخواست انجام کار ....................................................................................................................................... ۹۴ 

  ۵-۲-۸- پیگیری درخواست.......................................................................................................................................... ۹۶ 

  ۵-۳- قلمرو معماری.......................................................................................................................................................... ۹۷ 

  ۵-۳-۱- سلول برنامه ریز/داده ........................................................................................................................................ ۹۷ 

  ۵-۳-۲- سلول برنامه ریز/کارکرد................................................................................................................................... ۹۸ 

  ۵-۳-۳- سلول برنامه ریز/شبکه ...................................................................................................................................... ۹۸ 

  ۵-۳-۴- سلول برنامه ریز/افراد ....................................................................................................................................... ۹۹ 

  ۵-۳-۵- سلول برنامه ریز/زمان ....................................................................................................................................... ۹۹ 

  ۵-۳-۶- سلول برنامه ریز/انگیزه ...................................................................................................................................۱۰۰ 

  ۵-۴- حل مسئله در حوزه راه حل پیشنهادی .......................................................................................................................۱۰۰ 

  ط

  ۵-۴-۱- ستون داده ....................................................................................................................................................۱۰۱ 

  ۵-۴-۲- ستون کارکرد...............................................................................................................................................۱۰۳ 

  ۵-۴-۳- ستون شبکه ..................................................................................................................................................۱۰۵ 

  ۵-۴-۴- ستون افراد....................................................................................................................................................۱۰۸ 

  ۵-۴-۵- ستون زمان ...................................................................................................................................................۱۱۱ 

  ۵-۴-۶- ستون انگیزه..................................................................................................................................................۱۱۱ 

  ۵-۵- خلاصه..................................................................................................................................................................۱۱۳ 

   

  فصل ششم-  نتیج هگیری ....................................................................................................................................۱۱۴ 

   

  ۶-۱- مروری بر پایان نامه .................................................................................................................................................۱۱۵ 

  ۶-۲- ارزیابی راه حل.......................................................................................................................................................۱۱۶ 

  ۶-۳- آیا راه حل پیشنهادی در عمل قابل پذیرش است؟......................................................................................................۱۱۸ 

  ۶-۴- رتبه روش پیشنهادی در بین سایر روش ها .................................................................................................................۱۲۰ 

  ۶-۵- محدودیت های راه حل ............................................................................................................................................۱۲۳ 

  ۶-۶- فرصت های آتی .....................................................................................................................................................۱۲۴ 

  ۶-۷- خلاصه..................................................................................................................................................................۱۲۵ 

   

  مراجع و منابع.......................................................................................................................................................۱۲۶  

   

  منبع:

  ۱] استادزاده، سید شروین، جایگاه MDA در معماری سیستم های سازمانی، گزارش سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، تهران، ۱۳۸۴.

  [۲] استادزاده، سید شروین، یک روش ارزیابی معماری بر پایه تفکیک معیار چندگانه برای چارچوب زکمن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، تهران، ۱۳۸۴.

  [۳] استادزاده، سید شروین، شمس، فریدون، »انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با معماری مد لرانه،« پذیرفته شده جهت چاپ در مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، تهران، ۱۳۸۵.

  [۴] استادزاده، سید شروین، شمس، فریدون، استادزاده، سید آرش، »جایگاه فرآیند توسعه نرم افزار در معماری سازمانی،« دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه تهران، تهران، اسفند ۱۳۸۴.

  [۵] استادزاده، سید شروین، مجیدی، اردوان، گزارش شناخت اولیه فضای عملیاتی پیگیری و اقدام، موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات، ریاست جمهوری، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی، تهران، ۱۳۸۴.

  [۶] استادزاده، سید شروین، مجیدی، اردوان، معماری کلان فضای عملیاتی پیگیری و اقدام، موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات، ریاست جمهوری، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی، تهران، ۱۳۸۴.

  [۷] شمس، فریدون، »مفاهیم پایه ای معماری سازمانی،« ماهنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا)، سال دوم، شماره سوم، مهرماه ۱۳۸۳، صص ۱۱-۱۷.

  [۸] شمس، فریدون، مهرپروران، جهانگیر، »اصول معماری اطلاعات، استانداردها، ارزیابی و ابزار،« ماهنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا)، سال دوم، شماره سوم، مهرماه ۱۳۸۳، صص ۱۱۰-۱۱۸.

  [۹] صمدی، عسکر، »فرآیند معماری سازمانی،« ماهنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا)، سال دوم، شماره سوم، مهرماه ۱۳۸۳، صص ۱۸-۲۱.

  [۱۰] فتح اللهی، علی، انطباق چارچوب معماری سازمانی فدرال با نر مافزار System Architect، گزارش سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر، تهران، ۱۳۸۱.

  [۱۱] فتح اللهی، علی، بررسی UML از نظر قابلیت پوشش به چارچوب زکمن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر، تهران، ۱۳۸۳.

  [۱۲] مجیدی، اردوان، چم: چارچوب و متدولوژی ملی معماری نظا مهای خرد و کلان، موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات، ریاست جمهوری، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی، تهران، ۱۳۸۴.

  [۱۳] مجیدی، اردوان، سند راهبردی و معماری کلان دولت الکترونیک کشور، موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات، ریاست جمهوری، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی، تهران، ۱۳۸۴.

  ۱۲۷

  [۱۴] مجیدی، اردوان، سند راهبردی و معماری کلان نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات، ریاست جمهوری، مرکز

  فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی، تهران، ۱۳۸۳.

  [۱۵] مجیدی، اردوان، کارگاه آموزشی چم، موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات، پذیرفته شده جهت ارائه در دوازدهمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۵.

  Barry, Douglas K., Web Services and Service-Oriented Architectures: The Savvy Manager's Guide, Morgan Kaufmann Publishers, 2003.

  Bass, Len, Clements, Paul, Kazman, Rick, Software Architecture in Practice, 2nd Edition, SEI Series in Software Architecture, Addison-Wesley Professional, 2004.

  Booch, Grady, Object Oriented Analysis and Design with Applications, 2nd Edition, The Benjamin/Cummings Publishing Company, 1994.

  Booch, Grady, Brown, Alan W., Iyengar, Sridhar, Rumbaugh, James, Selic, Bran, "An MDA Manifesto," MDA Journal, May 2004.

  Brassard, Michael, Cardinal, Mario, "Addressing Problems with Model Driven Architecture," International Media Encyclopedia Academic Press, May 2002.

  Brown, Alan, "An Introduction to Model Driven Architecture: MDA and today's systems," IBM Rational Edge, January 2004.

  C4ISR Architecture Working Group (AWG), C4ISR Architecture Framework, Version 2.0, U.S.A. Department of Defense (DoD), December 1997.

  Chief Information Officers (CIO) Council, Federal Enterprise Architecture Framework, Version 1.1, September 1999.

  Clements, Paul, Northrop, Linda, Software Product Lines: Practices and Patterns, SEI Series in Software Architecture, Addison-Wesley Professional, 2001.

  Clements, Paul, et al., Documenting Software Architectures: Views and Beyond, SEI Series in Software Architecture, Addison-Wesley Professional, 2003.

  De Villiers, D. J., "Using the Zachman Framework to Assess the Rational Unified Process," IBM Rational Edge, March 2001.

  DoD Architecture Framework Woring Group, DoD Architecture Framework, Version 1.0, U.S.A. Department of Defense (DoD), Aguest 2003.

  D'Souza, Desmond, Model-Driven Architecture and Integration, Kinetium, March 2002.

  D'Souza, Desmond, OMG's MDA: An Architecture for Modeling, Enabling ModelDriven Integration, Kinetium, 2001.

  Federal Architecture Working Group (FAWG), A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture, Version 1.0, Chief Information Officer Council, February 2001.

  ۱۲۸

  Frankel, David S., Model Driven Architecture: Applying MDA to Enterprise Computing, OMG Press, John Wiley & Sons, 2003.

  Frankel, David S., Model Driven Architecture: Using Industry Standards for Total Business Integration, IONA Technologies, 2002.

  Frankel, David S., Using Model-Driven Architecture to Manage Metadata, IONA Technologies, June 2002.

  Garlan, David, Shaw, Mary, "An Introduction to Software Architecture," Advances in Software Engineering and Knowledge Engineering, Series on Software Engineering and Knowledge Engineering, Vol. 2, World Scientific Publishing Company, 1993, pp. 1-39.

  Gronback, Richard C., "Modeling BPEL4WS," Borland Conference 2004, San Jose, California, September 2004.

  Harmon, Paul, "Enterprise Architectures," Business Process Trends, Vol. 2, No. 1, January 2004.

  Harmon, Paul, "The OMG's Model Driven Architecture and BPM," Business Process Trends, Vol. 2, No. 5, May 2004.

  Harmon, Paul, "MDA: An Architecture for the e-business era," IBM Rational Edge, January 2001.

  Hay, David C., A Different Kind of Life Cycle: The Zachman Framework, Essential Strategies Inc., 2000.

  Hettinger, Matthew K., "Model Driven Architecture: Processes & Methodology from the Perspective of Modeling Discipline," MDA Implementers’ Workshop, Orlando, Florida, May 2003.

  Hogg, John, Applying UML 2 to Model-Driven Architecture, IBM Software Group, October 2003.

  IBM, Development of Zachman Framework using the IBM Rational Unified Process, IBM Software Group, 2003.

  Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards board, IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, IEEE-Std-610.12-1990, September 1990.

  Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards board, Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems, IEEE-Std1471-2000, September 2000.

  Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards board, Standard for Information Technology - Software Life Cycle Processes, IEEE/EIA-Std-12207.01996, December 1996.

  McGovern, James, Ambler, Scott W., Stevens, Michael E., Linn, James, Jo, Elias K., Sharan, Vikas, The Practical Guide to Enterprise Architecture, Prentice Hall, 2003.

  ۱۲۹

  Mellor, Stephen J., Scott, Kendall, Uhl, Axel, Weise, Dirk, MDA Distilled: Principles of Model-Driven Architecture, Addison Wesley Professional, 2004.

  Mellor, Stephen J., Tokey, Steve, Arthaud, Rodolphe, Leblanc, Phillipe, SoftwarePlatform-Independent: Precise Action Specifications for UML, Technical Report, Project Technology Inc., 2000.

  OASIS UDDI Technical Committee, OASIS UDDI Specification, OASIS Open Inc., October 2004.

  OASIS WSBPEL Technical Committee, OASIS Web Services Business Process Execution Language, OASIS Standard, OASIS Open Inc., December 2005.

  Object Management Group, Business Motivation Model (BMM) Specification, OMG Document dtc/06-08-03, August 2006.

  Object Management Group, Business Process Definition Metamodel (BPDM), OMG Document bei/04-08-03, August 2004.

  Object Management Group, Business Process Definition Metamodel (BPDM) RFP, OMG Document bei/03-01-06, January 2003.

  Object Management Group, Business Process Modeling Notation (BPMN) Specification, OMG Document dtc/06-02-01, February 2006.

  Object Management Group, Business Semantics of Business Rule (BSBR) RFP, OMG Document br/03-06-03, June 2003.

  Object Management Group, Common Object Request Broker Architecture (CORBA): Core Specification, OMG Document formal/04-03-12, March 2004.

  Object Management Group, Common Warehouse Metamodel (CWM) Specification, OMG Document formal/03-03-02, March 2003.

  Object Management Group, MDA Guide, Version 1.0.1, OMG Document omg/2003-0601, June 2003.

  Object Management Group, Metamodel and UML Profile for Java and EJB, Version 1.0, OMG Document formal/04-02-02, February 2004.

  Object Management Group, Meta Object Facility (MOF) 2.0 Core Specification, Version 2.0, OMG Document ptc/03-10-04, October 2003.

  Object Management Group, MOF 2.0 IDL Specification, Version 2.1, OMG Document ptc/04-07-01, July 2004.

  Object Management Group, MOF 2.0/XMI Mapping Specification, Version 2.1, OMG Document formal/05-09-01, September 2005.

  Object Management Group, Object Constraint Language (OCL) Specification, Version 2.0, OMG Document formal/06-05-01, May 2006.

  ۱۳۰

  Object Management Group, Organization Structure Metamodel (OSM) RFP, OMG Document bei/04-05-08, May 2004.

  Object Management Group, Production Rule Representation (PRR) RFP, OMG Document br/03-09-03, September 2003.

  Object Management Group, Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) Specification, OMG Document dtc/05-11-01, November 2005.

  Object Management Group, UML Profile and Interchange Models for Enterprise Application Integration (EAI) Specification, Version 1.0, OMG Document formal/0403-26, March 2004.

  Object Management Group, UML Profile for CORBA Specification, Version 1.0, OMG Document formal/02-04-01, April 2002.

  Object Management Group, UML Profile for Schedulability, Performance, and Time Specification, Version 1.1, OMG Document formal/05-01-02, January 2005.

  Object Management Group, Unified Modeling Language (UML): Superstructure, Version 2.0, OMG Document formal/05-07-04, July 2005.

  Object Modeling with the OCL, The Rationale behind the Object Constraint Language, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 2263, Springer-Verlag, London, 2002.

  O'Rourke, Carol, Fishman, Neal, Selkow, Warren, Enterprise Architecture Using the Zachman Framework, Course Technology, 2003.

  Ostadzadeh, S. Shervin, Shams, Fereidoon, Ostadzadeh, S. Arash, "Employing MDA in Enterprise Architecture," to appear in Proceedings of 12th International CSI Computer Conference (CSICC’ 2007), February 2007.

  Pilone, Dan, Pitman, Neil, UML 2.0 in a Nutshell, O'Reilly Media Inc., 2005.

  Poole, John, Chang, Dan, Tolbert, Douglas, Mellor, David, Common Warehouse Metamodel: An Introduction to the Standard for Data Warehouse Integration, OMG Press, John Wiley & Sons, 2001.

  Popkin Software, Building an Enterprise Architecture: The Popkin Process, Popkin Software & Systems Inc., 2005.

  Rood, Melody A., "Enterprise Architecture: Definition, Content, and Utility," Proceedings of 3rd Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, 1994, pp. 106-111.

  Schekkerman, Jaap, How to Survive in the Jungle of Enterprise Architecture Framework: Creating or Choosing an Enterprise Architecture Framework,

  Lightning Source Inc., 2003.

  Selic, Bran, An Overview of UML 2.0 and MDA, IBM Software Group, 2003.

  ۱۳۱

  Siegeland, Jon, Developing in OMG's Model-Driven Architecture, Object Management Group, November 2001.

  Smith, Brian S., "Requirements Engineering and RAD: Zachman, MDA, and Deterministic Phraseology," PC AI Magazine, Vol. 18.1, July 2004, pp. 30-35.

  Soley, Richard, Model Driven Architecture: Three Years On, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Springer Berlin/Heidelberg, 2003.

  Sowa, John F., Zachman, John A., "Extending and Formalizing the Framework for Information Systems Architecture," IBM Systems Journal, Vol. 31, No. 3, 1992, pp. 590-616.

  Spewak, Steven H., Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, Applications and Technology, John Wiley & Sons, 1993.

  Tabet, Said, et al., "OMG Production Rule Representation - Context and Current Status," W3C Workshop on Rule Languages for Interoperability, March 2005.

  Viswanathan, Vish, "Where to from Zachman," Enterprise Architecture Practitioners’ Conference, Washington, DC, October 2003.

  Warmer, Jos, Kleppe, Anneke, The Object Constraint Language: Getting Your Models Ready for MDA, 2nd Edition, Addison-Wesley Professional, 2003.

  Wilton, David R., The Relationship between IT Strategic Planning and Enterprise Architecture Practice, Journal of BattleField Technology, Vol. 4, No. 1, March 2001.

  World Wide Web Consortium (W3C), Web Services Description Language (WSDL), Version 1.1, March 2001.

  www.cio.gov

  www.omg.org

  www.popkin.com

  www.winchestermysteryhouse.com

  www.zifa.com

  XML Protocol Working Group, SOAP, Version 1.2, World Wide Web Consortium (W3C), June 2003.

  Zachman, John A., "A Framework for Information Systems Architecture," IBM Systems Journal, Vol. 26, No. 3, 1987, pp. 276-292. (reprinted in 1999: Vol. 38, No. 2-3, ).9991

  Zachman, John A., The Framework for Enterprise Architecture – Cell Definitions, Zachman Institute for Framework Advancement (ZIFA), 2003.

  Zachman, John A., The Zachman Framework: A Primer for Enterprise Engineering and Manufacturing, Zachman International, 2003.

  ۱۳۲

  An MDA-Based Unified Modeling Approach for  Zachman Framework Cells

   

  S. Shervin Ostadzadeh

   

  Computer Engineering Department, Faculty of Engineering, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

پروپوزال در مورد پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن , گزارش سمینار در مورد پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن , تز دکترا در مورد پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن , رساله در مورد پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن , پایان نامه در مورد پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن , تحقیق در مورد پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن , مقاله در مورد پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول