کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا

مشخص نشده
1390
225
word
3 MB
1951
قیمت قدیم:۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

  گرایش نرم افزار

  چکیده

  در سال های اخیر با گسترش هرچه بیشتر سرویس ها و افزایش استفاده از معماری سرویس گرا، ترکیب سرویس ، به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین این معماری، نظر بسیاری از دانش پژوهان را به خود معطوف داشته است .

  در حوزه ترکیب سرویس دو سناریو عمومی وجود دارد که عبارتند از: "توسعه سرویس مرکب " و"مدیریت سرویس مرکب " که تمرکز این تحقیق پوشش سناریو دوم است . مدیریت سرویس مرکب به معنی کنترل و نظارت بر پشتیبانی و اجرای سرویس مرکب با هدف بروز نگه داشتن آن با تغییرات محیطی است .

  روش ارائه شده در این تحقیق با بهره گیری از ایده بکارگیری سرویس پیشکار و دیدگاه معماری مدل رانه سعی نموده عملکردهای اصلی مورد نیاز برای یک روش مدیریت سرویس مرکب ، از جمله انقیاد و فراخوانی پویای سرویس ها، برطرف سازی ناهمگونی سرویس ها و بهبود کیفیت سراسری سرویس مرکب را پوشش دهد. همچنین روش پیشنهادی ویژگیهای دیگری نظیر تطبیق پذیری با تغییرات نیازمندی کاربر در زمان اجرا، تطبیق پذیری ساختاری سرویس مرکب و قابلیت یکپارچگی آسان با روش ها و ابزارهای موجود را به عنوان نوآوری ارائه میکند.

  هدف اصلی این تحقیق ارائه روشی نوین به منظور مدیریت و اجرای سرویس مرکب است . برای رسیدن به این هدف ضمن مطالعه روش های موجود، تلاش شده است که نقاط ضعف سایر روش ها پوشش داده شده و از نقاط قوت آن ها بهره برده شود. روش پیشنهادی با عنوان "روشی تطبیق پذیر برای مدیریت و اجرای سرویس مرکب " یا به اختصار

  AdaptiveCSEM1 به همراه فازها، مدل ها و ابزار مربوطه ارائه شده است . در نهایت روش پیشنهادی تضمین میکند که سرویس های مرکب ایجاد شده توسط این روش همیشه مناسب ترین سرویس ها (بر اساس نیاز کاربر) را انتخاب نموده و در نتیجه سرویس مرکب همیشه نسبت به نیازمندی مطرح شده به روز خواهد بود.

  کلمات کلیدی: معماری سرویس گرا، ترکیب سرویس ، مدیریت سرویس مرکب ، تطبیق پذیری ، سرویس پیشکار، مدیریت سرویس 

  هفده

  ١  فصل اول – کلیات تحقیق

  ١.١ مقدمه

  در سال های اخیر با گسترش هرچه بیشتر سرویس ها و افزایش استفاده از معماری سرویس گرا، ترکیب سرویس - به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین این معماری- نظر بسیاری از دانش پژوهان را به خود معطوف کرده است . ترکیب سرویس به بیان ساده به معنی کشف و انتخاب سرویس های موجود و فراخوانی آنها به منظور پاسخگویی به نیازمندی مطرح شده است . در حوزه ترکیب سرویس ، هر سرویس معرف یک عملکرد یا وظیفه مندی است ؛ بنابراین سرویس مرکب شامل چندین وظیفه مندی خواهد بود که با ترتیبی مشخص در کنار هم قرار گرفته و یک وظیفه مندی مرکب واحد را تشکیل داده اند. از آنجایی که ممکن است به ازای یک وظیفه مندی، به طور مثال وظیفه مندی رزرو هتل یا اعلام آب و هوای یک شهر، بیش از یک سرویس توسط فراهم کنندگان مختلف ارائه شود، لذا گزینه های مختلفی برای پاسخگویی به نیاز کاربران وجود خواهد داشت . از این رو بحث انتخاب مناسب ترین سرویس از بین سرویس های نامزد١ به میان میآید. عموماً آنچه معیار انتخاب قرار میگیرد ویژگیهای غیر عملکردی سرویس ها از جمله پارامترهای

  QoS2 است . در واقع یک شخص ممکن است ارزان ترین سرویس را مناسب بداند و شخص دیگر سریع ترین و یا دیگری ترکیبی از هر دو را. بر طبق استاندارد 8402ITU ISO[1] کیفیت سرویس ها در قالب مشخصه هایی نظیر هزینه ، زمان پاسخ یا دسترسیپذیری تعریف میشود. عموماً لازم است تا انتخاب سرویس بر اساس ویژگیهای کیفی در زمان اجرا انجام گیرد و از آنجا که دنیای سرویس های وب ، دنیایی پویا و ناهمگون ٣ است ، به موجودیتی با نام میانجی ٤ نیاز دارد[٢]. همان گونه که از نام آن پیداست ، این موجودیت وظیفه میانجیگری و برطرف سازی ناهمگونیها را بر عهده دارد. این ناهمگونی با فرض یکسان بودن عملکرد سرویس ها، اصوًلا در خصوصیات بیرونی آ ها (مانند واسط ) دیده میشود.

   3 انتخاب و انقیاد پویای سرویس های مناسب ، برطرف سازی ناهمگونیها و به طور کلی فعالیت هایی که برای تطبیق سرویس مرکب با تغییرات محیطی لازم هستند، تحت حوزه ای با عنوان "مدیریت سرویس های مرکب " مطرح میشوند.

  ٢.١ طرح مسأله

  در مدل سرویس وب که شامل سه موجودیت متقاضی ١، فراهم کننده ٢ و مخزن ٣است [٣]، سناریو عادی به این صورت است که فراهم کننده سرویس را در مخزن منتشر میکند و متقاضی پس از جستجو در مخزن و کشف سرویس مورد نیاز خود به آن متصل شده و آن سرویس را فراخوانی مینماید. در یک حالت کلی و ایده آل متقاضی باید بتواند در زمان اجرا هر نوع سرویس مورد نیاز خود را فراخوانی نماید. متقاضی ممکن است نسبت به این سرویس ها شناخت کامل داشته یا نداشته باشد. بر این اساس یک سیستم سرویس گرا علاوه بر ویژگیهای رایج دو خصیصه اصلی دیگر

  خواهد داشت :

  •   پویایی: بدین معنی که در هر بار فراخوانی یک سرویس ممکن است آن سرویس دیگر در دسترس نباشد و یا ممکن است سرویس دیگری با همان عملکرد مورد نظر وحتی با کیفیت بالاتر در دسترس قرار گرفته باشد.

  •   ناهمگونی: ممکن است تعداد زیادی سرویس وجود داشته باشند که اگرچه همگی عملکرد مشابهی را فراهم میکنند اما دارای رابط های متفاوتی بوده و توسط فراهم کنندگان مختلفی ارائه شده باشند[٢].

  مسئله بعدی به کیفیت سرویس مرکب مربوط میشود. میدانیم با طرح هر نیازمندی جدید ممکن است سرویس مرکبی توسعه یابد. سرویس های مرکب جدید در مخازن سرویس به عنوان محلی برای انتشار و فروش سرویس ها از جانب فراهم کنندگان آن ها قرار میگیرند. از سوی دیگر مصرف کنندگان نیز سرویس های دلخواه خود را یافته و مورد استفاده قرار میدهند. برای اینکه مصرف کنندگان بتوانند با خیال آسوده از این سرویس ها استفاده نمایند، فراهم کنندگان سرویس مجبورند به بحث تضمین کیفیت سرویس هایشان توجه ویژه داشته باشند. اما چگونه میتوان

   4 کیفیت سرویس مرکبی که خود از ترکیب چندین سرویس با کیفیت های متفاوت و گاه فراهم کنندگان مختلف تشکیل شده ، را در سطح مورد قبول حفظ نمود؟ یکی از راه حل های این مسئله استفاده از روش های انطباق پذیر در مدیریت سرویس های مرکب است . به این صورت که مثلاٌ در مدیریت سرویس مرکب زمانی که کیفیت سرویس افت پیدا میکند، با تنظیم و تغییر انقیاد سرویس ها برای بازگرداندن سطح کیفیت به سطح مطلوب تلاش میشود. علاوه بر

  1 مسئله تضمین کیفیت سرویس مرکب ، میتوان به چالش های عمومی دیگری از جمله کشف سرویس در زمان اجرا و انقیاد دیرهنگام ٢ اشاره نمود.کشف سرویس در زمان اجرا به این معنی است که یک سیستم نرم افزاری به جای آنکه یک سرویس از قبل مشخص شده را فراخوانی کند، تنها از توصیف غیرمبهمی از عملکرد آن سرویس مطلع باشد.

  بنابراین میتوان در زمان اجرا با یک مکانیزم تطابق سنجی ٣ سرویس های متناظر با آن توصیف را کشف و فراخوانی نمود[٤]. انقیاد دیرهنگام (پویا) نیز عکس انقیاد ایستا (که در زمان طراحی اتفاق افتاده و در طول اجرا ثابت است ) به انقیاد سرویس های واقعی در زمان اجرا مربوط میشود. این موارد و فعالیت های مشابه دیگر، مجموعه ای را با عنوان فعالیت های مدیریتی سرویس مرکب تشکیل میدهند.

  مدیریت سرویس مرکب یکی از دو سناریو اصلی توسعه و نگهداری سرویس مرکب است [٥]. سناریو اول "توسعه سرویس مرکب ٤" که در آن خروجی نهایی، یک فرایند حرفه ٥ ایجاد شده با استفاده از ترکیب سرویس های در دسترس است . این سناریو با دریافت درخواست سرویس آغاز شده و در نهایت با تولید یک سرویس مرکب قابل اجرا٦، به پایان میرسد.این در واقع جایی است که سناریوی دوم یا همان "سناریوی مدیریت ترکیب ٧" سرویس آغاز م شود و فعالیت های مورد نیاز در زمان اجرای سرویس مانند انقیاد پویا و پیکربندی مجدد سرویس را در بر میگیرد.

  در گروه تحقیقاتی ASER چارچوبی تحت عنوان MDCHeS[6] به منظور پوشش سناریوی اول طراحی شده است و در حال توسعه است ؛ اما برای تکمیل سناریوهای ترکیب سرویس نیاز به توسعه روش یا چارچوبی پویا برای مدیریت

  سرویس های مرکب در زمان اجرا نیز می باشد. روش های موجود به منظور پاسخ گویی به سناریوی دوم ، دارای نقاط

  1 ضعفی از قبیل عدم پرداختن به مسائلی چون تطبیق پذیری با محیط ، در نظر نگرفتن تغییر در ترجیحات کاربران و غیره هستند. با در نظر گرفتن نقاط ضعف روش های موجود و نیازمندیهای لازم برای مدیریت سرویس های مرکب ،

  سوال های تحقیق ، به نحوی که در ادامه بیان شده است ، شکل گرفتند:

  •   چگونه میتوان نیازمندی و ترجیحات کاربر برای سرویس مرکب درخواستی و همچنین برای هر یک از سرویس های تشکیل دهنده آن را به طور کامل در زمان اجرا رعایت نمود، به طوری که در هر لحظه مناسب ترین سرویس ممکن انتخاب شود؟

  •   راه حل پیشنهادی چگونه میتواند به جداسازی دغدغه انتخاب سرویس مناسب از فرایند توسعه سرویس مرکب منجر شود؟

  •   انقیاد و فراخوانی پویای سرویس ها بدون تغییر برنامه فراخوانی کننده به چه شکل انجام شود؟

  •   جایگزینی سرویس ها (به دلیل شکست در اجرا یا عدم تطابق با محدودیت های درخواستی) چگونه میبایست با حداقل هزینه در زمان اجرا انجام گیرد؟

  •   سیستم چگونه مستقل از فناوری سرویس ها طراحی شود تا انواع مختلف سرویس ها (اعم از -SOAP Based، RESTful2 و یا پروتکل های جدید در آینده ) را با کم ترین تغییرات پشتیبانی نماید؟

  ٣.١ اهداف تحقیق

  در این تحقیق برای مدیریت زمان اجرای سرویس های مرکب روشی ارائه خواهد شد که در آن برخی از کاستیهای روش های موجود پوشش داده شده و در عین حال از مزایا و نقاط قوت آن ها استفاده شده است . میتوان ویژگی هایی برای یک روش مدیریت سرویس مرکب مناسب برشمرد، که در ادامه به برخی از آن ها اشاره میشود. به طور خلاصه

  هدف از این تحقیق ارائه روشی برای مدیریت زمان اجرای سرویس های مرکب با ویژگیهای زیر است :

  •   تطبیق پذیری با شرایط محیط سرویس گرا (شامل حذف .اضافه شدن سرویس و ...)

   6

  •   بهبود کیفیت سرویس مرکب از طریق انتخاب سرویس های مناسب

  •   رفع ناهمگونی های ظاهری (پروتکل یا واسط ) سرویس ها

  •   پشتیبانی از تغییر نیازمندیهای غیر عملکردی

  •   یکپارچه سازی آسان با دیگر روش ها

  •   قابلیت تطبیق ساختاری سرویس مرکب (تغییر جریان کار فرایند)

  •   استقلال از پروتکل های فراخوانی سرویس های وب

  ٤.١ محدوده تحقیق

  اگر دو فاز کلی "توسعه " و "مدیریت و اجرا" سرویس مرکب در چرخه حیات سرویس مرکب (شکل ١-١) در نظر گرفته شود، فعالیت های تحلیل نیازمندی، توصیف ، طراحی، محقق سازی و استقرار به فاز "توسعه سرویس مرکب " و آدرس دهی، انقیاد، اجرا و نظارت به فاز "مدیریت و اجرای سرویس مرکب " مربوط میشوند. بر این اساس ، هدف از این تحقیق ارائه روشی به منظور مدیریت سرویس های مرکب با تمرکز بر فعالیت های موجود در دسته دوم به ویژه انقیاد و اجرا است . البته همانطور که در فصل های بعدی بیان خواهد شد، مدیریت سرویس های مرکب بدون در نظر گرفتن تمهیداتی برای زمان طراحی سرویس مرکب ، به عنوان فعالیتی از فاز توسعه سرویس مرکب ، امری ناممکن است . به عبارتی دیگر طراحی سرویس ها به گونه ای قابل مدیریت ، از پیش نیازهای اصلی فاز مدیریت سرویس مرکب است . بر این اساس بخشی از روش پیشنهادی به مواردی از این دست پرداخته است . اما محدوده اصلی روش پیشنهادی از بعد از مرحله انتشار و کشف ، نشان داده شده در شکل ١-١، در چرخه حیات سرویس مرکب آغاز شده و تا انتهای عمر یک سرویس ، تا مرحله نظارت در شکل ١-١، ادامه خواهد یافت .

   

  Abstract

   

  In recent years with further expansion of services and using of Service Oriented

  Architecture, service composition, as one of the fundamental concepts in SOA, has been

  received attention from academia. There are two main scenarios for service composition

  includes "service composition development" and "service composition management".

  The latter has been investigated in this thesis. Service composition management is the

  process of controling and monitoring of composite services to keep them up to date with

  environment changes.

  The proposed method tries to cover the main functionalities of composite service

  management, such as dynamic binding and dynamic invocation, resolving service

  heterogeneities and improving the global quality of composite service by leveraging the

  proxy-based approach along with Model Driven Architecture. In addition, the proposed

  method introduces some other qualities such as adaptability with user requirements

  changes at runtime, structural adaptation and ability to easily integrate and co-operate

  with existing methods and tools as its main contributions.

  The main goal of this thesis is to propose a novel method to manage and execute

  composite services in an integrated runtime environment. To this aim, we have studied

  various existing approaches and have tried to address their shortcomings as well as

  utilize their strengths. This thesis introduces “Adaptive Composite Service Execution and

  Management”, or AdaptiveCSEM for short, as a novel method which comes with a set of

  phases, models and tools for addressing the composite service management problem.

  Keywords:   Service   Oriented  Architecture,   Service   Composition,   Composite   Service,

  Adaptability, Proxy Service, Service Management. 

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا

  فهرست:

  ١   فصل اول – کلیات تحقیق ................................................................................................ ١

  ١.١     مقدمه .................................................................................................................٢

  ٢.١    طرح مسأله ..............................................................................................................٣

  ٣.١    اهداف تحقیق  .........................................................................................................٥

  ٤.١    محدوده تحقیق .........................................................................................................٦

  ٥.١    مراحل انجام تحقیق ....................................................................................................٧

  ٦.١    ساختار پایان نامه ........................................................................................................٩

  ٢  فصل دوم – مفاهیم پایه و پیشینه تحقیق ...........................................................................١٠

  ١.٢     مقدمه ................................................................................................................. ١١

  ٢.٢    مفاهیم پایه ........................................................................................................... ١١

  ١.٢.٢  معماری سرویس گرا ............................................................................................. ١١

  ١.١.٢.٢     سرویس وب ...................................................................................................................١٢

  ٢.١.٢.٢     مدل انتشار-کشف -انقیاد ....................................................................................................١٣

  ٣.١.٢.٢     واسط سرویس .................................................................................................................١٣

  ٤.١.٢.٢     انواع سرویس های وب ........................................................................................................١٤

   14.....................................................................................................................SOAP    1.4.1.2.2

   15..................................................................................................................... REST   2.4.1.2.2

   16 .......................................................................................................................... UDDI     5.1.2.2

  ٦.١.٢.٢     مدل سرویس وب قابل مدیریت (MSM) ..................................................................................١٧

  ٢.٢.٢  ترکیب سرویس  .............................................................................................. ١٨

  ١.٢.٢.٢     سرویس مرکب ................................................................................................................١٨

   19............................................................................................................................... BPEL 2.2.22

  ٣.٢.٢ معماری مدل رانه  .............................................................................................. ١٩

   21............................................................................................................................ CIM     1.3.2.2

  21............................................................................................................................ PIM     2.3.2.2

  ده

   

   

   

   

   

   21........................................................................................................................... PSM     3.3.2.2

  ٣.٢    معرفی چارچوب MDCHES .......................................................................................... ٢٢

  ٤.٢    بررسی کارهای مرتبط ............................................................................................... ٢٥

  ١.٤.٢  چارچوب VRESCo  .............................................................................................. ٢٥

  ٢.٤.٢  متدولوژی توسعه مبدل    ...........................................................................................................................٢٦

  ٣.٤.٢ چارچوب RMF  .............................................................................................. ٢٧

  ٤.٤.٢   چارچوب Daios  .............................................................................................. ٢٧

  ٥.٤.٢  چارچوب DAMSC  .............................................................................................. ٢٨

  ٦.٤.٢  چارچوب WS-Binder ........................................................................................... ٢٩

  ٧.٤.٢ چارچوب ترکیب سرویس تطبیق پذیر و قابل مدیریت (MASC)............................................. ٢٩

  ٨.٤.٢ روشی برای انطباق سرویس درخواستی با سرویس واقعی .................................................. ٣٠

  ٩.٤.٢  چارچوب فرایندهای مرکب از سرویس های وب تطبیق پذیر (PAWS) ...................................... ٣٠

  ٥.٢    جمع بندی مطالب فصل .............................................................................................. ٣١

  ٣  فصل سوم – مبانی روش پیشنهادی ..................................................................................٣٢

  ١.٣     مقدمه ................................................................................................................. ٣٣

  ٢.٣    معرفی روش پیشنهادی .............................................................................................. ٣٥

  ١.٢.٣  نحوه طراحی سرویس مرکب در روش پیشنهادی ............................................................ ٣٦

  ٢.٢.٣  نحوه اجرای سرویس مرکب در روش پیشنهادی ............................................................. ٣٧

  ٣.٣    معرفی مدل متاداده توسعه یافته .................................................................................... ٤٤

  ١.٣.٣  توصیف عناصر و ارتباطات مدل متاداده ....................................................................... ٤٥

  ٤.٣    معرفی مدل های مورد استفاده ....................................................................................... ٤٩

  ١.٤.٣  مدل ورودی (IM ) .............................................................................................. ٥٠

  ٢.٤.٣  مدل انتزاعی سرویس مرکب (ACSM ) ........................................................................ ٥٠

  ٣.٤.٣ مدل مبتنی بر سرویس پیشکار(PCSM)....................................................................... ٥٠

  یازده

   

   

   

   

   

  ٤.٤.٣  مدل اجرایی مبتنی بر سرویس پیشکار(PECSM) ............................................................ ٥١

  ٥.٣    جمع بندی مطالب فصل ............................................................................................. ٥٢

  ٤  فصل چهارم – گام ها و فرایندهای روش پیشنهادی .............................................................. ٥٣

  ١.٤     مقدمه ................................................................................................................. ٥٤

  ٢.٤    گام های زمان طراحی ................................................................................................ ٥٦

  ١.٢.٤  فاز اول طراحی  .............................................................................................. ٥٦

  ١.١.٢.٤     توصیف سرویس درخواستی (تبدیل نیازمندی کاربر به IM)............................................................ ٥٦

  ٢.١.٢.٤     کشف فعالیت (تبدیل IM به ACSM) .......................................................................................٥٧

  ٢.٢.٤  فاز دوم طراحی  .............................................................................................. ٥٧

   1.2.2.4                تبدیل مدل انتزاعی (ACSM) به مدل مبتنی بر سرویس پیشکار(PCSM)  ...........................................٥٧

  ٢.٢.٢.٤     تبدیل مدل مبتنی بر سرویس پیشکار (PCSM) به مدل اجرایی مبتنی بر سرویس پیشکار(PECSM) ............٥٨

  ٣.٢.٢.٤     تولید و استقرار سرویس مرکب قابل مدیریت (MCS) ...................................................................٥٨

  ٤.٢.٢.٤     تولید و استقرار سرویس پیشکار قابل مدیریت (MPS) ..................................................................٥٩

  ٣.٤    گام های زمان اجرا .................................................................................................... ٥٩

  ١.٣.٤  فراخوانی سرویس مرکب ........................................................................................ ٦٠

  ٢.٣.٤  فراخوانی متد عملیاتی سرویس پیشکار ....................................................................... ٦١

  ٣.٣.٤ اولویت بندی مدل های اجرایی سرویس مرکب ................................................................ ٦٢

  ٤.٣.٤  اولویت بندی سرویس های نامزد................................................................................. ٦٣

  ٥.٣.٤  فراخوانی متد مدیریتی سرویس پیشکار ....................................................................... ٦٣

  ١.٥.٣.٤     اضافه کردن یک سرویس نامزد جدید ..................................................................................... ٦٤

  ٢.٥.٣.٤     حذف یک سرویس نامزد  .................................................................................................. ٦٤

  ٣.٥.٣.٤     به روز رسانی اولویت ها ....................................................................................................... ٦٤

  ٤.٥.٣.٤     به روز رسانی قوانین نگاشت ................................................................................................. ٦٤

  ٦.٣.٤  فراخوانی متد مدیریتی سرویس مرکب ........................................................................ ٦٥

  ١.٦.٣.٤     بروز رسانی نیازمندی غیر عملکردی ....................................................................................... ٦٥

  دوازده

   

   

   

   

  ٢.٦.٣.٤     اضافه کردن یک مدل اجرایی جدید ....................................................................................... ٦٥

  ٣.٦.٣.٤     حذف یک مدل اجرایی نامزد  ...................................................................................................................................................٦٥

  ٤.٤    جمع بندی مطالب فصل ............................................................................................. ٦٥

  ٥  فصل پنجم – ارزیابی روش پیشنهادی ...............................................................................٦٧

  ١.٥     مقدمه ............................................................................................................... ٦٨

  ٢.٥    تعریف مطالعه موردی ................................................................................................ ٦٨

  ٣.٥    انجام مطالعه موردی با استفاده از روش پیشنهادی ................................................................ ٦٩

  ١.١.٣.٥     معرفی ابزار AdaptiveCSEM .............................................................................................٧٤

  ٢.١.٣.٥     تحلیل اهداف انجام سناریوها و میزان تحقق آن ها .......................................................................٨٧

  ٤.٥    ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه با کارهای مرتبط .................................................... ٨٨

  ١.٤.٥  شناخت شاخص های ارزیابی .................................................................................... ٨٨

  ٢.٤.٥  مقایسه روش پیشنهادی با روش های مشابه ................................................................... ٩٠

  ٥.٥     جمع بندی مطالب فصل ................................................................................................ ٩٢

  ٦  فصل ششم – خلاصه و نتیجه گیری ..................................................................................٩٣

  ١.٦     مقدمه ............................................................................................................... ٩٤

  ٢.٦    بازبینی میزان تحقق اهداف پایان نامه ............................................................................. ٩٤

  ٣.٦    نوآوری های تحقیق ................................................................................................... ٩٧

  ٤.٦    محدودیت ها .......................................................................................................... ٩٨

  ٥.٦    نتیجه گیری ........................................................................................................... ٩٨

  ٦.٦    کارهای آینده  ....................................................................................................... ٩٩

  پیوست ١ – عناصر مخزن سرویس  ................................................................................... ١٠٠

  پیوست ٢ – کدهای مربوط به پیاده سازی سرویس پیشکار و مدل اجرایی سرویس مرکب ................... ١٠٦

  منابع تحقیق .................................................................................................................. ١١٤

  سیزده

  منبع:

  [1]                                                                                                                        ITU-T Recommendation E.800 “Quality of service and dependability vocabulary” ,

  http:..www.itu.int.rec.T-REC-E.800.en, 1994 .

  [2]                                                                                                                        B. Lin, N. Gu, and Q. Li, “A Requester-based Mediation Framework for Dynamic

  Invocation of Web Services,” 2006 IEEE International Conference on  Services

  Computing (SCC’06), pp. 445-454, Sep. 2006.

  [3]                                                                                                                        M. S. Akram, B. Medjahed, and A. Bouguettaya, “Supporting dynamic changes in Web

  service environments,” ServiceOriented ComputingICSOC 2003, pp. 319–334, 2003.

  [4]                                                                                                                        G. Canfora, M. Dipenta, R. Esposito, and M. Villani, “A framework for QoS-aware

  binding and re-binding of composite web services,” Journal of Systems and Software,

  vol. 81, no. 10, pp. 1754-1769, Oct. 2008.

  [5]                                                                                                                        B. Orri, J. Yang, and M. P. Papazoglou, “Model Driven Service Composition.”

  [٦]       فرخی سوده , “ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب ,” پایان نامه

  کارشناسی ارشد  ,دانشگاه شهید بهشتی, ١٣٨٩.

  [7]                                                                                                                        K. H. and A. A. Bernhard Borges, “Service-oriented architecture,” IBM, 2004. [Online].

  Available: http:..searchsoa.techtarget.com.news.1006206.Service-oriented-architecture.

  [8]                                                                                                                        “XML,” Wikipedia. [Online]. Available: http:..en.wikipedia.org.wiki.XML.

  [9]       X. Liu, Y. Hui, W. Sun, and H. Liang, “Towards service composition based on

  mashup,” in Services, 2007 IEEE Congress on, 2007, no. Services, pp. 332–339.

  [10]     B. Orriens, J. Yang, and M. P. Papazoglou, “Model driven service composition,”

  Service-Oriented Computing-ICSOC 2003, pp. 75–90, 2003.

  [11]     M. D. Penta et al., “WS Binder  : a Framework to enable Dynamic Binding of

  Composite Web Services,” Framework, pp. 74-80, 2006.

  [12]     Wikipedia,           “Web           service.”        [Online].    Available:

  http:..en.wikipedia.org.wiki.Web_service. [Accessed: 25-Feb-1390].

   116

  [13]     “Web  Services  Description  Language,”  Wikipedia.       [Online].     Available:

  http:..en.wikipedia.org.wiki.Web_Services_Description_Language.

  [14]     “Web Service Description Language,” W3C ( World Wide Web Consortium ), 2001.

  [Online]. Available: http:..www.w3.org.TR.wsdl.

  [15]     “Web Application Description Language,” wikipedia.     [Online].     Available:

  http:..en.wikipedia.org.wiki.Web_Application_Description_Language.

  [16]     “The  structure  of  a  SOAP  message,”  IBM.       [Online].       Available:

  http:..publib.boulder.ibm.com.infocenter.cicsts.v3r1.index.jsp?topic=.com.ibm.cics.ts31

  .doc.dfhws.concepts.soap.dfhws_message.htm.

  [17]     “SOAP,” Wikipedia. [Online]. Available: http:..en.wikipedia.org.wiki.SOAP.

  [18]     “Representational   State   Transfer,”   Wikipedia.        [Online].          Available:

  http:..en.wikipedia.org.wiki.Representational_State_Transfer.

  [19]     R. L. Costello, “Building Web Services the REST Way.” [Online]. Available:

  http:..www.xfront.com.REST-Web-Services.html.

  [20]     H. Zhao and P. Doshi, “Towards Automated RESTful Web Service Composition,” in

  2009 IEEE International Conference on Web Services, 2009, pp. 189-196.

  [21]     W3C, “The Manageable and Secure Service Model.” [Online]. Available:

  http:..lists.w3.org.Archives.Public.www-ws-arch.2003Oct.att-

  0093.ManagementModelWSAV0-02_clean.htm. [Accessed: 25-Mar-1390].

  [22]     L. Zeng, A. H. H. Ngu, B. Benatallah, R. Podorozhny, and H. Lei, “Dynamic

  composition and optimization of Web services,” Distrib Parallel Databases Springer,

  vol. 24, no. 1-3, pp. 45-72, 2008.

  [23]     S. P. Sivasubramanian, E. Ilavarasan, and G. Vadivelou, “Dynamic Web Service

  Composition: Challenges and techniques,” in 2009  International  Conference  on

  Intelligent Agent & Multi-Agent Systems, 2009, no. 2, pp. 1-8.

  [24]     “BPEL, Active Endpoints.” [Online]. Available: http:..www.activevos.com.bpel.php.

   117

  [25]    N. Milanovic and M. Malek, “Current solutions for web service composition,” in IEEE

  Internet Computing, 2004, vol. 8, no. 6, pp. 51–59.

  [26]    Y. Wang and K. Taylor, “A Model-Driven Approach to Service Composition,” in

  Service-Oriented System Engineering, 2008. SOSE’08. IEEE International Symposium

  on, 2008, pp. 8–13.

  [27]     J. D. Haan, “Model Driven Architecture, basic concepts,” 2008. [Online]. Available:

  http:..www.theenterprisearchitect.eu.archive.2008.01.16.mda_model_driven_architectur

  e.

  [28]     P. P. W. Chan and M. R. Lyu, “Dynamic Web Service Composition: A New Approach

  in Building Reliable Web Service,” in 22nd International Conference on Advanced

  Information Networking and Applications, 2008, pp. 20-25.

  [29]    A.  Kleppe,  J.  Warmer,  and  W.  Bast,  MDA  Explained:  The  Model  Driven

  ArchitectureTM: Practice and Promise, vol. 83, no. 7. 1997, pp. 348-348.

  [30]     S. Farokhi, A. Ghaffari, A. Nikravesh, and F. Shams, “A Model Driven Framework to

  Compose Heterogeneous Services,” in 2011 International Conference on Information

  Science and Applications, 2011, pp. 1-10.

  [31]     W. Hummer, P. Leitner, A. Michlmayr, F. Rosenberg, and S. Dustdar, “VRESCo–

  Vienna Runtime Environment for Service-oriented Computing,” Service Engineering:

  European Research Results, p. 299, 2010.

  [32]    A. Michlmayr, F. Rosenberg, C. Platzer, M. Treiber, and S. Dustdar, “Towards

  Recovering  the  Broken  SOA  Triangle  –  A Software Engineering Perspective,”

  Technology, 2007.

  [33]     F. Rosenberg, P. Celikovic, A. Michlmayr, P. Leitner, and S. Dustdar, “An End-to-End

  Approach for QoS-Aware Service Composition,” 2009 IEEE International Enterprise

  Distributed Object Computing Conference, pp. 151-160, Sep. 2009.

  [34]     F. Rosenberg and P. Celikovic, “Vienna Composition Language ( VCL ),” Language,

  no. Vcl.

   118

  [35]     B. Benatallah, F. Casati, D. Grigori, H. R. M. Nezhad, and F. Toumani, “Developing

  adapters for web services integration,” in Advanced Information Systems Engineering,

  2005, pp. 415–429.

  [36]     W. Kongdenfha, H. R. Motahari-Nezhad, B. Benatallah, F. Casati, and R. Saint-Paul,

  “Mismatch Patterns and Adaptation Aspects: A Foundation for Rapid Development of

  Web Service Adapters,” IEEE Transactions on Services Computing, vol. 2, no. 2, pp.

  94-107, 2009.

  [37]     P. Leitner, A. Michlmayr, and S. Dustdar, “Towards flexible interface mediation for

  dynamic service invocations,” in Proceedings of the 3rd Workshop on Emerging Web

  Services Technology (WEWST’08), co-located with the 6th IEEE European Conference

  on Web Services (ECOWS’08), Dublin, Ireland, 2008, pp. 45–59.

  [38]    V. Tosic, B. Pagurek, B. Esfandiari, and K. Patel, “On the management of compositions

  of Web services,” in Proceedings of the OOWS01 (Object-Oriented Web Services 2001)

  Workshop at OOPSLA, 2001.

  [39]     a Erradi and P. Maheshwari, “Dynamic Binding Framework for Adaptive Web

  Services,” 2008 Third International Conference on Internet and Web Applications and

  Services, no. June, pp. 162-167, Jun. 2008.

  [40]     D. B. E. AL, “Web Services Policy Framework (WS-Policy).” IBM, Microsoft, BEA

  Systems Inc, 2004.

  [41]     L. Cavallaro, P. Milano, and E. D. Nitto, “An Approach to Adapt Service Requests to

  Actual Service Interfaces Categories and Subject Descriptors,” Interface, pp. 129-136.

  [42]     D. Ardagna, M. Comuzzi, E. Mussi, and B. Pernici, “PAWS  : A Framework Web-

  Service Processes,” Ieee Software, no. December, 2007.

  [43]     OASIS, “Web Service Business Process Execution Language 2.0,” 2006. [Online].

  Available: http:..www.oasis-open.org.committees.wsbpel..

  [44]     Microsoft Cooperation, “Windows Workflow Foundation,” 2006. [Online]. Available:

  http:..msdn.microsoft.com.en-us.netframework.aa663328. [Accessed: 2011].

   119

  [45]     T. Yu, Y. Zhang, and K.-J. Lin, “Efficient algorithms for Web services selection with

  end-to-end QoS constraints,” ACM Transactions on the Web, vol. 1, no. 1, p. 6-es, 2007.

  [46]     M. C. Jaeger, G. Muhl, and S. Golze, “QoS-Aware Composition of Web Services: A

  Look at Selection Algorithms,” IEEE International Conference on Web Services

  ICWS05, vol. 0, pp. 807-808, 2005.

  [47]     H. Wada, P. Champrasert, J. Suzuki, and K. Oba, “Multiobjective Optimization of SLA-

  Aware Service Composition,” 2008 IEEE Congress on Services Part I, vol. 1, pp. 368-

  375, 2008.

  [48]     G. Canfora, M. Di Penta, R. Esposito, and M. L. Villani, “An approach for QoS-aware

  service composition based on genetic algorithms,” Proceedings of the 2005 conference

  on Genetic and evolutionary computation GECCO 05, p. 1069, 2005.

  [49]     D. Ardagna and B. Pernici, “Adaptive Service Composition in Flexible Processes,”

  IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 33, no. 6, pp. 369-384, 2007.

  [50]     C. Wan, C. Ullrich, L. Chen, R. Huang, J. Luo, and Z. Shi, “On Solving QoS-Aware

  Service Selection Problem with Service Composition,” 2008 Seventh International

  Conference on Grid and Cooperative Computing, pp. 467-474, Oct. 2008.

  [51]    N. B. Mabrouk, S. Beauche, and E. Kuznetsova, “QoS-aware Service Composition in

  Dynamic Service Oriented Environments,” 2009.

  [52]    Y.-hong Shen and X.-hu Yang, “A self-optimizing QoS-aware service composition

  approach in a context sensitive environment,” Journal of Zhejiang University SCIENCE

  C, vol. 12, no. 3, pp. 221-238, Mar. 2011.

  [53]     G. Canfora, M. Di Penta, R. Esposito, and M. L. Villani, “QoS-Aware Replanning of

  Composite Web Services,” IEEE International Conference on Web Services (ICWS’05),

  pp. 121-129, 2005.

  [54]     L. Zeng, B. Benatallah, M. Dumas, and H. Chang, “QoS-aware middleware for Web

  services composition,” IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 30, no. 5, pp.

  311-327, 2004.

   

   

   

   120

  [55]    Y.-D. Bromberg and V. Issarny, “INDISS  : Interoperable Discovery System for

  Networked Services,” Middleware 2005, pp. 164-183, 2005.

  [56]     M. Paolucci, T. Kawamura, T. R. Payne, and K. Sycara, “Semantic Matching of Web

  Services Capabilities,” ISWC 02 Proceedings of the First International Semantic Web

  Conference on The Semantic Web, vol. 2342, pp. 333-347, 2002.

  [57]     B. Orriens, J. Yang, and M. Papazoglou, “Model driven service composition,” Service-

  Oriented Computing-ICSOC 2003, pp. 75–90, 2003.

  [58]     C. Pautasso, “RESTful Web service composition with BPEL for REST,” Data &

  Knowledge Engineering, vol. 68, no. 9, pp. 851-866, Sep. 2009.

  [59]     C. Pautasso, “BPEL for REST,” Business Process Management, Springer, pp. 278–293,

  2008.

  [60]     M.H. Rick Hull, Bell Labs, “Usage Scenario: e-Service Composition in a Behavior

  based    Framework”    Available:    http:..www.ai.sri.com.~daml.services.use-

  cases.language.swsl-usecase.Composition.htm.

پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا , تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا , رساله در مورد پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا , پایان نامه در مورد پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا , تحقیق در مورد پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا , مقاله در مورد پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ارائه روشی تطبیق پذیر برای مدیریت سرویس های مرکب در زمان اجرا

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول