کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا

مشخص نشده
1387
89
word
1 MB
1925
قیمت قدیم:۸,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا

  گزارش سمینار کارشناسی ارشد  گرایش نرم افزار  

  چکیده 

  در سالهای اخیر، ظهور معماری سرویس گرا و تجارب موفقی که شرکتها و سازمانهای بزرگ در زمینه استفاده از معماری سرویس گرا داشته اند، سبب بر انگیخته شدن دیگر سازمانها و تمایل آنها برای یافتن روشی برای پذیرش این معماری و بهره برداری از مزایای آن شده است. بطوریکه پیش بینی میشود که 80% از پروژه های نرم افزاری در سال 2008 بر پایه SOA باشد. اما از آنجا که پذیرش SOA فرایندی پیچیده است و به دلیل وجود تعاریف مختلف برای SOA، این معماری برای بسیاری از افراد به جنگلی از کلمات تبدیل شده و اکثر سازمانها و شرکتها دید روشنی از معماری سرویس گرا ندارند ومدلهای بلوغ معماری سرویس گرا برای حل این مشکل و راهنمایی سازمانها در مسیر پذیرش SOA ارائه شده اند. اما به دلیل وجود مدلهای مختلفی برای بلوغ معماری سرویس گرا، سوالهایی پدید آمده است که نیاز به تحقیقاتی برای پاسخ به این سوالها وجود دارد. 

  از آنجا که سازمانها در فرایند پذیرش SOA با مشکلات زیادی مواجه میشوند وممکن است علی رغم صرف انرژی زیاد و سرمایه گذاریهای زیادی که در زمینه معماری سرویس گرا انجام میدهند از مسیر صحیح منحرف شده و دچار شکست شوند. از این رو در این تحقیق سعی بر آن است که سوالهای پدید آمده را مطرح و حتی الامکان پاسخی قانع کننده و قابل درک برای آنها ارائه شود.  

  1 فصل اول  مقدمه        

  1 -1 تعریف مسئله 

  معماری سرویس گرا در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. طبق پیش بینی موسسه Gartner Research در سال 2008 نزدیک به 80٪ از پروژه های نرم افزاری بر پایه SOA انجام میشوند. در حال حاضر ژورنالهایی نظیر  International Journal Of Web Service

  Internationa Conference on Service Oriented  و کنفرانسهایی از قبیل Research(IJWS)

  Computing(ICSOC) و تعداد زیادی کارگاه1 در باره SOA وجود دارد. 

  بسیاری از مقالات مسائل تکنیکی از قبیل سرویس های وب2 را مورد بررسی قرار میدهند. از آنجا که سرویسهای وب یکی از تکنولوژیهای مبنایی برای SOA هستند، این مسئله که توجه تحقیقات آکادمیک را به خود جلب کرده اند چندان دور از ذهن نسیت اما تمرکز تحقیقات به تدریج در حال تغییر است و به سمت مسائل مربوط به معماری و حرفه میل میکند. 

  برای بسیاری از افراد SOA جنگلی از کلمات است که حتی تعاریف متفاوتی از آن وجود داردو این مسئله که سازمانها هنوز دانش دقیقی از SOA ندارند سبب کندی فرایند پذیرش SOA  شده است. نقشه های راه3 برای واضح کردن فرایند پذیرش SOA ارائه شده اند، اما از آنجا که ادبیات این نقشه های راه متفاوت است، ممکن است سبب پیچیدگی بیشتر این فرایند شوند. مدلهای بلوغ معماری سرویس گرا با هدف روشن کردن فرایند پذیرش SOA برای سازمانها از طریق ارائه چارچوبی برای نقشه های راه منتشر شده اند. از آنجا که مدلهای بلوغ مختلفی برای معماری سرویس گرا ارائه شده است، سوالهایی به وجود آمده است که باید به آنها پاسخ داد: 

  آیا این مدلها سطوح بلوغ یکسانی را نشان میدهند؟

  چگونه میتوان این مدلها را به هم مرتبط کرد؟                                              

     ١Workshop

    ٢Web Services

    ٣Roadmaps

  آیا مدلهای مختلف بلوغ SOA مسیر مشابهی برای فرایند پذیرش SOA ارائه میدهند؟

  آیا مسیر عمومی برای پذیرش SOA وجود دارد؟

  1 -2  اهداف تحقیق 

  سوالهای بخش 1- 1 را میتوان در سوال زیر خلاصه کرد: 

  مدلهای مختلف بلوغ معماری سرویس گرا چگونه فرایند پذیرش SOA را هدایت میکنند؟ 

  درک بهتر معماری سرویس گرا میتواند در فهم و هدایت فرایند پذیرش SOA تاثیر گذار باشد. از این رو هدف تحقیق را میتوان به دو گروه از اهداف تجزیه کرد: 

  مقدمه ای بر مدلهای بلوغ معماری سرویس گرا

  تبیین مزایا و معایب مدلهای بلئغ معماری سرویس گرا (بررسی شده در بخشهای

   3- 2 و 3-3)

  معرفی دو مدل بلوغ SOA (بررسی شده در بخشهای 3-4 و 3- 5)

  ارتباط بین مدلهای بلوغ مختلف معماری سرویس گرا

  تبیین ارتباط بین دو مدل بلوغ معماری سرویس گرا از طریق شرح مدل بلوغ ترکیبی معماری سروی گرا(CSOAMM)(بررسی شده در بخش 3-6) b. تبیین ارتباط بین مدلهای بلوغ و مدل CMMI ( بررسی شده در بخش 3- 7)  فصل اول     مقدمه    

  -3 ساختار تحقیق 

  ساختار این تحقیق در فصلهای بعد به صورت زیر است: 

  فصل دوم: در این فصل به بررسی مفاهیم بنیادی و ادبیات موضوع خواهیم پرداخت. مدل بلوغ قابلیت در مهندسی نرم افزار، مفهوم معماری سرویس گرا و تعاریف مختلف ارائه شده برای این معماری، دلایل استفاده از این معماری، تعریف سرویس، ویژگیهای سرویس، مفاهیم اصلی در معماری سرویس گرا، مزایای معماری سرویس گرا، پروتوکل ها و استانداردهای معماری سرویس گرا، روشهای تحلیل و طراحی معماری سرویس گرا، و همچنین چرخه حیات معماری سرویس گرا از مسائلی هستند که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته اند.

  فصل سوم: در این فصل به بررسی مدلهای بلوغ مختلف معماری سرویس گرا خواهیم پرداخت. مدل بلوغ CMMI، مدل بلوغ SOAMM ، مدل بلوغ SIMM، مدل بلوغ CSOAMM، ارتباط بین مدلهای بلوغ معماری سرویس گرا و همچنین ارتباط مدلهای بلوغ معماری سرویس گرا با مدل CMMI از مباحثی هستند که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته اند.

  فصل چهارم: در این فصل با بررسی و جمع بندی مطالب ذکر شده در فصلهای گذشته، مراحل انجام تحقیق و محدودیتهایی که در این تحقیق وجود دارند را ذکر خواهیم نمود. همچنین نتایج و پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی در این زمینه ارائه شده است. 

  فصل دوم  مفاهیم بنیادی            

  معماری سرویس گرا 

  با وجود رشد و توسعه سریع فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، نیازمندی های سازمان ها نیز به سرعت در حال افزایش است. آنچه به عنوان راهکاری مناسب برای غلبه بر پیچیدگی های روز افزون سیستم های اطلاعاتی مطرح  میگردد، استفاده از معماری نرم افزاری مناسب در توسعه و پیاده سازی نرم افزارها در این قبیل سیستم ها است. معماری سرویس گرا رویکرد جدیدی در دنیای نرم افزار است که با رفع محدودیت ها و نواقص معماری های پیشین به عنوان بهترین گزینه در این زمینه محسوب می گردد. از نگاه IBM معماری سرویس گرا رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده است که کارکردهای نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می کند (1). برای اینکه بتوانیم یک معماری سرویس گرا ایجاد کنیم به مجموعه ای از ارتباطات قابل توزیع و یک مسیر ارتباطی سریع و یکپارچه نیاز داریم که این قابلیت ها با استفاده از ESB، فراهم شده است.ESB یک پلتفرم جامع است که از استاندارد های سرویس های وب استفاده می کند تا مجموعه متنوعی از ساختارهای ارتباطی را روی چندین پروتکل انتقالی پشتیبانی کند و قابلیت های زیادی را برای معماری سرویس گرا فراهم کند (2).

  مقدمه 

  »معماری سرویس گرا« مفهومی جدید نیست و از دهه 90 وجود داشته است ولی آنچه جدید است توانائی اجرا و عینیت بخشیدن به آن است که به کمک ابزارها و پروتکل های مربوطه میسر شده است. این معماری توسط دو شرکت IBM, Microsoft بوجود آمد، که هر دو شرکت طی سالهای اخیر از حامیان اصلی سرویسهای وب و عامل بسیاری از ابداعات جدید در حیطه سرویس های وب، مانند UDDI ,WSE بوده اند. سیستم های اطلاعاتی به سرعت در حال رشد هستند؛ سازمان ها نیازمند پاسخگویی سریع به نیازمندی های جدید کسب وکار هستند. این در حالی است که معماری های نرم افزاری موجود به حد نهایی قابلیت های خود رسیده اند. معماری مبتنی بر سرویس قدم تکاملی بعدی برای کمک به سازمان ها جهت مدیریت چالش های پیچیده است. معماری مبتنی بر سرویس حالت بلوغ یافته معماری مبتنی بر اجزا، طراحی مبتنی بر واسطه (شی گرا) و سیستم های توزیع شده است (3). در معماری مبتنی بر اجزا عملکرد کلی به کارهای کوچک تری تقسیم می شود که هر یک در یک جزء بسته بندی خواهند شد. یک سیستمتوزیع شده، تعمیمی از یک معماری مبتنی بر اجزا است که به اجزائی که در موقعیت های فیزیکی مختلفوجود دارند، اشاره می کند. مهم ترین مزیت معماری مبتنی بر اجزا سهولت در استفاده مجدد و تغییر هدفاجزای خاص و سهولت در امر نگهداری سیستم است. استفاده مجدد و تغییر هدف معمولاً مهم ترین پیشران های کسب و کار جهت استفاده از این نوع معماری در دهه 90 میلادی بوده است. بر اساس منطق معماری مبتنی بر سرویس، سیستم های نرم افزاری بزرگ می توانند از گردآوری مجموعه هایی از عملکردهای مستقل و قابل استفاده مجدد تشکیل گردند. برخی از این عملیات می تواند از طریق سیستم های موجود و یا سیستم های دیگر فراهم گردد ولی سایر عملیات لازم باید پیاده سازی شوند. هر سرویس امکان دسترسی به مجموعه خوش تعریفی از عملیات را می دهد. سیستم به عنوان یک کل به صورت مجموعه ای از تعاملات بین این سرویس ها طراحی می شود. معماری مبتنی بر سرویس، سرویس هایی را که سیستم از آنها تشکیل شده را تعریف می کند و تعاملات لازم بین سرویس ها جهت ارائه رفتار مشخص را توصیف می کند و در نهایت سرویس ها را به یک یا چند پیاده سازی در تکنولوژی های خاص تصویر می کند. معماری سرویس گرا بر اساس استفاده از اشیاء و اجزا توزیع شده است و قدم تکامل بعدی در محیط های محاسبه ای است. این معماری در حال حاضر مدل مرجع استانداردی ندارد؛ اما پیاده سازی های موجود مفاهیم مشترکی را مورد استفاده قرار می دهند. 

  چرا از معماری سرویس گرا استفاده می کنیم؟ 

  واقعیت موجود در سازمان های IT این است که زیربنا در میان سیستم های عامل، برنامه های کاربردی، نرم افزارهای سیستمی، و زیربنای کاربردی به صورت ناهمگن است. برخی برنامه های کاربردی موجود برای اجرای فرایندهای فعلی تجارت مورد استفاده قرار گرفته اند، بنابراین آغاز از صفر برای ساختن زیربنای جدید یک رویکرد قابل انتخاب محسوب نمی گردد. سازمان ها باید به شکلی سریع به تغییرات تجاری واکنش نشان دهند؛ از سرمایه های موجود در برنامه های کاربردی و زیربنای کاربردی به منظور تمرکز بر روی نیازمندی های تجاری جدیدتر استفاده نمایند؛ کانال های جدید تعامل با مشتریان، شرکا، و تامین کنندگان را پشتیبانی کنند؛ و یک معماری که تجارت ارگانیک را پشتیبانی نماید به کار گیرند. معماری سرویس گرا باطبیعت اتصال آزادانه خود به سازمان ها امکان بهره گیری از سرویس های جدید یا ارتقای سرویس های موجودرا به شیوه ای قطعه  قطعه به منظور تمرکز بر نیازمندی های تجاری فراهم می آورد، امکانی را برای قابلاستفاده نمودن سرویس ها در کانال های متفاوت فراهم می سازد، و سازمان موجود و برنامه های کاربردی نسل قبل را به عنوان سرویس ها ارایه می کند، در نتیجه سرمایه های زیربنای IT موجود را حراست می نماید.

  تعریف معماری سرویس گرا 

  برای معماری سرویس گرا تعاریف متنوع و بعضا مختلفی ارائه شده که هر کدام از نگاهی به تبیین خصوصیا ت آن پرداخته اند، برای درک بهتر این مفهوم و آگاهی از کلیه برداشت ها و نگاه های موجود، در ادامه تعدادی از این تعاریف آورده شده است.

  یک چارچوب راهبردی از فناوری که به تمام سیستم های داخل و خارج اجازه ارائه یا دریافت سرویس های خوش تعریف را می دهد (1).  

  روشی برای طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای گسترده سازمانی به وسیله ارتباط بین سرویس هائی که دارای خواص اتصال سست، دانه درشتی و قابل استفاده مجدد هستند (2). 

  سبکی از معماری که از اتصال سست سرویس ها جهت انعطاف پذیری و تعامل پذیری حرفه و بصورت مستقل از فناوری پشتیبانی می کند و از ترکیب مجموعه سرویس های مبتنی بر حرفه تشکیل شده که این سرویس ها انعطاف پذیری و پیکربندی پویا را برای فرآیندها محقق می کنند (3).   

 • فهرست و منابع گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا

  فهرست:

  1  فصل اول : مقدمه  ........................................................................................................................................................  10 

  1-1 تعریف مسئله  ........................................................................................................................................................  11 

  1- 2 اهداف تحقیق  .......................................................................................................................................................  12 

  1- 3 ساختار تحقیق .....................................................................................................................................................  13 

  2  فصل دوم : مفاهیم بنیادی  .......................................................................................................................................  14 

  2-1 معماری سرویس گرا  ...........................................................................................................................................  15 

  2- 1- 1 مقدمه ............................................................................................................................................................  15 

  2- 1- 2 چرا از معماری سرویس گرا استفاده می کنیم؟  .....................................................................................  16 

  2- 1- 3 تعریف معماری سرویس گرا  ......................................................................................................................  17 

  2- 1- 4 معماری سرویس گرای مقدماتی  ..............................................................................................................  17 

  2- 1- 5 معماری سرویس گرای توسعه یافته .......................................................................................................  18 

  2- 1- 6 سرویس  ..........................................................................................................................................................  19 

  2- 1- 6-1 تعریف سرویس  ..............................................................................................................................  19 

  2- 1- 6-2 تفاوت سرویس و معماری سرویس گرا ....................................................................................  19 

  2- 1- 7 مفاهیم اصلی در معماری سرویس گرا ...................................................................................................  20 

  2- 1- 7-1 اتصال سست  ..................................................................................................................................  20 

  2- 1- 7-2 هم نواسازی و هم خوانی  .............................................................................................................  20 

  2- 1- 8 مزایای معماری سرویس گرا  .....................................................................................................................  21 

  2- 1- 9 پروتکل ها و استانداردها  .............................................................................................................................. 22

  22  ............................................................................................................................................   SOAP1-9 -1 -2

  22 ...........................................................................................................................................   WSDL2-9 -1 -2

  23 .............................................................................................................................................   UDDI3-9 -1 -2

    23  .............................................................................................................................................. BPEL4-9 -1 -2

  2- 1- 10 روش تحلیل و طراحی سرویس گرا  ......................................................................................................  24 

  2- 1- 10- 1 متدولوژی بهبود مداوم برای معماری سرویس گرا  .............................................................  24 

  2- 1- 10- 2 مراحل متدولوژی  .......................................................................................................................  25 

  2- 1- 10- 2-1 تعریف وطراحی سرویس  ...............................................................................................  25 

  2- 1- 10- 2-2 طراحی کیفیت سرویس  ................................................................................................  25 

  2- 1- 10- 2-3 پیاده سازی و استقرار سرویسها...................................................................................  26 

  2- 1- 10- 2-4 همنواسازی سرویسها  .....................................................................................................  26 

  2- 1- 10- 2-5 انتشار سرویسها  ...............................................................................................................  27 

  2- 1- 10- 2-6 معاهده سطح سرویس  ...................................................................................................  27 

  2- 1- 10- 2-7 مدیریت ودیدبانی سرویسها  ..........................................................................................  28 

  2- 1- 10- 2-8 میزان کردن سرویسها  ...................................................................................................  28 

    28  ............................................................................................................................................................   ESB11 -1 -2

  28  ..............................................................................................................   Message Centric1 -11 -1 -2

  28 ..................................................................................................................   Service Centric2 -11 -1 -2

   

  2- 1- 12 چرخه حیات معماری سرویس گرا  .......................................................................................................  29 

  2- 1- 12- 1 مرحله مدلسازی  .........................................................................................................................  29 

  2- 1- 12- 2 مرحله گردآوری .........................................................................................................................  30 

  2- 1- 12- 3 مرحله نصب  .................................................................................................................................  30 

  2- 1- 12- 4 مرحله مدیریت  ...........................................................................................................................  30 

  2- 1- 12- 5 مرحله حاکمیت و فرایندها  ......................................................................................................  30 

  2- 2 مدل بلوغ قابلیت  ..................................................................................................................................................  31 

  2- 2- 1 مقدمه ............................................................................................................................................................  31 

  2- 2- 2 معرفی مدل بلوغ قابلیت برای شرکت های نرم افزاری  .......................................................................  32 

  2- 2- 3 سطوح بلوغ شرکت های نرم افزاری  ........................................................................................................  33 

  2- 2- 3-1 سطح اول  ........................................................................................................................................  34 

  2- 2- 3-2 سطح دوم .......................................................................................................................................  34 

  2- 2- 3-3 سطح سوم  ......................................................................................................................................  35 

  2- 2- 3-4 سطح چهارم  ...................................................................................................................................  35 

  2- 2- 3-5 سطح پنجم ....................................................................................................................................  36 

  3 فصل سوم : مدلهای بلوغ معماری سرویس گرا  ...............................................................................................  37 

  3- 1 مقدمه  .....................................................................................................................................................................  38 

  3- 1- 1 مشکلات فرایند پذیرش SOA  .................................................................................................................  38

  3- 1- 1-1 شامل تعداد زیادی پروژه است  ................................................................................................... 38

  3- 1- 1-2 مستلزم پذیرش تغیرات زیادی در سازمان است  .................................................................... 39

  3- 1- 1-3 مشکل در تعیین نقطه شروع  .....................................................................................................  39

  3- 1- 1-4 مشکل در تعیین هدف ................................................................................................................  39

  3- 1- 1-5 . مشکل در تعیین میزان سرمایه گذاری لازم  ........................................................................  40 

  3- 1- 2 مدل بلوغ قابلیت در مهندسی نرم افزار (CMM)  ...............................................................................  40 

  3- 1- 3 تعریف ............................................................................................................................................................  41 

  3- 2 مزایای مدل بلوغ SOA  ......................................................................................................................................  41 

  3- 2- 1 مزایای مرتبط با فاز برنامه ریزی و قبل از شروع پذیرش SOA  .......................................................  42 

  3- 2- 2 مزایای حین پذیرش  ...................................................................................................................................  42 

  3- 3 معایب مدل بلوغ SOA  ......................................................................................................................................  42 

  3- 4 مدل بلوغ معماری سرویس گرا (SOAMM) ..............................................................................................  43 

  3- 4- 1 سطح اول (سرویسهای اولیه)  ....................................................................................................................  44 

  3- 4- 2 سطح دوم  (سرویسهای معماری شده)  ..................................................................................................  46 

  3- 4- 3 سطح سوم (سرویسهای همکار و سرویسهای حرفه)  ...........................................................................  48 

  3- 4- 3-1 سرویسهای حرفه ..........................................................................................................................  48 

  3- 4- 3-2 سرویسهای همکار  .........................................................................................................................  50 

  3- 4- 4 سطح چهارم (سرویسهای سنجیده)  ........................................................................................................  52 

  3- 4- 5 سطح پنجم (سرویسهای بهینه)  ...............................................................................................................  53

  3- 4- 6 ویژگیهای SOAMM  ................................................................................................................................ 54

  3- 5 مدل بلوغ یکپارچگی سرویس (SIMM)  ....................................................................................................... 56

  3- 5- 1 ساختار SIMM  ...........................................................................................................................................  56

  3- 5- 2 ویژگیهای مدل SIMM  ............................................................................................................................  58

  3- 6 مدل بلوغ ترکیبی معماری سرویس گرا (CSOAMM)  ............................................................................  60 

  3- 6-1 ساختار مدل CSOAMM  ........................................................................................................................  60 

  3- 6-2 ویژگیهای مدل CSOAMM  ...................................................................................................................  61 

  3- 7 ارتباط با CMMI  ................................................................................................................................................  63 

  4  فصل چهارم : نتیجه گیری  ....................................................................................................................................... 66 

  4- 1 خلاصه سمینار  .....................................................................................................................................................  67 

  4- 2 کار آینده ...............................................................................................................................................................  68 

  5  منابع و مراجع  ...............................................................................................................................................................  69 

               

  شکل 3-1 مدل بلوغ معماری سرویس گرا (4). 49

  شکل 3-2 سرویس های اولیه (4). 50

  شکل 3-3  استفاده از عناصر زیربنایی SOA در سطح اول (4). 51

  شکل 3-4 سرویس های معماری شده (4). 53

  شکل 3-5 سرویس های حرفه (4). 54

  شکل 3-6 تغییر در فرایند های کاری سطح سوم (4). 55

  شکل 3-7 سرویس های همکار (4). 56

  شکل 3-8  سرویس های سنجیده (4). 57

  شکل 3-9 سرویس های بهینه (4). 58

  شکل 3-10 ارتباط مدلهای بلوغ SOA با مدل CMMI. 71

  فهرست جداول 

  جدول 3-1 وبژگیهای مدل SOAMM  ...........................................................................................................  55  جدول 3-2 مدل بلوغ یکپارچگی سرویس (6)  ...............................................................................................  57  جدول 3-3 ویژگیهای سطوح مدل بلوغ SIMM ..........................................................................................  59  جدول 3-4 ارتباط بین مدلهای بلوغ  .................................................................................................................  61  جدول 3-5 ویژگیهای سطوح مدل بلوغ CSOAMM  .................................................................................  63  

   

  منبع:

   

  [1]             Service Oriented Architecture Maturity Models:A guide to SOA

  Adoption? Meier, Fabian. .6002

  [2]             The Open Group [Online] 2007. Open Group Service Integration Maturity Model (OSIMM). [Online] h p://www.opengroup.org/projects/osimm/uploads/40/12647/OSIMM _‐_WG_Update_2‐01‐07.ppt.

  [3]             Erl, Thomas. Service‐Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design. s.l. : Pren ce Hall PTR, 2005.

  [4]              [Online] http://esoa.ir/. .کمیته فنی معماری اطلاعات ایران

  [5]             Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA). [Online] http://soea.blogfa.com/.

  [6]             Weerawarana, Sanjiva, et al. Web Services Platform Architecture: SOAP, WSDL, WS‐Policy, WS‐Addressing, WS‐BPEL, WS‐Reliable

  Messaging, and More. s.l. : Pren ce Hall PTR, .5002

  [7]             Bieberstein, Norbert, et al. Service‐Oriented Architecture

  Compass: Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap. s.l. : IBM Press, 2005.

  [8]             HP SOA Maturity Model. Hewlett‐Packard Development Company.

  [Online] 2008. [Online] h p://h71028.www7.hp.com/ERC/downloads/4AA0‐4824ENW.pdf.

  [9]             Mattern, Thomas. Enterprise SOA: Designing IT for Business

  Innovation. s.l. : O'Reilly, .6002

  [10]        Capability maturity model Integra on version 1.2 overview. So ware Engineering Ins tute. [Online] 2007. [Online] http://www.sei.cmu.edu/cmmi/adoption/pdf/cmmi‐overview07.pdf.  70                                                                    فصل چهارم : نتیجه گیری

  [11]        SOA evolu on model. [Online] 2006. [Online]

  http://soablueprint.com/yahoo_site_admin/assets/docs/SOAEvolution Model.291100753.pdf.

  [12]        SOA Governance: Framework and Best Practices. Oracle Corpora on. [Online] 2007. [Online] http://www.oracle.com/technologies/soa/docs/oracle‐soa‐governancebest‐practices.pdf.

  [13]        SOA Maturity Model: Compass on the SOA Journey. [Online] .6002 [Online] http://www.soainstitute.org/articles/article/article/soamaturity‐model‐compass‐on‐the‐soa‐journey.html.

  [14]        Pressman, Roger S. Software Engineering A Practitioner’s

  Approach. s.l. : McGraw‐Hill Higher Educa on, .1002

  [15]        ‘Capability maturity model Integration. Software Engineering Institute. [Online] 2002. http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/02.reports/02tr012.h tml.

  [16]        The SOA Maturity Model, Measuring and Delivering Value.

  [Online] 2008. [Online] h p://www.dmreview.com/dmdirect/2008_67/10001000‐1.html.

  [17]        A NEW SERVICE‐ORIENTED ARCHITECTURE (SOA) MATURITY

  MODEL. [Online] 2007. h p://www.systinet.com/dl/SOA‐MaturityWP.pdf.

  [18]        Arsanjani, A. & Holley, K. What is the service integration maturity Model? [Online] .5002 h p://www.ebizq.net/topics/soa/features/6467.html.

  [19]        Increase flexibility with the Service Integration Maturity Model

  (SIMM). IBM Corporation Web site. [Online] 2005. h            p://www128.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws‐soa‐simm/#main.

  [20]        Arsanjani, A. Toward a pattern language for Service‐Oriented Architecture and Integra on, Part 1: Build a service eco‐system. IBM  71                                                                     فصل چهارم : نتیجه گیری

                 Corporation Web site. [Online] 2005. h  p://www‐

  128.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws‐soa‐soi/#main. 

پروپوزال در مورد گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا , گزارش سمینار در مورد گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا , تز دکترا در مورد گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا , رساله در مورد گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا , پایان نامه در مورد گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا , تحقیق در مورد گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا , مقاله در مورد گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا , پروژه دانشجویی در مورد گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا , تحقیق دانشجویی در مورد گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا , مقاله دانشجویی در مورد گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا , پروژه دانشجویی درباره گزارش سمینار بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول