کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف

کارشناسی ارشد
مشخص نشده
88
word
550 KB
1949
قیمت قدیم:۸,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف

  چکیده مطالب:

  کشاورزی ارگانیک یک مفهوم ذهنی است که نیازمند بکارگیری شیوه های عملی خاص        می باشد. دراین روش جهت حاصلخیز نمودن خاک از ماده آلی و ماده  شیمیایی با خاستگاه طبیعی   (مثل آهک و گچ) استفاده می شود . تنظیم تناوب زراعی مناسب , روش های مکانیکی کنترل علف هرز, درک بهتر از همزیستی مایکوریزا- رایزوبیا - رایزوسفر از روش ها و اصول تاکید شده برای سیاست های ارگانیک می باشد.

  تاثیر ماده آلی بر فراهمی عناصر کم مصرف به سه صورت افزاینده , خنثی و کاهنده است. در حالت کاهنده اغلب بالا بودن قدرت پیوند" فلز- OM" مانع تبادل فلز با محیط می شود . حالت خنثی زمانی رخ میدهد که سایر عوامل محیطی مانند :  pH دما و فشار تاثیر عمیق تری از ماده آلی دارند و تاثیر افزاینده اغلب مربوط به حلالیت و تبادل آسان تر فلز در حضور لیگاند آلی در مجاورت ریشه است.

  سایر فاکتورهای محیطی مانند فشردگی خاک(هوادهی – ایجاد شرایط بی هوازی),آهک واثر  متقابل عنصرها ازفاکتورهای موثر بر فراهمی عنصر کم مصرف است.

  در کشاورزی ارگانیک برای رسیدن به بالاترین عملکرد بایستی به استفاده  از کود آلی به مقدار نیاز گیاه و خاک (بر اساس نتیجه حاصل از آنالیز خاک و گیاه) و کاربرد صحیح آن( زمان و روش پخش کود) توجه شود. کاربردغیراصولی از کود های آلی آلاینده مانند لجن فاضلاب و پسآب ها بدون توجه به پتانسیل و فاکتورهای خاک (CEC) مانع از عملکرد مطلوب گیاه می شود.

  چکیده مطالب:

  کشاورزی ارگانیک یک مفهوم ذهنی است که نیازمند بکارگیری شیوه های عملی خاص        می باشد. دراین روش جهت حاصلخیز نمودن خاک از ماده آلی و ماده  شیمیایی با خاستگاه طبیعی   (مثل آهک و گچ) استفاده می شود . تنظیم تناوب زراعی مناسب , روش های مکانیکی کنترل علف هرز, درک بهتر از همزیستی مایکوریزا- رایزوبیا - رایزوسفر از روش ها و اصول تاکید شده برای سیاست های ارگانیک می باشد.

  تاثیر ماده آلی بر فراهمی عناصر کم مصرف به سه صورت افزاینده , خنثی و کاهنده است. در حالت کاهنده اغلب بالا بودن قدرت پیوند" فلز- OM" مانع تبادل فلز با محیط می شود . حالت خنثی زمانی رخ میدهد که سایر عوامل محیطی مانند :  pH دما و فشار تاثیر عمیق تری از ماده آلی دارند و تاثیر افزاینده اغلب مربوط به حلالیت و تبادل آسان تر فلز در حضور لیگاند آلی در مجاورت ریشه است.

  سایر فاکتورهای محیطی مانند فشردگی خاک(هوادهی – ایجاد شرایط بی هوازی),آهک واثر  متقابل عنصرها ازفاکتورهای موثر بر فراهمی عنصر کم مصرف است.

  در کشاورزی ارگانیک برای رسیدن به بالاترین عملکرد بایستی به استفاده  از کود آلی به مقدار نیاز گیاه و خاک (بر اساس نتیجه حاصل از آنالیز خاک و گیاه) و کاربرد صحیح آن( زمان و روش پخش کود) توجه شود. کاربردغیراصولی از کود های آلی آلاینده مانند لجن فاضلاب و پسآب ها بدون توجه به پتانسیل و فاکتورهای خاک (CEC) مانع از عملکرد مطلوب گیاه می شود.

   

   

  فصل اول

  کشاورزی ارگانیک

  کشاورزی ارگانیک، تجلی افکاری است که از حدود دهه 1920 شکل گرفته اند. آن افکار به طرز چشم گیری تکامل یافته اند تا این که صورت علمی به خود گرفتند و در عین حال جنبه اصلی فلسفی خود را در نحوه برخورد با سیستم های طبیعی که همانا همگامی با طبیعت و احترام به آن می باشد (نه تسلط بر آن) نیز حفظ نمودند. جنبش ارگانیک در همین راستا برپا گشت. این جنبش خبر از یک دگرگونی در شیوه کشاورزی می دهد که در هر کشوری که صاحب کشاورزی پیشرفته می باشد، در حال وقوع است.

  کشاورزی ارگانیک: یک مفهوم ذهنی است که نیازمند بکارگیری شیوه های عملی خاص      می باشد.

  یکی از تصورات اشتباه در مورد کشاورزی ارگانیک آن است که این شیوه کشاورزی بی نیاز از کاربرد کودهای شیمیایی می باشد. ساختمان تمام موجودات زنده و غیر زنده از ترکیبات شیمیایی است. آن دسته از مواد شیمیایی که بصورت طبیعی به دست آمده اند در کشاورزی ارگانیک و حاصلخیز نمودن خاک استفاده می شوند.

  کاربرد غلط مواد آلی، چه به صورت مصرف بیش از حد و چه به صورت عدم کاربرد صحیح آن در زمان مناسب و یا ترکیبی از هر دوی این موارد به نحو قابل ملاحظه ای سبب اختلال در عمل چرخه های زیستی یا طبیعی می گردد. این همان شیوه ای است که به neo convential (جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای آلی) مرسوم است و ریشه در این تصور دارد که زارع بایستی به جای همگامی با طبیعت و چرخه های طبیعی در صدد غلبه بر آنها باشد.

  خاک به عنوان یک سیستم زنده، محور اصلی در این تعریف می باشد و با تقویت آن فعالیت میکرو ارگانیزم های مفید تقویت می گردد. این تعریف شامل سه بخش می باشد؛

  آنچه که زارعین از انجام آن خودداری می کنند.

  آنچه که آنها در عوض آن، انجام می دهند.

  خاک را سیستمی زنده می دانند که زارع در راستای همگامی با طبیعت بایستی همواره در صدد تقویت و بهبود آن باشد.

  تناوب، کشت مخلوط، روش های مکانیکی کنترل علفهای هرز، درک بهتر از هم زیستی میکوریزا، ریزوبیوم و رایزوسفر، تجدید ماده آلی و دیگر بخش های زنده خاک، تلفیق زراعت و دامپروری از موضوعات کشاورزی ارگانیک می باشند.

  برخی ایرادات اساسی که نسبت به وضعیت فعلی کشاورزی وارد است، عبارتند از:

  تخریب ساختمان خاک و فرسایش آن .

  آلودگی محیط زیست.

  خطر مسمومیت مواد غذایی.

  افت کیفیت مواد غذایی.

  سیستم فعلی، یک سیستم پرمصرف از نظر انرژی است.

  پرورش دام در سیستم های فشرده که ناشی از یک بینش استثمارگرانه و غیر اخلاقی نسبت به محیط می باشد.

  این سیستم از نظر اقتصادی پرخرج است.

  زارعین ارگانیک، حفظ خاک و محیط را یک اصل می دانند. محصولات غذایی تولید شده به شیوه ارگانیک دارای ماده خشک و محتوی ویتامین بیشتر و از کیفیت انبارداری مطلوبی برخوردار می باشند.

   

  حضور درصدی از میکرو ارگانیزم ها در کشاورزی ارگانیک ضروری است. اصطلاح(EM)  Effectiveness micro organism در کشاورزی ارگانیک بسیار مرسوم بوده و در تحقیقات بسیاری بر آن تأکید شده است.

  اهمیت و نقش میکرو ارگانیزم ها در چرخه عناصر به صورت زیر است:

  انتقال عنصر به داخل یا خارج سلول.

  تغییر بار متناوب یک عنصر .

  واکنش یک عنصر با ترکیبات آلی.

  ترکیب یک عنصر با اسیدهای آلی.

  تجمع یا تحرک میکروبی عناصر.

  سمیت زدایی یک خاک به صورت منطقه ای.

  متیله کردن میکروبی یک عنصر (9)

  رایزوبیوم و مایکوریزا دو میکروارگانیزم مهم خاکهاهستند که برای تثبیت بیولوژیکی ازت و دسترسی فسفر کاربرد وسیع دارد. در طرحی دوسالانه با کاربرد مایکوریزا و P در 5 سطح 0 و 50 و 100 و 150 و 200 کیلوگرم در هکتار مایکوریزا درصد Na , Cu , Mn را افزایش داد. کودهای شیمیایی یا آفت کش ها از تأثیر مایکوریزا و رایزوبیوم جلوگیری می کند (17).

  وقتی مقدار فلزات کم مصرف کمتر از حد نرمال باشد، باکتری ها، اکتینو مایست ها و قارچ ها با گیاهان آلی تر رقابت می کنند ولی میکروارگانیزم ها تأثیری دو برابر دارند. سرعت آزاد سازی عناصر در ارتباط با فعالیت میکروارگانیزم ها در هوای گرم، مرطوب و خاک خوب هوادهی شده افزایش می یابد. در خاکی که گیاه رشد می کند تعداد میکروارگانیزم ها 50-10 برابر است. در اطراف ریشه ها با ترشح موسیلاژها باکتری ها به صورت کلونی تجمع می یابند (37) کاربرد ماده آلی EM+ باعث بهبود خواص خاک از طریق کاهش چگالی ظاهری (3-1%)، افزایش ظرفیت نگهداشت آب (%2/4-5/2) و بدون تأثیر در pH خاک بوده است “ماده آلی”EM+ با C:N کم در مناطق حاره با کشت ارگانیک عملکرد و خصوصیات خاک را بهبود داده است. (52)

  در این شرایط EM باعث تنوع میکروبی خاک و گیاه ، افزایش کیفیت خاک، افزایش رشد، عملکرد و بهبود کیفیت محصول می شود. (21)

  با مصرف ماده آلی + کاه برنج + کود حیوانی + شاخ و برگ گلوم در سال اول EM عملکرد را به نحو معنی داری تغییر نداد بعد از گذشت 5 سال، عملکرد را %40-20 بخصوص در C:N پایین، افزایش داد. در این حالت EM با بهبود  تجزیه ماده آلی نقش داشته است.

   

   

  برای رو آوردن به کشاورزی به شیوه ارگانیک، با شرط حفظ بقای سیستم و ثبات عملکرد زارع بایستی قبل از هرچیز، به تنظیم تناوب اندیشید. افت عملکرد در کشت ممتد، یا در تناوبهایی که به خوبی تنظیم نشده اند در نتیجه خستگی زمین باشد. (2)

  ضروری ترین جزء سیستم های ارگانیک در بعد تجاری آن، تنظیم دقیق تناوب با توجه به تکنولوژی موجود و در نظر گرفتن مشکلات و تنگناهای اقتصادی می باشد. تناوب بایستی در جهت حفظ باروری، ساختمان و ماده آلی باشد.

  اولین قدم در تنظیم یک تناوب در نظر گرفتن استعدادهای ذاتی مرزعه از نظر نوع خاک، بافت خاک و شرایط اقلیمی می باشد. همچنین در انتخاب محصولات تناوبی، بایستی نسبت به تأمین علوفه برای دامها و وجود بازار فروش برای محصولات توجه نمود (2).

  کنترل آفات و بیماری ها در کشاورزی ارگانیک

  اثر هوموس بر افزایش عملکرد در ارتباط با نقش آن درافزایش فعالیت میکروبی، کاهش حالت تهاجمی و بیماری زایی عوامل بیماری زا، افزایش مقاومت در برابر ویروس ها و کاهش سمیت خاک می باشد (2).

  در برخی خاکها سطوح بالای ماده آلی و فعالیت های بیولوژیکی در ارتباط مستقیم با سطوح پایین شیوع بیماری می باشد. شیوع بیماری در این خاکها حتی هنگامی که عامل بیماری در حضور میزبان حساس آن قرار داده شود نیز محدود می باشد، این نوع خاکها به «خاکهای سرکوب کننده Suppressive Soil» مرسوم می باشند (2).

  مهمترین مکانیزم مؤثر در خاصیت سرکوب کنندگی خاک روابط آنتاگوسینمی میکروارگانیزم با یکدیگر می باشد که ممکن است به صورت تولید مواد سمی و آنتی بیوتیک ها، رقابت بر سر عناصر غذایی و انرژی و یا رابطه انگلی باشد (2).

  افزودن کود آلی تازه به عنوان یک منبع غذایی، سبب جوانه زنی اسپورها می شود، اما نکته جالب توجه، این است که اگر نسبت C/N بالا در کود تازه بالا باشد، هیچگونه ازت اضافی جهت تغذیه بعدی قارچ های جوانه زده وجود نخواهد داشت. در همین هنگام است که میکروارگانیزم ها فرصت غلبه بر آنها را خواهند یافت(2).

   

  در کشاورزی ارگانیک لازم است نه تنها مصرف عناصر از منابع خارجی را کاهش داد، بلکه جلو تلفات آنها را نیز گرفت. بسته بودن چرخه عناصر غذایی نه تنها در سطح مزرعه بلکه در سطح منطقه و در طولانی مدت ضروری می باشد (2).

  در یک سیستم ارگانیک اجباراً باید عناصر غذایی از بخش پایین تر پروفیل خاک جذب شوند و این امر وجود یک سیستم ریشه ای بسیار گسترده و عمقی را ضروری می سازد.

  چنانچه محصول برداشتی به مصرف دام مزرعه برسد، احتمال برگشت آن از طریق فضولات دامی وجود دارد تحت هرگونه شرایطی بایستی از فروش بقایای گیاهی خودداری نمود.

  فرآیند کلاته شدن عناصر کمیاب توسط مواد آلی از جهت حفظ و نگهداری این عناصر و ایجاد حالت بافری در خاک حائز اهمیت می باشد. در بعضی موارد ممکن است از مواد آلی به عنوان ماده روبنده اثر سمی برخی عناصر کمیاب Chelation – Scrubber استفاده شود.

  حفظ pH خاک در حد مناسب جهت فعالیت فون خاک، شامل کرم های خاکی و نیز جهت فراهمی عناصر غذایی در خاک حائز اهمیت است. در شرایط اسیدی فعالیت بیولوژیکی خاک کاهش یافته، سرعت تجزیه مواد آلی و آزادسازی عناصر غذایی کند می شود.

  ترکیبات هوموسی به دلیل داشتن گروه های فعال مانند آمینو، هیدروکسیل و کربوکسیل، ظرفیت تبادل کاتیونی بالایی داشته و قادرند با رس ها تشکیل کمپلکس دهند. چون ترکیبات هوموسی در تبادلی کاتیونها بین خاک و گیاه نقش دارند بنابراین قادر به تنظیم تغذیه گیاهان در یک محدوده معین خواهند بود (2).

  بعضی کودهای طبیعی که در کشاورزی طبیعی استفاده می شود به قرار زیر است:

   

 • فهرست و منابع پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف

  فهرست:

  فصل اول: کشاورزی ارگانیک.................................................................................................................... 1

  فصل دوم: بیولوژی خاک در کشاورزی ارگانیک...................................................................................... 4

  فصل سوم: تنظیم تناوب برای سیستم های ارگانیک............................................................................ 7

  فصل چهارم: تغذیه گیاهی در کشاورزی ارگانیک.................................................................................. 12

  1- کود حیوانی......................................................................................................................... 12

  2- کود سبز.............................................................................................................................. 12

  3- کودهای حاصل از ضایعات کشاورزی و زباله شهری........................................................ 13

  4- مدفوع آبکی........................................................................................................................ 14

  5- کمپوست............................................................................................................................. 15

  6- خاکه سنگ......................................................................................................................... 17

  فصل پنجم: تحرک و جابجایی عناصر کم مصرف.................................................................................. 19

  1- تاثیر pH بر جذب و تحرک عناصر................................................................................... 25

  2- ماده آلی خاک.................................................................................................................... 26

  فصل ششم: فلز کم مصرف و ماده آلی.................................................................................................... 39

  منیزیم....................................................................................................................................... 40

  کادیم......................................................................................................................................... 43

  سلنیم........................................................................................................................................ 46

   

   

  سرب......................................................................................................................................... 47

  آهن........................................................................................................................................... 50

  مس........................................................................................................................................... 53

  نیکل.......................................................................................................................................... 55

  کرم............................................................................................................................................ 56

  فلوئور......................................................................................................................................... 57

  ید.............................................................................................................................................. 58

  جیوه.......................................................................................................................................... 59

  روی .......................................................................................................................................... 60

  برم............................................................................................................................................. 61

  کبالت........................................................................................................................................ 62

  تکنتیوم..................................................................................................................................... 63

  رنیوم.......................................................................................................................................... 63

  سزیوم........................................................................................................................................ 63

  لیتیم......................................................................................................................................... 64

  روبیدیوم.................................................................................................................................... 64

  برلیوم........................................................................................................................................ 65

  آرسنیک.................................................................................................................................... 65

  ژرمانیوم..................................................................................................................................... 66

  هافنیوم...................................................................................................................................... 66

  زیرکونیوم.................................................................................................................................. 67

   

  نقره............................................................................................................................................ 67

  طلا............................................................................................................................................ 68

  آلومینیم.................................................................................................................................... 68

  وانادیوم...................................................................................................................................... 68

  سلیس....................................................................................................................................... 69

  نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 70

  منابع.......................................................................................................................................................... 72

  .

  منبع:

  - ملکوتی, جعفر, 1375, کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران , نشر آموزش کشاورزی , کرج.

  2- لامپکین , ن , 1376, کشاورزی ارگانیک ,ترجمه: کوچکی ,عوض,ع. نخ فروش و ح. ظریف کتابی, انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  3- Albert, J.J, M. Takacs, & M. Pattanayek, 2000, Natural organic material from a Norwegian lake: Possible structure changes resulting from lake acidification,page:261-276

  4- Allej, J.H, 2000, Woman in organic agriculture or organic agriculture for woman. In: Proceedings 13th International IFOAM Scientific conference, 2000, Alfaldi.t. Lockerets, U. Niggli.

  5- Alva, A.K, Hoang B,& S. Paramasivam , 2ooo , Soil pH affect copper fraction & phytotoxicity,SSSAJ:64, Page:955-962

  6- Breeman, W.Van, Effect of seasonal redox process involving iron on the chemistry of periodically reduced soils. In: Iron in soils &clay minerals, Wastachi. Y, Goodman .B.A, &V. Schwertmann , published in cooperation with NATO Scientific affairs division . Page: 797-807

   

   

  7- Clarkson, D.T., 1988, The uptake & translocation of Mn by plant roots. In: manganese in soil & plant, 1984, Kluwer, Page: 101-110

  8- Collins, R ., N.Merrington , Mc laughlin. M.Y. &. Morel , 2003, Organic ligands & pH effect on isotipically exchangeable in polluted  soil, SSSAJ, 67:112-121

  9- Darb, H, &A. Store , 2000, Impact of raw & composed manure amendments on corn & beans root rats in vegetable rotation, in:  14th IFOM organic world congress.

  10- Day. K.S, Thorton .R, H. kreeft , 2000, Humic acid products for  improved phosphorus fertilizer management ,in: Substances, Versatile component of plant , soil & water, Royal society chemistry , 2000,  Ghabbour , E .A, & G. Davies, page: 321-326

  11- Ding,G.W, Wardene . D.A , Herbert. S, Novak.Y, & B. scing, 2000 , effect of cover crop system on the characteristics of soil humic substances, in: Substances  , Versatile component of plant, soil & water, Royal society chemistry , 2000,  Ghabbour , E .A, & G. Davies, page:  53-62  

  12- Fisher, W. R, 1985, Microbiological reductions of iron in soils, in: Iron in soils &clay minerals, Wstachi. Y, Goodman . B.A, &V. Schwertmann , published in cooperation with NATO Scientific affairs division , page: 715-744

  13- Flieback, A., R. Harry, D. Reentsch, R. Frie, & F. Eyborn, 2000, soil organic matter quality & soil aggregate stability in organic & conventional soil , in:  Proceedings 13th International IFOAM scientific conference, 2000, Alfaldi.t, Lockerets, U. Niggli.

  14- Forstner, G, Wittman .T.W, 1983, Metal pollution in the aquatic environment – second Revised, Germany.

  15- Foy, C.D., B.J.Scott, & J.A. Fisher, 1988, Genetic difference in plant tolerance to Mn toxicity, in: Manganese in soil & plant,1984,  Kluwer, page: 293-302

  16- Ghabbour, E .A, & G. Davies , 2000, Humic Substances  , Versatile

  component of plant , soil& water, Royal Society chemistry.

  17- Gholami., A, 2000, Arbescular mycorrhiza & availability of nutrients for field. In:  14th IFOM organic world congress .

  18- Giodana, P.M., J. J . Morvedt, 1972, Agronomic effectiveness micronutrients in macronutrient fertilizers, in: Micronutrients in plant & soil, 1972, SSSAJ.

  19- Graham., R.D., R.J. Hanna, & N .C. Uren, 1988, manganese in soil & plant, Kluwer, page: xi-xvii

  20- Goodman, B.A, 1985, The characterizing of iron complexes with soil

  organic matter, In: Iron in soils &clay minerals, Wstachi. Y, Goodman .B.A , & V.Schwertmann , published in cooperation with NATO scientific affairs division.

  21- Hassain.T., G. Gilani, S. Haq, & M. Zia, 2000, Effect of Mn application on soil properties. In: Proceedings 13th International IFOAM Scientific conference, 2000, Alfaldi.t. Lockerets, U. Niggli.

  22- Harter, R. D, Nadiv. R, 2ool, An assessment at environmental & solution factor impact on trace element sorption by soil, SSSAJ: 65, page: 597-612

  23- Howard. M, & H.A James, 2001, Polyamine acid chelation for metal

  remediation in (55)243-260

  24- Kabata, A, H. Pendias, 2000, Trace element in soil & plant, CRC Press.

  25- Keller, c., A. Kaycer, A. Keller, & R.Schalin, 2001, Heavy metals uptake by agriculture crops from sewage sludge treated soil of upper Swiss Rhine valley & the effect of time, page: 273-297

  26- Kingery., W.L., A.J. Simpson & M.B. Hayes , 2001, Chemical structure of soil organic matter & their interaction with heavy metals, in : Heavy metals release in soil, Magdi Selim , H., D. Sparks , 2001, CRC Press, page:237-244

  27- Kretzschamar., R, & A. Voeglin, 2001, Modeling competitive sorption & release of Heavy meals in soil, in: Heavy metals release in soil, Magdi Selim, H., D. Sparks, 2001, CRC Press, page: 55-86

  28- Lakzian .A, Samavat .S, & G .Zamirpoor , 2ooo , the effect of vermicompost  on Tomato yield, in:  14th IFOM organic world congress.

  29- Laperch .V, 2001, Immobilization of lead by insitu formation of lead

  Phosphate in soils, in: Environmental restoration of lead metals contaminated soil, Iskandar. I.K, 2001, Lewis Publisher, page: 61-76

  30- Lindsay, W.F, solubility & redox equilibrium of iron compounds in soils, in: Iron in soils &clay minerals, Wstachi. Y, Goodman .B.A, & V. Schwertmann , published in cooperation with NATO Scientific affairs division , page:37-60

  31- Lucas, R.E & B.D .Knezek, 1972, Climatic & soil condition promoting micronutrients deficiency in plant, in: , Micronutrients in plant & soil, J.J. Morvedt, P.M. Giordano & W.L. Lindsay, 1972, SSSAJ.

  32- Mackwaik, C.L, Crossl , & B.G. Bugbee, 2ool , Benefical Effects of humic acid on micro nutrients availability to wheat, SSSAJ : 65, page:1744-1750

  33- Market, B, & K.Friese , 2000 , Trace element- Their distribution,&

  effects in the environment, Elsevier science. Ltd.

  34- Marshier, H, 1988, Mechanism of Mn acquisition by root from soil, in: Manganese in soil & plant, Kluwer, 1948, page: 191-201

  35- McGowan, S, & N. T Basta, 2001, Heavy metals solubility & transport in soil contaminated by mining & smelting, in: Heavy metals release in soil, Magdi Selim, H., D. Sparks, 2001, CRC Press, page: 89-108

  36- Morton, e.s, Evanc .c.v, Harbottle .G, & G.O. Estes, 2001, Pedogenic

  fraction & bioavailability of Uranium& Thorium in naturally radioactive

  spodosol, SSSAJ:65, page:1197-1203.

  37- Morvedt, j.j, P.M. Giordano & W.L. Lindsay, 1972, Micronutrients in plant & soil, SSSAJ.

  38- Odum, H., Wolcik. W, Pritchard. L, Ton. Jr.S, Delfino. J. J, Woycik. M, Zynski, S.L, Patel. J. D, Doherty. S.J , Stasik. J, 2000, Heavy metals in the environment, Lewis publisher.

  39- Darker, D.R., Pedler .Y.F, 1997, Revaluating the free-ion activity model of trace element availability to higher plans, plant & soil , No:2 , Vol: 196.

  40- Pezzarossa, B., & G. Petruzzeli, 2001, Selenium contamination in soil sorption & desorption process, in: Heavy metals release in soil, Magdi Selim, H., D. Sparks, 2001, CRC Press.

  41- Qualls, R.G, & C.J. Richardson, 2000, Phosphorus enrichment affects litter decomposition , Immobilization &soil Microbial phosphorus in wet land mesocosms. SSSAJ: 64, page: 799-808.

  42- Reisenauer., M.H., 1988, Determination of plant available soil Mn, in: manganese in soil & plant, Kluwer, 1948, page: 87-95

  43- Reuter., D.j, A.M, & D.J. McFarlan, 1988, accurance, correction of Mn  deficiency in plant, In: Manganese in soil & plant, Kluwer, 1948, page: 205-218.

  44- Richmondy, B., 1988, Manganese redox reaction & organic interaction in soil, in: Manganese in soil & plant, Kluwer, 1948, page: 59-71

  45- Robson, A.D, 1988, Mn in soil & plants, in: Manganese in soil & plant, Kluwer, 1948, page: 329-337

  46- Rurvers. D, 1985, Trace element contamination of environment, Elsevier.

  47- Sangakkara, U.R. & T. Higa, 2000, Kyusei natural Farming & effective microorganism for enhanced sustainable products in organic system, in: Proceedings 13th international IFOAM scientific conference, 2000, Alfaldi.t. Lockerets, U. Niggli.

  48- Scheller, E., j. Frieller, 2000, Amino acids in soils, humus substances & soil microbial biomass, In: Proceedings 13th international IFOAM scientific conference, 2000, Alfaldi.t. Lockerets, U. Niggli.

  49- Schlichting, E, & L.A. Sparrow, 1988, Distribution & amelioration of Mn toxicity soil, in: manganese in soil & plant, Kluwer, 1948, page: 277-288

  50- Scullion, y., E. Philips, &S. Neal, 2000 , Earth worm population & their behavior in conventional & organic arable rotation , In: 14th IFOM organic world congress.

  51- Shenker, M, Hadar .Y, &Y. Chen,1999, Kinrtics at iron complexing & metal exchange in solution by rhyzoferrin ,A  fungal siderophore , SSSAJ:63, page:1681-1687

  52- Shintani, M, & P. Tabora, 2000, Organic fertilizer managing banana residue with effect microorganism, in: Proceedings 13th international

  IFOAM scientific conference, 2000, Alfaldi.t. Lockerets, U. Niggli.

  53- Sibner-friebach, H, Hadar. Y, &Y. Chen, Interaction of iron chelating

  agents with clay minerals , 2004, SSSAJ: 68, page:470-480.

  54- Somarribas. O, 2000, Natrient value of citrus compost, in:  14th IFOM organic world congress.

  55- Sutter, B, Ming .D.W, Clear field .A, & L.R Hosser , 2003, Mineralogical & chemical characterization of iron-manganese & copper-containing synethic hydroxy apatite. SSSAJ: 67, page: 1935-1942

  56- Strawn, D.G, & Sparks .D.L, 2004, Effect of soil organic Matter on kinetic & mechanism of pb(II) sorption & desorption in soil , SSSAJ: 64, page: 144-156

  57- Saen.Y.Y, Zone. E, Tou. s.J, Allen H.H, 2001, Determination of metals retention & release form soils, in:  Environmental restoration of lead metals contaminated soil, Iskandar. I.K, 2001, Lewis publisher, page:  77-92

  58- Trostel, S.L, Bloom. P.R &D.L. Allan, 2ool, HEDTA nitrification acid

  chelation buffered nutrient solution for zinc deficiency evaluation in rice , SSSAJ :65, page:358-390

  59- Tsadilas. C.D, 2004, soil pH Effect on the distribution of heavy metals

  among soil fraction , in: Environmental restoration of lead metals contaminated soil, Iskandar. I.K, 2001, Lewis publisher, page:   107-120

  60-Van Stempvoort , Molson .Y.W , Lesage . S, & S. Brown, 2000, Sorption of aqueous humic acid to test aquifer material & implication for subsurface remediation, in: Substances  , Versatile component of plant , soil& water, Royal society chemistry , 2000,  Ghabbour , E .A, & G.Davies, page:  153-164

  61-Von Willert , F.J, & Stehouwer, 2003, Compost , limestone &Gypsum effect on  calcium & aluminum transport in acidic minsoil, SSSAJ: 67, page:955-962

  .

پروپوزال در مورد پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف, تز دکترا در مورد پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف, رساله در مورد پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف, پایان نامه در مورد پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف, تحقیق در مورد پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف, مقاله در مورد پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول