کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا

مشخص نشده
1388
123
word
2 MB
1976
قیمت قدیم:۱۲,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

  گرایش نرم  افزار  

  چکیده

  تغییرات متداول در  نیازمندیهای مشتریان و محیط کسب و کار امروزه به عنوان  اصلیترین چالش های پیش رو در توسعه سیستم های مقیاس وسیع مطرح هستند. برای رفع این مشکلات روش های مختلفی ارائه شده که معماری سرویس گرا یکی از  آنهاست. برای معماری سرویس گرا  متدولوژیها و چرخه های حیات  مختلفی ارائه شده که در تمامی آن ها اولین مرحله به مدلسازی سرویس ها[1] یا تحلیل سرویس ها[2] می پردازد. مرحله مدلسازی  سرویسها از سه گام تشکیل شده که عبارتند از: شناسایی سرویس ها[3]، توصیف سرویس ها[4]، و عینیت بخشی به سرویس ها[5]. از میان این گام ها، گام شناسایی  سرویسها به علت تقدم در انجام از اهمیت  ویژهای برخوردار است. دلیل این امر آن است که خروجی سایر گام ها بر اساس خروجی این گام تهیه می شوند و بروز خطا در خروجی این گام ممکن است منجر به تکثیر آن در خروجی سایر گام های مدلسازی سرویس گرا گردد. روش های ارائه شده برای انجام گام شناسایی  سرویسها را از نگاه خودکار بودن  میتوان به سه دسته  روشهای تجویزی[6]،  روشهای نیمه خودکار[7]، و روش های تمام خودکار[8] تقسیم بندی نمود. بکارگیری روش های تجویزی در شناسایی سرویس ها می تواند منجر به بروز خطاهای انسانی شود و نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی دارد. از طرف دیگر  روشهای خودکار و نیمه خودکار موجود با مشکلاتی از قبیل پیچیده بودن، ناکارآمدی، و عدم توجه به تمام و یا برخی از  ویژگیهای کیفی سرویس ها مواجه هستند. در این تحقیق تلاش شده با بررسی  روشهای موجود در زمینه شناسایی  سرویس ها و یافتن نقاط قوت و ضعف آن ها روشی نیمه خودکار جهت شناسایی سرویس ها ارائه گردد که علاوه بر پوشش نقاط ضعف  روشهای موجود، از نقاط قوت  آنها استفاده کند. بر این اساس روشی دو مرحله ای با عنوان 2PSIM ارائه خواهد شد که کسب و کار مورد بررسی را با استفاده از گراف ها مدل سازی کرده و با استفاده از الگوریتم های افراز گراف[9] به شناسایی سرویس ها می پردازد. 

  کلمات کلیدی. معماری سرویس گرا، مدلسازی سرویس گرا، گام شناسایی سرویس ها،  الگوریتم های افراز گراف

  فصل اول - کلیات تحقیق

   

  1- 1 مقدمه 

  مطابقت با محیط پیرامون و پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان، امروزه به عنوان چالش های اصلی پیشروی سازمان ها به شمار می روند. با توجه به تغییرات مکرر در نیازمندی ها و خواسته های مشتریان و همچنین تغییر در محیط اطراف، سازمان ها مجبور به تغییر سیستم های اطلاعاتی خود برای تطبیق با تغییرات مورد نظر مشتریان خود هستند.

  معماری سرویس گرا (SOA)[10] به عنوان روشی برای معماری سیستم های اطلاعاتی، به سازمان ها این امکان را می دهد که در برابر تغییرات متداول در جهان کسب و کار انعطاف پذیری[11] خود را افزایش دهند.  

  برای توسعه سیستم ها بر اساس ایده های سرویس گرایی روش های مختلفی ارائه شده است که در تمامی آنها اولین قدم مدلسازی سرویس ها است. در این گام ابتدا سرویس های مورد نیاز برای پوشش نیازمندی های حرفه تشخیص داده شده و سپس این سرویس ها به صورت دقیق طراحی می شوند. از این رو گام تشخیص سرویس ها[12] به عنوان اولین قدم در توسعه سیستم های سرویس گرا از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا تشخیص سرویس هایی با سطح کیفی مناسب در این گام منجر به توسعه سیستم هایی با کیفیت بالا و انعطاف پذیر شده که به افزایش انعطاف پذیری سازمان ها در برابر تغییرات محیط کسب و کار کمک زیادی می کند.  

   

  1- 2 طرح مسئله 

  در حال حاضر روش های مختلفی برای انجام گام شناسایی سرویس ها ارائه شده است که آن ها را از نظر خودکار بودن[13] می توان به سه دسته تقسیم کرد: روش های تجویزی[14]، روش های نیمه خودکار[15]، و روش های تمام خودکار[16]. از آنجا که معمولا سازمان ها از تعداد زیادی فرآیند سازمانی پشتیبانی می کنند، تشخیص سرویس های سازمان به صورت دستی و با بهره گیری از روش های تجویزی کاری دشوار، زمان بر و مستعد خطا[17] خواهد بود. همچنین علاوه بر حجم محدود کارهای انجام شده در راستای خودکار سازی گام تشخیص سرویس ها، روش های خودکار و نیمه خودکار موجود نیز نقص هایی را دارند که مهمترین آن ها عبارتند از کم توجهی به ویژگی های کیفی سرویس های شناسایی شده و نیاز به داده هایی به عنوان ورودی گام شناسایی سرویس ها که خود نیازمند عملیاتی پیچیده برای تولید هستند.  

  به طور کلی 8 ویژگی کیفی برای سرویس ها متصور است[1] که عبارتند از: قابلیت استفاده مجدد[18]، داشتن قرارداد رسمی مشخص[19]، داشتن سطح انتزاع بالا[20]، خودمختاری[21]، اتصال سست میان سرویسی[22]، قابلیت ترکیب[23]، بی وضعیتی[24]، و قابل کشف بودن[25]. باید توجه داشت تمامی این ویژگی ها را نمی توان در گام شناسایی سرویس ها بررسی کرد و از میان آنها تنها ویژگی های ارتباطات سست میان سرویسی، استفاده مجدد، قابلیت ترکیب، و تا حدی خودمختاری در این گام قابل اندازه گیری و بررسی هستند [2]. ویژگی دیگری که در شناسایی سرویس ها باید مدنظر داشت، دانه بندی[26] سرویس هاست. این ویژگی بر روی برخی ویژگی های سیستم نهایی از جمله کارآیی[27] سیستم و انعطاف پذیری آن تاثیرگذار است. 

  بنابراین یک روش شناسایی سرویس ها باید 

  تا حد امکان خودکار باشد. 

  از مدل های متداول سازمانی به عنوان ورودی استفاده کند و نیاز به ورودی های پیچیده و غیر متداول نداشته باشد. منظور از مدل های متداول سازمانی مدل هایی است که به صورت متداول برای بررسی ویژگی های مختلف سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند و تهیه آن ها فرایندی پیچیده و زمان گیر نیست.

  ویژگی های کیفی ارتباطات سست میان سرویسی، استفاده مجدد، قابلیت ترکیب، و خودمختاری را مدنظر داشته باشد و محدوده سرویس ها را به گونه ای مشخص کند که علاوه بر پوشش تمامی نیازمندی های سازمان، این ویژگی های کیفی تا حد امکان افزایش یابند. 

  از اینرو سؤال اصلی این تحقیق یافتن روشی برای شناسایی سرویس ها با ویژگی ها فوق الذکر است. 

  3 اهداف تحقیق 

  در این تحقیق تلاش می شود با استفاده از الگوریتم های افراز[28] گراف ها روشی نیمه خودکار جهت شناسایی سرویس ها ارائه دهیم. در این روش مدل فرآیندی سازمان و فهرست موجودیت های سازمان[29] به عنوان ورودی دریافت شده و طی یک فرآیند دو مرحله ای سرویس های سازمان در دو سطح شناسایی می شوند. در این روش سعی می شود ارتباطات میان سرویسی تا حد امکان کاهش یافته (loose coupling) و ارتباطات درون سرویسی افزایش یابد (high cohesion). همچنین به علت استفاده از الگوریتم های افراز گراف می توان اطمینان داشت بدون بروز افزونگی میان سرویس ها، به تمامی نیازهای سازمان پاسخ داده می شود.  

   1-4 محدوده تحقیق 

  همانطور که پیش از این گفته شد، گام شناسایی سرویس ها اولین گام در فاز مدلسازی سرویس هاست. در این فاز پس از انجام گام شناسایی سرویس ها، گام های توصیف[30] و محقق سازی سرویس ها[31] انجام می شوند که در این گام ها عملیات طراحی سرویس ها انجام می گردند. 

  باید توجه داشت این تحقیق صرفا به شناسایی سرویس ها پرداخته و روش های طراحی آن ها را بررسی نمی کند.

  بنابراین خروجی این تحقیق مجموعه ای از سرویس های کاندید بوده و جزئیات ارتباطات میان سرویس ها (پیام های ارسالی و دریافتی سرویس ها)، جزئیات عملیات هر سرویس و سایر جزئیات طراحی سرویس ها را مد نظر قرار نمی دهد. 

   

  1- 5 مراحل انجام تحقیق 

  برای پاسخگویی به مسئله طرح شده در این تحقیق، از مطالعات کتابخانه ای جهت شناسایی مفاهیم مورد نیاز تحقیق استفاده شده است. سپس از آنجا که ورودی گام شناسایی سرویس ها مدل های سازمانی هستند، مدل های مختلف در این زمینه بررسی شده و مدل هایی که بر اساس موجودیت های حرفه هستند به عنوان ورودی اصلی روش انتخاب شدند. اما از آنجا که برخلاف مدل های فرآیندی سازمان، مدل های موجودیت های سازمان متداول نیستند، طی مطالعات کتابخانه ای روشی جهت تبدیل مدل های فرآیندی سازمان به مدل های موجودیت های سازمان انتخاب شد [3]. همزمان با مطالعه روش های مدل سازی سازمان، روش های افراز گراف ها را مورد مطالعه قرار دادیم و نیازمندی ها و ویژگی هر یک از آنها را تعیین نمودیم. 

  پس از آن روش های موجود در زمینه شناسایی سرویس ها بررسی شده و دسته بندی های مختلفی از این روش ها ارائه شده است. سپس با بررسی هر یک از این دسته، مشکلات آنها بررسی شد و ویژگی های یک روش مناسب شناسایی سرویس ها را تعیین نمودیم. سپس به ارائه روشی جهت شناسایی نیمه خودکار سرویس ها بر اساس ورودی تعیین شده و روش های افراز گراف ها پرداختیم و ابزاری بر این اساس توسعه دادیم. همچنین مدل های یک سازمان نمونه را با استفاده ابزار توسعه داده شده بررسی کرده و سرویس های مورد نیاز سازمان را بر این اساس شناسایی کردیم. در آخر نیز نتایج حاصله را با برخی روش های موجود و نظرات افراد خبره مورد ارزیابی قرار دادیم و به جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق پرداختیم. در شکل 1-1 این مراحل نشان داده شده اند.  

   

  Abstract

  Frequent changes in customer requirements and business environments are the main challenges in developing ultra-large-scaled software systems. Various methods have been proposed to overcome these challenges, Service-Oriented Architecture (SOA) is one of these methods. Although different authors have mentioned different methodologies and lifecycles for SOA, service modeling is the first phase in all of them. Service-oriented modeling is comprised of three steps, namely: service identification, service specification, and service realization. Because service identification is the first step and its outputs will be used as inputs to other steps, it holds the main emphasis in the service modeling phase. The proposed methods for service identification can be divided into three categories: prescriptive methods, semi-automated methods, and fully automated methods. 

  The main goal of this thesis is to propose a novel method for performing service identification. To this aim, we have studied existing relevant methods and have tried to address their shortcomings as well as utilize their strengths. Therefore, we will propose a method called “two phase service identification method” (2PSIM) which identifies business services by using graph partitioning algorithms. 

   

  Keywords. Service-Oriented Architecture, Service-Oriented Modeling, Service

  Identification, Graph partitioning algorithms 

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا

  فهرست:

  فصل اول - کلیات تحقیق ..........................................................................................................................1-1 مقدمه ........................................................................................................................................... 2

  طرح مسئله .................................................................................................................................... 2

  اهداف تحقیق .................................................................................................................................. 4

  محدوده تحقیق ................................................................................................................................ 4

  مراحل انجام تحقیق ........................................................................................................................... 4

  ساختار پایان نامه .............................................................................................................................. 7 فصل دوم – مفاهیم پایه و پیشینه تحقیق ....................................................................................................... 8 2-1 مقدمه ........................................................................................................................................... 9

  2-2 سرویس  ......................................................................................................................................... 9

  سرویس های کسب و کار ................................................................................................................10

  سرویس های نرم افزاری .................................................................................................................10

  مقایسه سرویس های کسب و کار و سرویس های نرم افزاری ......................................................................11

  ویژگی های کیفی سرویس ها ...........................................................................................................11

  معماری سرویس گرا .........................................................................................................................15

  مدل سازی سرویس گرا .....................................................................................................................19

  2-5   20............................................................................... (service identification) گام شناسایی سرویس ها

  مدل های سازمانی ............................................................................................................................21

  مدل فرآیندی کسب و کار سازمان .....................................................................................................22

  مدل موجودیت های کسب و کار سازمانی .............................................................................................23

  2-6-3   24......................................................................................Kumaran-Liu-Frederick (KLF) روش

  2-7 بررسی روش های گذشته ...................................................................................................................27

  سنجه ها ...................................................................................................................................27

  ارزیابی روش ها ...........................................................................................................................29

  تحلیل روش های بررسی شده ..........................................................................................................32

  2-8 جمع بندی مطالب فصل ....................................................................................................................35 فصل سوم – مبانی روش پیشنهادی .............................................................................................................37 3-1 مقدمه ..........................................................................................................................................38

  نمای کلی ......................................................................................................................................38

  توصیف گام ها ................................................................................................................................40

  گام اول: دریافت ورودی ها ..............................................................................................................40

  گام دوم: شناسایی سرویس های پایه ..................................................................................................41

  گام سوم: بررسی سرویس های پایه ای توسط معمار ................................................................................48

   نه

  گام چهارم: ذخیره سازی سرویس های پایه ای در پایگاه سرویس ها .............................................................48

  گام پنجم: شناسایی سرویس های تنظیم شده برای کسب و کار ..................................................................50

  گام ششم: بررسی سرویس های تنظیم شده برای کسب و کار توسط معمار .....................................................55

  3-4 جمع بندی مطالب فصل .................................................................................................................... 56 فصل چهارم – الگوریتم های پیاده سازی .......................................................................................................57 4-1 مقدمه ..........................................................................................................................................58

  بررسی گام ها از نظر میزان خودکار بودن .................................................................................................58

  گام های تمام خودکار ....................................................................................................................... 60

  الگوریتم های شناسایی سرویس های پایه ای ......................................................................................... 61

  الگوریتم های شناسایی سرویس های تنظیم شده برای کسب و کار............................................................... 67

  4-3 جمع بندی مطالب فصل ....................................................................................................................78 فصل پنجم – ارزیابی روش پیشنهادی ..........................................................................................................80 5-1 مقدمه ..........................................................................................................................................81

  تعریف یک مطالعه موردی ..................................................................................................................81

  انجام مطالعه موردی بر اساس روش پیشنهادی ..........................................................................................83

  ارزیابی روش پیشنهادی در مقایسه با کارهای مرتبط ...................................................................................95

  5-6 جمع بندی مطالب فصل ................................................................................................................... 102 فصل ششم – خلاصه و نتیجه گیری .......................................................................................................... 103 6-1 مقدمه ........................................................................................................................................ 104

  مقایسه نتایج بدست آمده با اهداف ...................................................................................................... 104

  نتیجه گیری ................................................................................................................................. 107

  کارهای آینده................................................................................................................................ 107

  جمع بندی مطالب فصل ................................................................................................................... 108 منابع ............................................................................................................................................... 109

   

   

  منبع:

   

  .1 Erl, T., Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, 5th ed., Prentice Hall PTR, 2005

  .2 Kohlborn, T., Korthaus, A., Chan, T., and Rosemann, T., ‘Identification and

  Analysis of Business and Software Services – A Consolidated Approach’, IEEE

  Transactions on Service Computing, vol 2, no. 1, pp. 50-64, 2009

  .3 Kumaran, S., Liu, R., and Frederick Y. Wu, ‘On the Duality of InformationCentric and Activity-Centric Models of Business Process’, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 32-47, 2008

  .4 SOA      and      Service             Identification, 2007,   Available: http://www.theenterprisearchitect.eu/soa_and_service_identification

  .5 SOA      Blueprints,       2005,   Available: http://www.oasis_open.org/committees/download.php/15965/05-12-

  00000.001.doc

  .6 Service Oriented          Architecture,    2004,   Available: http://searchwebservices.techtarget.com/originalContent/

  .7 10          Steps    to         SOA,    2004,   Available: http://weblog.infoworld.com/article/05/11/07/45FEsoastep1_1.htm

  .8 Mahmoud, M., Service-Oriented Architecture (SOA) and Web Services: The Road to Enterprise Application Integration (EAI), 2005, [online], Available:

  http://java.sun.com/developer/technicalArticles/WebServices/soa/

  .9 Sprott, D., and Wilkes, L., Understanding SOA, [online], 2003, Available: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480021.aspx

  .01 Freund, T., and Storey, T., Transactions in the World of Web Services, [Online],

  2002, Available: http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-wstx2/

  11. خلیلی. ع، ‘ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی با استفاده از توصیفات معنایی’، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 1388

  .21 Arsanjani, A., Service-Oriented Modeling and Architecture. How to Identify, Specify, and Realize Services for Your SOA, 2004, Available:

  http://www.ibm/developerworks/library/we-soa-design1 13. یادآورنیک روش. س، ‘بررسی روش های شناسایی سرویس های نرم افزاری’، گزارش سمینار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهیدبهشتی، 1387

  .41 Business          Process            Modeling,        2009,   Available: http://www.en.wikipedia.org/wiki/business_process_modeling

  .51 Jamshidi, P.,  Sharifi, M. , and Mansour, S., ‘To Establish Enterprise Service Model from Enterprise Business Model’, IEEE International Conf. on Service

  Computing, pp. 93-100, 2008

  .61 Zimmermann, O., Krogdahl, P., and Gee, C., Elements of Service-Oriented Anaysis and Desing. An Interdisciplinary Modeling Approach for SOA Projects,

                                   2004,                                                                                                          Available:

  http://www128.ibm.com/developerworks/webservices/library/we-soad1

  .71 Amsden, J., Modeling SOA: Part 1. Service Identification, 2007, Available: http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/07/1002_amsden/index.ht ml

  .81 Inganti, S., and Behara, G.K., Service Identification: BPM and SOA Handshake,

  2007, Available: http://www.bptrends.com

  .91 Zhang, Z., Liu,  R.,  and Yang, H., ‘Service Identification and Packaging in Service Oriented Reengineering’, 17th International Conf. Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE ‘05), pp. 620-625, 2005

  .02 Portier, B., SOA terminology overview, Part 3: Analysis and design, 2007,

  Available:       http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-soaterm3/

  .12 Jain, H., Zhao, H., and Chinta, N.R., ‘A Spanning Tree Based Approach to Identify Web Services’, International Journal of Web Services Research, No. 1, pp. 53-60, 2004

  .22 Strosnider, J. K., Nandi, P., Kumaran, S., Ghosh, S., and Arsanjani, A., ‘Modeldriven synthesis of SOA solutions’, IBM Systems Journal, vol. 47, no. 3, 2008

  .32 Enterprise       Service             Design             Guide, 2005,   Available: http://www.sap.com/platform/netweaver/pdf/BWP_ES_Design_Guide.pdf

  .42 Papazoglou, M.P., and van den Heuvel, W.J., Business Process Development Lifecycle Methodology: Bridging Together the World of Business Process and

  Web Services, 2006, Available: http://infolab.uvt.nl/pub/papazogloump-2006-

  89.pdf

  .52 Ivanov, J., Stahler, M., ‘Process Management in SOA’, Second International Conf. on Service Computing (ICSOC ‘04), pp. 64-72, 2004

  .62 Chen, F., Li, S., and Chu, W.C., ‘Feature Analysis for Service-Oriented Engineering’, 12th Asia-Pacific Software Engineering Conf. (APSEC ‘05), pp.107-115, 2005

  .72 Kaabi, R.S., Souveyet, C., and Rolland, C., ‘Eliciting Service Composition in a Goal Driven Manner’, Second International Conf. Service Oriented Computing (ICSOC ‘04), pp.308-315, 2004

  .82 Stojanovic, Z., Dahanayake, A., and Sol, H., ‘Modeling and Design of ServiceOriented Architecture’, International Conf. Systems, Man, and Cybernetics (SMC ‘04), vol. 5, pp.4147-4152, 2004

  .92 Winkler, P., Gilli, M., ‘Applications of Optimisation Heuristics to Estimation and Modelling Problems’, Computational Statistics & Data Analysis 47(2), pp.

  87-96, 2004 

  .03 Klose, K., Knackstedt, R., and Beverungen, D., ‘Identification of Services – A Stakeholder-Based Approach to SOA Development and Its Application in the Area of Production Planning’, 15th European Conf. Information Systems (ECIS

  ‘07), pp. 1802-1814, 2007

  .13 Gold-Bernstein, B., and Ruh, W., Enterprise Integration: The Essential Guide to

  Integration Solutions, Addison Wesley Longman, 1th ed., 2004

  .23 Marks, E.A., and Bell, M., Service-Oriented Architecture. A Planning and Implementation Guide for Business and Technology, John Wiley & Sons, 2th ed., 

  2006

  .33 SOA    RQ       Methodology. A          Pragmatic       Approach,       2006,   Available: http://www.sun.com/products/soa/soa_methodology.pdf

  .43 Kim, Y., and Doh, K.G., ‘The Service Modeling Process Based on Use Case Refactoring’, 10th International Conf. Business Information System (BIS ‘07), pp. 108-120, 2007

  .53 Quartel, D., Dijkman, R., and van Sinderen, M., ‘Methodological Support for Service-Oriented Design with ISDL’, Second International conf. Service Oriented Computing (ICSOC ‘04), pp. 1-10, 2004

  .63 Nadhan, E., ‘Seven Steps to a Service-Oriented Evolution’, Business Integration Journal, vol. 1, pp 41-44, 2004

  .73 Zacharias, R., ‘Service Oriented Architecture: The OO Modeling usage in SO modeling’, 11th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC ‘04), pp.

  27-33, 2004

  .83 Allen, P.,        The      Service             Oriented          Process,           2007,   Available: http://www.cbdforum.com/secure/interact/2007-02/sevice_oriented_process.php

  .93 Rahmani, A.T., Rafe, V., Sedighian, S., and Abbaspour, A., ‘An MDA-Based Modeling and Design of Service Oriented Architecture’, 6th International conf. Computational Science (Part3) (ICCS ‘06), pp. 578-585, 2006

  .04 Sneed, H.M., ‘Integrating Legeacy Software into a Service Oriented Architecture’, Conf. Software Maintenance and Reengineering (CSMR ‘o6), pp.

  3-14, 2006

  .14 Sehmi, A., and Schwegler, B., ‘Service-Oriented Modeling for Connected Systems – Part1’, The Architecture Journal, vol.7, pp. 33-41, 2006

  .24 Flaxer, D., and Nigam, A., ‘Realizing Business Components, Business Operations and Business Services’, IEEE International Conf. E.Commerce Technology for Dynamic E-Business (CEC-EAST ‘04), pp. 328-332, 2004

  .34 Khoshkbarforoushha, A., Jamshidi, P., Nikravesh, A., Khoshnevis, S., and Shams, F., ‘A Metric for Measuring BPEL Process Context-Independency’, IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and

  Applications (SOCA'09), pp.123-132, 2009 

  44. مختاری، و.،’ افراز گراف’، گزارش سمینار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، 1384

  .54 Hendrickson, B., and Leland, R., ‘A Multilevel algorithm for partitioning graphs’, Technical Report, Sandia National Laboratories, 1993

  .64 Heath, M.T., and Raghavan, P., ‘A Cartesian Parallel Nested Dissection Algorithm’, Technical Report, Department of computer science, University of Illinois, 1994

  .74 Miller, G., Teng, S., and Vavasis, S., ‘A unified geometric approach to graph separators’, 31th Annual Symposium on Foundations of computer science, pp.

  315-321, 1991

  .84 George, A., and Liu, J., Computer Solution of Large Sparse Positive Definite

  Systems, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1th ed., 1981

  .94 Karypis, G., and Kumar, V., ‘Analysis of multilevel graph partitioning’, Technical Report, Department of computer science, University of Minnesota,

  1985

  .05 Karypis, G., and Kumar, V., ‘A Fast and High Quality Multilevel Scheme for Partitioning Irregular Graphs’ , Technical Report, Department of computer science, University of Minnesota, 1985

  .15 Karypis, G., and Kumar, V., ‘Multilevel k-way Partitioning Scheme for Irregular Graphs’, Technical Report, Department of computer science, University of Minnesota, 1985 

پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا , تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا , رساله در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا , پایان نامه در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا , تحقیق در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا , مقاله در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ارائه روشی به منظور شناسایی سرویس ها در فاز مدل سازی سرویسگرا

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول